Just Nova Mkorp

#LQYYCPG

39 767

35 / 50

Правила для всех: хороший онлайн в игре, минимальное количество 150 пожертвование в неделю, участие в войне и Победа! удачи...

Nhận Vào Hội
Thành viên 35 / 50
Loại Mở
Điểm của hội 39 767
Chiến Tích Cần Có 2 000
Clan Leader [email protected]
Phạm vi chiến tích 3 349 – 5 808
Thông tin hội
Vị trí Nga
Đóng Góp Mỗi Tuần 984
Elder 3
Co-leaders 4
# Xếp hạng Đấu trường Người chơi
Cúp
Last seen
Chiến tích
Last seen
Đóng góp
Nhận
1 Co-leader
didiminator
#Y8V0UR9R
13 5 808
2019-08-20 07:07:46
138
30
2 Co-leader
kachur_topor
#LP9L22J0
11 4 991
2019-08-19 06:38:41
8
40
3 Elder
Papa
#9892YQQ9
10 4 787
2019-08-20 14:09:41
146
180
4 QuixZomb
#Y2V9JRGJ0
9 4 551
2019-08-20 11:15:07
170
144
5 el_by
#P2G00QVRQ
10 4 446
2019-08-20 09:48:20
112
130
6 good player
#8LU82L2
9 4 337
2019-08-20 10:36:00
98
80
7 Leader
[email protected]
#22PLPG2C8
11 4 318
2019-08-19 01:34:23
30
40
8
4
TheMarkemenPlay
#GLY8RVVY
11 4 314
2019-08-20 14:45:15
110
130
9
1
Артур
#99GJCYRVU
8 4 187
2019-07-20 12:40:50
0
0
10
1
The_Better
#2Y9RYJJVQ
9 4 178
2019-08-16 10:40:24
0
0
11
1
Co-leader
Pechen'ka
#9GJ2YJJC
12 4 165
2019-07-13 16:56:54
0
0
12
1
Golda162001
#8UGYUJCYL
10 4 121
2019-07-29 15:15:23
0
0
13 laker134$$tyuo
#9V8P9LYYJ
10 4 104
2019-07-12 13:43:39
0
0
14 Co-leader
Frank
#G28C8V2Y
11 4 099
2019-08-20 12:20:42
20
20
15 mr.lucky
#YLG20R9L
10 4 097
2019-07-30 18:32:47
0
0
16 oxxymiron
#9RY22G0V
10 4 081
2019-07-01 07:57:32
0
0
17 legendary
#8J8PLRU8U
11 4 080
2019-08-16 17:19:03
0
0
18 Dima
#20RJQL90U
11 4 059
2019-08-01 09:19:29
0
0
19 Black bonD
#2YLYVYU2L
12 4 029
2019-08-20 11:49:27
80
110
20 Mr.SokolSky
#QCQ00PG
11 4 024
2019-08-19 11:37:42
0
40
21 ★[RocK]•Tamplie
#2GC9PLG89
11 4 023
2019-08-19 19:03:34
36
40
22 Elder
TheDimanPlay
#G802QQ8Y
10 4 013
2019-06-10 09:48:41
0
0
23 yoga
#2G98GYUYP
10 4 011
2019-08-20 11:10:21
36
0
24 Deekey
#L8V289GP
12 4 005
2019-06-02 20:07:28
0
0
25 BIG [email protected]
#2LGV0UJG2
12 4 004
2019-06-07 21:08:12
0
0
26 Peshka38
#292YQULJ
12 4 002
2019-08-16 13:37:11
0
0
27 $#$НЕКРОМАНТ$#$
#JRG2JRCG
10 4 001
2019-06-30 13:42:26
0
0
28 Đấu trường 12 Касандермен
#88Y2RRV2
11 3 957
2019-08-10 18:18:44
0
0
29 Đấu trường 12 Elder
[MC] Пельмень
#L922YG8
11 3 902
2019-06-21 05:06:44
0
0
30 Đấu trường 12 PRO1
#LLP9JUGG
10 3 863
2019-05-30 09:57:38
0
0
31 Đấu trường 12 MiLKa:3
#8LQRUP90
10 3 855
2019-08-18 11:47:22
0
0
32 Đấu trường 12 neymar
#8G2J90Q9
10 3 815
2019-08-14 10:35:35
0
0
33 Đấu trường 12 sakura
#88QPG8LPL
9 3 705
2019-08-03 23:35:47
0
0
34 Đấu trường 12 ТИТАН
#YJLURGGC
10 3 600
2019-08-09 16:09:35
0
0
35 Đấu trường 11 KIBORG
#R9JC29YL
10 3 349
2019-08-13 02:18:40
0
0

Deck Shop có giúp ích cho bạn không? Kể với bạn bè của bạn!

Ngôn ngữ này được dịch bởi:

This language has no active translators.

🇻🇳 Help translate!

Báo cáo các vấn đề phiên dịch ở Deck Shop Discord