Tunisie CR

#LU2JCQU

52 914

48 / 50

اهلا وسهلا الرجاء الإلتزام بالقوانين .الكولكسيون3 أطراح تجرب الداك قبل متلعب . لا زم 6 كوارت niv 11 e 12 في deck .تخسر3متلعبش1

Nhận Vào Hội
Thành viên 48 / 50
Loại Mở
Điểm của hội 52 914
Chiến Tích Cần Có 5 300
Clan Leader jb
Phạm vi chiến tích 4 601 – 5 639
Thông tin hội
Vị trí Tunisia
Đóng Góp Mỗi Tuần 21 690
Elder 27
Co-leaders 8
# Xếp hạng Đấu trường Người chơi
Cúp
Last seen
Chiến tích
Last seen
Đóng góp
Nhận
1 Elder
kais
#2CUPR02UJ
13 5 639
2019-09-15 17:57:25
511
320
2
2
Leader
jb
#RLGRUQL
13 5 535
2019-09-15 14:41:28
582
640
3
1
Co-leader
Salma
#9Y9Q8Y0P
13 5 468
2019-09-15 20:04:13
1096
590
4
1
Elder
momo
#V9R9UPC
13 5 465
2019-09-14 23:45:35
180
400
5
6
Elder
lamourou
#29LUJYYRQ
13 5 413
2019-09-15 17:20:00
879
510
6
9
Co-leader
ahmad
#9L0V929GG
12 5 403
2019-09-15 19:53:44
426
400
7
1
Elder
Khalil
#989PRQVL2
13 5 394
2019-09-15 18:28:57
1390
800
8
1
Co-leader
أحمد رامي
#2LRV29LUY
13 5 380
2019-09-15 19:20:30
704
600
9
8
Co-leader
mohamed
#2J8PJ8P2Y
13 5 378
2019-09-15 19:09:37
1376
800
10
2
Elder
stiiif
#2U92CUCCJ
12 5 374
2019-09-15 16:44:22
434
0
11
9
Elder
dali
#89QQL2CQ
12 5 371
2019-09-15 19:44:35
480
600
12
2
firas
#2UQ98J90C
12 5 315
2019-09-15 17:43:02
240
280
13
6
AHMED
#2JJUVUQQP
12 5 315
2019-09-15 15:51:59
692
720
14
9
Elder
verus du monde
#289J0QVJ2
12 5 310
2019-09-15 13:19:58
156
400
15
3
Elder
madyous
#92G9QVLUV
12 5 310
2019-09-15 19:35:53
346
560
16
5
Elder
GOliaThx47
#RPJUJCQC
13 5 305
2019-09-15 16:14:16
916
600
17
5
Elder
black
#8PPJPU9Y9
12 5 287
2019-09-15 18:59:51
748
680
18
5
Elder
Soft992
#8Q92YCPC0
12 5 278
2019-09-15 17:07:23
286
550
19
14
Elder
Bechir
#82YURRUUP
12 5 277
2019-09-15 19:38:59
603
280
20
11
Elder
radhi
#8QR908UL
12 5 258
2019-09-15 16:14:07
293
160
21
12
Elder
helmi
#29YVLRCCV
12 5 243
2019-09-15 17:54:35
163
280
22
6
Elder
nesrine
#9PVUVULLR
12 5 233
2019-09-15 15:29:26
66
270
23
9
Elder
Amine
#202L9909R
13 5 227
2019-09-15 15:53:35
206
640
24 DJEJA
#8G29GYYLU
12 5 184
2019-09-15 17:41:17
370
480
25
7
Elder
Nader TJ
#228PPRLLU
12 5 183
2019-09-15 18:57:57
93
560
26
1
Elder
yanis13800
#2Q0UG9PLU
13 5 182
2019-09-15 19:20:28
1416
720
27
8
AYS
#8QJ82GQPY
12 5 157
2019-09-15 18:56:47
1013
560
28 daly
#88UPGQLQQ
12 5 152
2019-09-15 18:13:18
314
600
29
3
Elder
JoelDG
#2CYJ202VV
13 5 144
2019-09-15 19:02:14
482
630
30
5
Elder
¥€shooter€¥
#8J0Q89RVJ
12 5 143
2019-09-14 11:24:10
186
360
31
5
Elder
Aziz©
#990V88CYQ
12 5 139
2019-09-15 11:52:46
172
160
32
3
Elder
أبا الفضل لعباس
#8U2L0P9GV
13 5 111
2019-09-14 21:44:03
148
160
33
3
blinkeur
#8GRP80G8
13 5 108
2019-09-15 20:02:44
166
350
34
3
Viper70
#8JRUY2P8U
11 5 105
2019-09-15 20:06:27
264
240
35
3
saif a'n
#8J09RGRL9
11 5 083
2019-09-15 17:23:21
130
550
36
2
Med flis
#8GVP9PJJJ
12 5 070
2019-09-15 18:48:57
94
160
37
1
Elder
<c2>DiAbLo<\c>
#9V928YG9G
11 5 069
2019-09-15 15:20:46
200
560
38
1
Co-leader
khaled
#2CY99J0YG
13 5 034
2019-09-15 17:43:06
225
440
39 Islem
#90QUJVCQR
11 5 012
2019-09-15 14:28:50
174
400
40 Elder
yougi
#9RRCCL9L
12 5 010
2019-09-14 14:49:33
152
240
41 Elder
blackheart
#98L99UJJU
11 4 990
2019-09-15 15:40:33
241
230
42 Co-leader
thamer
#20Y900LC8
13 4 929
2019-09-13 10:00:05
20
0
43
1
anoir
#9L9C99UY0
11 4 925
2019-09-09 18:42:45
38
80
44
1
Elder
wissem111
#8P2U90PP
12 4 907
2019-09-15 18:08:36
134
280
45 Elder
adam
#88RYCQ0U
11 4 823
2019-09-15 12:33:13
60
240
46 Co-leader
●♡● AIDA ●♡●
#8J9GULY9
12 4 730
2019-09-15 17:28:35
1019
760
47 Co-leader
Sūpā Saiya-jin
#80J0292
12 4 716
2019-09-15 09:38:53
258
430
48 ♠THE MONSTER♠
#9P9L9GP90
11 4 601
2019-09-15 18:53:39
258
520

Deck Shop có giúp ích cho bạn không? Kể với bạn bè của bạn!

Ngôn ngữ này được dịch bởi:

This language has no active translators.

🇻🇳 Help translate!

Báo cáo các vấn đề phiên dịch ở Deck Shop Discord