tunisie vive

#LR82J9U

52 018

47 / 50

ala ya3ti 800 carte aine . chef adj bel a9damya .page facebook : tunisie vive .-18 s'abstenir svp . ⚡️⚡️bienvenue à tous😀😀✌🏻

Nhận Vào Hội
Thành viên 47 / 50
Loại Mở
Điểm của hội 52 018
Chiến Tích Cần Có 4 000
Clan Leader ahmed2
Phạm vi chiến tích 4 012 – 6 363
Thông tin hội
Vị trí Tunisia
Đóng Góp Mỗi Tuần 12 212
Elder 3
Co-leaders 9
# Xếp hạng Đấu trường Người chơi
Cúp
Last seen
Chiến tích
Last seen
Đóng góp
Nhận
1 RG-Hammem ᐪᴺ
#8RUJGGVJC
13 6 363
2019-09-22 00:33:14
20
0
2
1
Co-leader
Ahmed
#YVP0G00L
13 5 913
2019-09-22 01:08:40
626
460
3
1
jed
#2Y20VQVCL
13 5 763
2019-09-21 13:02:52
848
400
4
1
Co-leader
imed
#29Y8VV92C
13 5 666
2019-09-20 05:46:58
98
120
5
1
Co-leader
nader
#2PJ09YQGV
13 5 447
2019-09-21 14:00:52
202
480
6
1
Co-leader
Ameur
#909CGJ2YU
12 5 428
2019-09-21 21:12:05
157
380
7
1
Co-leader
fiesrafsa
#29LPJR2U8
12 5 396
2019-09-21 18:45:06
330
240
8 Elder
serpent
#9L2LJQ8R9
11 5 353
2019-09-22 00:26:41
779
440
9
2
Co-leader
hassen
#LLGJ98YQ
10 5 330
2019-09-21 17:56:38
0
0
10
1
Barbarian
#8YPJ0JCYC
11 5 307
2019-09-21 22:03:07
744
440
11
2
anoir
#8GU8CGGUG
11 5 270
2019-09-21 15:43:52
268
200
12
2
KiMbO
#88RCGJQY9
12 5 230
2019-09-22 00:27:21
562
340
13
1
Co-leader
mounir
#8QYLG8LC9
11 5 152
2019-09-21 20:28:23
313
480
14 Folie Furieuse
#QGQR2VYU
11 5 132
2019-09-21 18:18:27
511
520
15
2
wissem
#9P28RJG8V
11 5 102
2019-09-21 20:18:52
56
80
16 Co-leader
the cold zero
#2LUU2Q0C2
11 5 057
2019-09-19 19:31:51
0
0
17
2
stade Gabesien
#9JLYLPR8J
11 5 040
2019-09-21 17:58:44
200
240
18
6
solidost
#2YGLY0YY
12 5 028
2019-09-22 00:44:14
108
120
19
1
Dali
#VLYGL8QL
10 5 013
2019-09-21 19:40:57
134
152
20
2
Elder
dengri
#P0J8RJYY0
10 4 928
2019-09-21 18:20:25
278
200
21
3
L. KHALIL
#P0989V028
11 4 926
2019-09-21 22:35:34
875
520
22
5
Omar
#880VJU9Y9
10 4 925
2019-09-20 23:31:38
0
160
23
4
prototype
#YPUG9CR
11 4 880
2019-09-21 20:49:40
386
400
24
3
$$adem$$
#8LC0YG09V
11 4 869
2019-09-18 10:43:12
88
40
25
2
berdysheva
#8CP92Y0YV
10 4 858
2019-09-20 20:02:40
96
200
26
1
DangerKhaled
#82RG0JYQL
10 4 851
2019-09-21 21:25:14
0
0
27 yahya
#PQYYY8YQP
9 4 778
2019-09-21 20:47:37
178
160
28
1
louay
#YRRJJG8VC
8 4 778
2019-09-21 16:40:43
96
240
29
3
Leader
ahmed2
#8VCGGCC8
11 4 760
2019-09-22 01:07:50
66
120
30
3
karim555
#PGC2QGRGP
10 4 735
2019-09-22 02:41:18
332
80
31 Lord MAHDI
#9JQG9JJYQ
10 4 703
2019-09-21 11:38:21
258
240
32
4
G.O.A.T
#YYYYPGCCJ
9 4 703
2019-09-20 17:01:56
100
340
33
1
asker
#Y0VUG0CGP
9 4 700
2019-09-21 21:24:45
465
280
34
4
mouad
#2CLQYCY0Q
11 4 635
2019-09-21 17:39:48
0
0
35 master
#22QCCGQGP
13 4 631
2019-09-22 00:32:09
0
40
36 kortas' Kingdom
#V28RUVRG
10 4 607
2019-09-21 18:18:38
96
0
37
2
Elder
RG-Rabii ᵀ ᴺ
#28L9VUC9C
12 4 567
2019-09-03 23:27:13
0
0
38 seif
#PR82JC8PV
10 4 566
2019-09-22 01:20:47
149
320
39
2
nizar
#Y9RVQPCY2
10 4 520
2019-09-21 23:12:24
376
600
40 GABOU3
#9JU82YCYC
10 4 458
2019-09-21 16:48:28
72
160
41
2
anas
#YRJY2L0G0
9 4 454
2019-09-21 20:36:48
403
280
42
1
zied
#9PLGPCR2
9 4 415
2019-09-21 20:07:18
18
80
43
1
hassen
#2V8P89GP0
10 4 364
2019-09-21 22:25:05
86
160
44
1
Co-leader
hitman
#9LVLYLGVJ
11 4 302
2019-09-22 04:43:41
740
600
45 bakbouk
#Y022RJ0P8
9 4 260
2019-09-21 11:37:15
119
360
46
2
البهيم
#PVJ2UCGQQ
8 4 224
2019-09-21 20:53:47
10
80
47
1
chiheb
#8GPGRVVLL
10 4 012
2019-09-21 21:28:48
228
310

Deck Shop có giúp ích cho bạn không? Kể với bạn bè của bạn!

Ngôn ngữ này được dịch bởi:

This language has no active translators.

🇻🇳 Help translate!

Báo cáo các vấn đề phiên dịch ở Deck Shop Discord