Bosch

#LRG0R2

53 901

45 / 50

클랜전고수환영👍클랜전참여는자유👍수집전참여시3회및전쟁일 필참(참여여부체크함)👍강퇴조건(욕설😭주당지원100미만😭수집전3회미만&전쟁일 일정횟수불참시)🏅실적에따라주기적으로 승급/강등조치🏅타워랩12이상🏅이전트로피5700이상

Nhận Vào Hội
Thành viên 45 / 50
Loại Mời
Điểm của hội 53 901
Chiến Tích Cần Có 5 300
Clan Leader 프로그
Phạm vi chiến tích 4 301 – 5 962
Thông tin hội
Vị trí Hàn Quốc
Đóng Góp Mỗi Tuần 20 740
Elder 13
Co-leaders 4
# Xếp hạng Đấu trường Người chơi
Cúp
Last seen
Chiến tích
Last seen
Đóng góp
Nhận
1 Leader
프로그
#VP0Y8J9P
13 5 962
2019-08-18 01:37:38
884
720
2 Elder
새별이별윤나
#2YCCJJ8Y
13 5 842
2019-08-18 02:57:15
1160
720
3 Elder
쉬펑
#QQQ2V2G
13 5 816
2019-08-18 01:24:59
780
640
4
1
Co-leader
황금알
#28RRQL0PR
13 5 772
2019-08-18 02:10:41
804
720
5
1
Elder
Vincent
#9URJ9RGYJ
12 5 635
2019-08-18 01:14:49
890
720
6
1
Elder
반달푸우
#8JL9CPPU
13 5 627
2019-08-18 02:45:26
882
640
7
3
Elder
Opps Man
#2J22J0RGP
13 5 598
2019-08-18 02:22:22
522
440
8 나나나
#8LY2G92JG
12 5 562
2019-08-18 02:53:00
1110
720
9
1
창충
#PUPLV8PV
12 5 535
2019-08-17 23:21:00
68
320
10
4
KILLER
#2PVUPYV8
13 5 523
2019-08-18 01:16:24
532
560
11
4
satto1
#2QVLGC89Q
12 5 462
2019-08-18 00:36:20
205
440
12
4
Elder
정신차려라
#822YCLUVY
13 5 458
2019-08-18 03:01:32
890
640
13
1
Co-leader
OldSkull
#2QQ80RCU
13 5 439
2019-08-18 02:48:00
750
600
14
1
Dotory
#8UR8C9JCU
12 5 428
2019-08-17 17:14:53
304
360
15
4
༺࿅ོwolf&rose࿅ོ༻
#9RQUL02Y
13 5 416
2019-08-18 00:19:21
248
640
16
5
Elder
슬로우
#UUQ89UQC
13 5 397
2019-08-18 00:54:26
226
320
17
8
Lunar✨
#280JY08QJ
13 5 379
2019-08-18 02:03:33
932
560
18
1
Elder
엉찬몬
#98YPLUPPQ
12 5 378
2019-08-17 23:22:35
494
560
19
1
큐브마스터
#C8R8GLVG
13 5 331
2019-08-16 04:47:48
20
120
20 Co-leader
이경민
#2Q0J9Y9G
13 5 330
2019-08-17 12:47:31
30
40
21
3
자이언트
#9GPC2VV0V
12 5 311
2019-08-18 00:52:19
638
600
22 Elder
육로가든
#P229CCQV
13 5 295
2019-08-18 02:53:16
658
560
23 튼튼방글
#8YLCVGLLQ
12 5 291
2019-08-18 00:16:12
290
440
24
3
Co-leader
박스
#8LR9VV8C
13 5 286
2019-08-17 23:37:32
552
560
25
4
k_geee
#20LYVJ0C
13 5 250
2019-08-18 03:09:10
566
0
26
1
김 치
#2C2VRVJR0
12 5 244
2019-08-17 15:23:03
60
160
27
1
Elder
최형배
#QQ2JGUQL
13 5 235
2019-08-17 15:27:57
18
80
28
1
사과덩쿨
#P8VL8RQJ
13 5 232
2019-08-18 03:15:00
226
440
29
2
장군
#8YV0QG080
12 5 199
2019-08-18 01:29:31
178
520
30
2
mjhcan
#299VLVPC8
11 5 183
2019-08-17 16:23:09
304
400
31
1
kingofworldman
#PPYGG0R2
12 5 174
2019-08-17 15:35:01
234
480
32 Elder
Npc
#JYL9YGC2
13 5 159
2019-08-18 01:19:05
219
560
33
2
Twice정연
#UR9VQVGV
12 5 087
2019-08-18 01:09:31
342
520
34
1
버프
#2YRQJG8P9
13 5 079
2019-08-17 05:40:09
10
200
35
1
Kuroz131
#8JPVVVVC9
12 5 029
2019-08-17 19:13:28
400
440
36 야로
#VU0RLGJC
13 4 986
2019-08-18 02:31:41
274
500
37
1
mayeomayeo
#8L0ULL9C0
12 4 951
2019-08-18 02:12:01
408
440
38
1
From The Utopia
#829CVJ2LU
12 4 925
2019-08-17 16:05:00
164
640
39 ีีีรรรนนน
#9GUU08YY8
12 4 833
2019-08-18 01:51:53
519
200
40 휘이니
#PCV9JRV0
12 4 755
2019-08-18 01:48:07
410
520
41 넴메
#2JVVRQL9Q
12 4 736
2019-08-17 16:47:18
88
240
42 ★체리★
#CU8PVJRY
12 4 668
2019-08-16 13:53:48
0
40
43 공현진으로할레요
#VR2JVVJJ
12 4 570
2019-08-17 11:25:16
60
80
44
1
Elder
살구
#G8UU9YQR
13 4 308
2019-08-18 02:16:13
1081
760
45
1
Elder
SaLGu
#2JQRCUPL
13 4 301
2019-08-18 02:09:29
1084
760

Deck Shop có giúp ích cho bạn không? Kể với bạn bè của bạn!

Ngôn ngữ này được dịch bởi:

This language has no active translators.

🇻🇳 Help translate!

Báo cáo các vấn đề phiên dịch ở Deck Shop Discord