ARAB CHAMPIONS

#LVJ9PLC

47 486

49 / 50

CHAMPIONS?!

Nhận Vào Hội
Thành viên 49 / 50
Loại Mời
Điểm của hội 47 486
Chiến Tích Cần Có 4 600
Clan Leader BRKAN99
Phạm vi chiến tích 4 001 – 5 218
Thông tin hội
Vị trí Các Tiểu Vương Quốc Ả Rập Thống Nhất
Đóng Góp Mỗi Tuần 7 328
Elder 20
Co-leaders 14
# Xếp hạng Đấu trường Người chơi
Cúp
Đóng góp.
Chiến tích
Sự đóng góp
Đóng góp
Nhận
1 Co-leader
uae0504177743
#GPVGG2UR
13 5 218
2 609
666
320
2 Elder
Ahmed Baioumy
#UL8L0YJU
12 5 009
2 504
50
120
3 Elder
KILLER13
#28LLG2QVL
13 4 983
2 491
356
240
4 Leader
BRKAN99
#2J0LUYP0
13 4 917
2 458
728
0
5 Ga3
#LLJY0PRP
13 4 912
2 456
0
0
6
9
Elder
ALhassaniAD
#98Y090C9
13 4 850
2 425
333
240
7
2
Co-leader
Red Devils
#V0QR0JPY
13 4 833
2 416
464
360
8
2
Elder
Mahmood
#CQJYRU90
12 4 824
2 412
59
80
9
2
Co-leader
Crocodile
#PRVRJL89
13 4 816
2 408
0
0
10
2
Co-leader
zezooo
#J20209GJ
13 4 811
2 405
223
320
11
2
hassn
#9YPJRPU0
12 4 791
1 197
20
80
12
2
Elder
MORA
#C8LPCCLV
12 4 785
1 196
146
320
13
1
Co-leader
ABUSER
#2YJRGGQUY
13 4 766
1 191
396
240
14
3
Elder
3bdullah
#YVQ9QV89
11 4 712
1 178
118
200
15
2
Elder
saif
#2CQVGQLY8
13 4 707
1 176
245
200
16
2
Elder
sam
#PJ09R2YP
12 4 704
1 176
242
320
17
1
Elder
cherie
#LQ90VU9V
12 4 665
1 166
38
80
18
8
Elder
MAXIMUS
#228PPUCQ8
13 4 651
1 162
168
0
19
3
Co-leader
Aseer
#YP9LCQYL
13 4 650
1 162
58
120
20
3
@[email protected]
#2JQ829PL2
12 4 640
1 160
40
120
21
1
Co-leader
drakula
#82QQPYPVQ
13 4 636
556
267
240
22
3
Elder
3eSsOo
#Y0LL8RJG
13 4 630
555
28
40
23 memo
#2CGCCGC20
12 4 609
553
30
0
24
3
Bo3ooFBarcelony
#2UCG9YG9
12 4 609
553
182
320
25
3
Henry99
#9CJCU899
12 4 608
552
175
320
26
1
Co-leader
tt
#8VV2PC0R
12 4 601
552
20
120
27
4
Co-leader
m.a.i
#2QUY99282
13 4 601
552
324
320
28
4
majed
#2UJLCUV2L
11 4 584
550
0
40
29
2
jack sparrow
#2Y0GJC089
12 4 581
549
196
200
30
1
Co-leader
wlduae
#8QGJGUUC
13 4 570
548
98
280
31
1
Angel
#LG2G8U0U
13 4 558
455
208
200
32
4
Elder
ReDHell
#2LUP8YCQQ
13 4 552
455
254
280
33
2
Co-leader
Bu7amad
#9GC0QCQJ
13 4 514
451
0
0
34
2
Elder
omda
#2JPJRJJ0Y
12 4 505
450
268
248
35
1
Elder
Tribal War
#VG9QQ98
12 4 504
450
88
160
36
3
almalk
#LQ0V099R
13 4 485
448
118
160
37
3
Elder
Asd
#JC0Y98GP
12 4 480
448
100
200
38
3
Elder
Ark
#9900QJ2Y
12 4 475
447
28
80
39
2
Elder
la7a
#QRJLRGJC
12 4 445
444
158
200
40
2
Co-leader
l9X6l
#82UYYLVC
13 4 402
440
0
0
41
2
killer
#2LPGYUV
12 4 401
132
50
80
42 3omda
#2GPCL2VRL
11 4 387
131
0
0
43
3
Elder
Chabarou
#88C0P20
13 4 211
126
108
200
44
3
Elder
AlQutami
#90UC2PC9
12 4 186
125
100
80
45
3
sa3don
#2CRLCYR0P
12 4 176
125
178
200
46
3
Tactic
#8P02PL9
13 4 164
124
0
0
47
3
Elder
Harambe
#JPJR9VUY
11 4 163
124
0
0
48
3
Co-leader
7manny11
#8R09LYRP
13 4 124
123
0
0
49
3
Co-leader
7mood
#280JC2Y2Y
13 4 001
120
0
0

Deck Shop có giúp ích cho bạn không? Kể với bạn bè của bạn!

Ngôn ngữ này được dịch bởi:

This language has no active translators.

🇻🇳 Help translate!

Báo cáo các vấn đề phiên dịch ở Deck Shop Discord