Bosch

#LRG0R2

50 980

44 / 50

클랜전고수환영👍클랜전참여는자유👍수집전참여시3회및전쟁일 필참(참여여부체크함)👍강퇴조건(욕설😭주당지원100미만😭수집전3회미만&전쟁일 일정횟수불참시)🏅실적에따라주기적으로 승급/강등조치🏅타워랩12이상🏅이전트로피5700이상

Collecting cards! Ends: 2019-12-08 08:44:33
Trận đấu 23 + 11
Participation 15 / 44
Người chơi Trận đấu Cards Collected
육로가든 1 / 3 880
정신차려라 1 / 3 880
༺࿅ོwolf&rose࿅ོ༻ 1 / 3 935
mjhcan 1 / 3 935
휘이니 1 + 1 / 3 1320
dO_Ohen 1 + 1 / 3 1402
개봉구 2 / 3 1870
번개 1 + 2 / 3 1869
박스 2 + 1 / 3 2200
k_geee 2 + 1 / 3 2200
kingofworldman 2 + 1 / 3 2200
자이언트 2 + 1 / 3 2337
나나나 2 + 1 / 3 2337
용사뽀로로 2 + 1 / 3 2337
꼬망구 2 + 1 / 3 2337

Deck Shop có giúp ích cho bạn không? Kể với bạn bè của bạn!

Ngôn ngữ này được dịch bởi:

This language has no active translators.

🇻🇳 Help translate!

Báo cáo các vấn đề phiên dịch ở Deck Shop Discord