Royale Guards

#LQUCQG9

48 995

47 / 50

Clan TOP Español. Equipo competitivo. Royale Guards 2 cantera oficial. Mínimo 50 victorias en guerra. ESPAÑA!!! 🇪🇸🇪🇸🇪🇸

Nhận Vào Hội
Thành viên 47 / 50
Loại Mời
Điểm của hội 48 995
Chiến Tích Cần Có 4 600
Clan Leader Bay
Phạm vi chiến tích 4 001 – 5 587
Thông tin hội
Vị trí Tây Ban Nha
Đóng Góp Mỗi Tuần 6 750
Elder 35
Co-leaders 1
# Xếp hạng Đấu trường Người chơi
Cúp
Đóng góp.
Chiến tích
Sự đóng góp
Đóng góp
Nhận
1 Co-leader
Aquiles89
#YL9CGYG
13 5 587
2 793
544
200
2 Leader
Bay
#80UL9QC9
13 5 471
2 735
293
160
3 Elder
jesustheking
#928QJY2L
13 5 259
2 629
80
160
4
2
Elder
onlyge"
#U0QPQQL
13 5 148
2 574
180
200
5 Elder
AtomicDani
#9G9C9JR2
13 5 146
2 573
218
160
6
8
Elder
fer cerezal
#U0C2QVGQ
12 5 036
2 518
200
240
7
3
Elder
KING-KI
#UG9UVYG
13 5 028
2 514
318
160
8
1
Elder
noel
#8U9UQGJP
13 4 999
2 499
161
160
9
1
Elder
Felicity
#RGU222GJ
13 4 986
2 493
288
240
10 Elder
LuisPe
#2R8RP02Y
13 4 976
2 488
146
160
11
1
Elder
•JOMAR•
#PGY28G0
13 4 944
1 236
258
160
12
7
Elder
Uro
#Y22UJ0JJ
13 4 916
1 229
266
200
13
6
Elder
Eclihpse
#9YVR2VU0
12 4 910
1 227
120
120
14
1
Elder
Crv
#889JPU0VV
13 4 908
1 227
197
200
15
4
Elder
AndresMM2
#CYC0YGP
13 4 897
1 224
80
150
16
3
Elder
Darkerkiko
#88CJV9UC
12 4 860
1 215
166
200
17
1
Elder
RAÜL
#89VRL8RC
13 4 846
1 211
20
40
18 Elder
Bravo
#PRVCC22Y
13 4 801
1 200
284
200
19
2
Elder
Gazaka
#VGCGLVP
13 4 779
1 194
80
200
20 Elder
Reboredo
#2RVJY98J8
13 4 765
1 191
268
200
21
2
Elder
Raúl
#9P88QL0V
13 4 763
571
90
120
22
1
Elder
jozer
#YGVU2UQ
12 4 746
569
178
160
23
1
Julius11
#22GVJ9PYP
13 4 741
568
288
200
24
2
Elder
rafa
#PPQ9GV08
12 4 687
562
115
160
25
1
Elder
conde mor
#2UUJY2G8U
12 4 679
561
10
160
26
1
Elder
Kebranta
#9PJ882JU
12 4 668
560
50
160
27
2
Zizoukennn
#2Y9LULQPU
12 4 659
559
0
40
28
7
Elder
krahs
#90LG2CVV
13 4 642
557
86
160
29
1
Elder
@JAGOBAINDA
#P80RJUC9
12 4 628
555
224
160
30
3
Elder
foreverpepis
#2YQJJRGQ
12 4 627
555
170
120
31
3
Elder
TöXiC
#8QGCJRQJY
13 4 615
461
120
160
32
3
Elder
Egea the best
#89LVLGC89
12 4 610
461
174
160
33
3
ViniFiorim
#898PJC
12 4 584
458
110
80
34
2
Adriansolo23
#802J2UV2
13 4 554
455
50
120
35
4
Elder
pericles
#R9R8RGY8
12 4 553
455
148
160
36
4
Elder
super raton!!
#8YPLQLLY
13 4 544
454
70
200
37 Elder
Salva
#8C2JRGPQ
13 4 462
446
158
200
38 Juanito 64
#220CYR2Q
13 4 449
444
50
120
39
1
Alberto
#2VR8GUL0
12 4 421
442
80
80
40
1
Triple M
#82JJ9YQL
13 4 414
441
30
0
41 Elder
manute
#RCV2CPP
12 4 390
131
0
40
42 LordGeorge
#99U0LC0YV
12 4 353
130
98
200
43 ali delicius
#892PCYQYP
12 4 338
130
204
160
44 Elder
Choco Dandy
#2L2RUV2P
13 4 331
129
0
0
45 Elder
kapspain
#CQ8GU8J
13 4 314
129
80
120
46 Ercasty
#VPR8RLU
12 4 079
122
0
0
47 Elder
BARROSKEN
#2988G2JG0
12 4 001
120
0
0

Deck Shop có giúp ích cho bạn không? Kể với bạn bè của bạn!

Ngôn ngữ này được dịch bởi:

This language has no active translators.

🇻🇳 Help translate!

Báo cáo các vấn đề phiên dịch ở Deck Shop Discord