los imbatibles

#LQRP8J2

49 068

48 / 50

Buen rollo y a pasarlo bien. hay q estar activo. donar y participar en guerras. respeto a los compañeros. Clan para divertirse.

Nhận Vào Hội
Thành viên 48 / 50
Loại Mở
Điểm của hội 49 068
Chiến Tích Cần Có 4 300
Clan Leader ferinperson
Phạm vi chiến tích 4 001 – 5 521
Thông tin hội
Vị trí Tây Ban Nha
Đóng Góp Mỗi Tuần 5 150
Elder 18
Co-leaders 2
# Xếp hạng Đấu trường Người chơi
Cúp
Last seen
Chiến tích
Last seen
Đóng góp
Nhận
1 Elder
juan
#2JUJGV822
12 5 521
2019-10-17 07:04:57
389
190
2 Elder
AlonsoPercu
#P00P2P2U
13 5 357
2019-10-16 23:29:30
306
240
3 Elder
Thor Ete
#8L02Y8LC
13 5 206
2019-10-17 06:41:07
364
160
4 Leader
ferinperson
#8UGC9LP
13 5 196
2019-10-17 09:12:31
298
280
5 Elder
Orozco
#LCP2QUJL
13 5 167
2019-10-17 04:53:16
172
200
6 Elder
Thor Ibio
#8UP8UUCJ
12 5 074
2019-10-16 21:03:35
90
40
7
3
Elder
Crazy Schelett
#22QR22LC0
12 5 050
2019-10-17 04:24:39
164
240
8 Elder
sofiruben
#98QLQV0P0
11 5 010
2019-10-16 13:58:07
102
0
9
2
jovenpadawanfc
#22022RJU
12 4 989
2019-10-16 23:22:34
74
160
10
3
Co-leader
Lord David 87
#2C2QL8CC
12 4 963
2019-10-17 00:20:00
116
160
11
2
Elder
manuk1ng
#RQY20VQR
12 4 961
2019-10-17 06:41:49
246
240
12
1
Elder
j1492
#YRJCL9Q9
13 4 957
2019-10-17 05:32:29
196
240
13
2
Destructor
#VC0LJ0PV
11 4 902
2019-10-17 04:39:11
12
40
14
6
can_sw17
#8L0LCJUG
11 4 900
2019-10-16 19:51:02
102
80
15
1
Elder
Scirocco160
#2QRJ0U8J
13 4 894
2019-10-16 23:01:11
148
240
16
2
Elder
$$$Ernesthorr$$
#2RL92L8CJ
12 4 884
2019-10-16 22:28:37
378
200
17 KaitorQcarla
#2GCV20JPR
12 4 880
2019-10-16 18:38:20
11
0
18
1
Elder
choco
#9JC9JGRRP
11 4 879
2019-10-17 06:37:05
74
120
19
7
Co-leader
Matrix
#22YJCCUVU
12 4 872
2019-10-17 05:37:06
250
260
20
2
ivani_124
#JYPJ0L89
12 4 840
2019-10-10 10:50:04
0
0
21 Elder
Michael01
#JJYY0PVU
12 4 831
2019-10-17 04:24:44
166
280
22 Marc99
#8QC929R9
11 4 807
2019-10-17 07:25:21
348
260
23 Sergy 12
#882UYJCL
12 4 751
2019-10-09 15:13:23
0
0
24 Elder
_carloserra_
#29RUV8RCJ
12 4 750
2019-10-16 05:06:19
86
160
25
3
ThE HuGaK
#9CPCL920
11 4 741
2019-10-16 19:17:30
58
160
26
1
Elder
luciano
#2Y8Q8RPY9
10 4 720
2019-10-16 20:37:38
74
240
27
1
Chochielcinqui
#2L28RL0L
12 4 674
2019-10-11 21:52:11
0
0
28
1
elifac
#PJ9LU98U2
10 4 640
2019-10-16 11:08:03
84
0
29
1
☆YISUS☆
#9GG9UGCCC
10 4 636
2019-10-17 03:40:27
122
80
30
2
Elder
Jhon1s
#GC8YU82G
11 4 631
2019-10-17 08:17:41
220
200
31 Elder
joselulzn™
#G9PRQU20
12 4 562
2019-10-16 16:54:27
236
200
32
3
Iván
#PV9GLYQRU
10 4 532
2019-10-17 08:13:34
50
120
33 Er Pallo Pavon
#98LQPPGR
11 4 528
2019-10-08 10:11:22
0
0
34 Dragos
#R0CQVP98
10 4 440
2019-10-16 19:24:32
100
160
35 Arturo 99
#2R8GUCUPQ
11 4 419
2019-10-08 16:21:59
0
0
36 Miximax12
#JYJQ28QQ
10 4 375
2019-10-17 06:33:02
38
80
37 gabri_bayo
#8YUU8RYY
12 4 342
2019-10-15 20:29:00
30
80
38 pedro2444
#2QRGG882
12 4 341
2019-10-15 10:42:27
8
40
39
4
Adri.05/11/2005
#Q22QP8J2
10 4 339
2019-10-17 07:03:57
18
0
40
1
Jesús 13/11/18❤
#2CVQYC0G
12 4 333
2019-10-13 21:10:43
0
0
41
1
VinS_TM
#L9YPRG92
12 4 333
2019-10-12 10:17:42
0
0
42
1
TOSEINA
#C9C0RL29
11 4 329
2019-10-16 15:00:00
0
0
43
1
Elder
leo boc
#RGVVCQ2G
13 4 328
2019-10-10 11:56:11
0
0
44 javi
#YYQP9QGG
12 4 087
2019-10-12 19:43:29
0
0
45 punzon power
#CU9QPRR
12 4 078
2019-10-13 10:57:43
0
0
46 el ebola
#PUYP2JG
12 4 001
2019-10-03 08:48:29
0
0
47 ℕℐℂᎾ
#CUQJRJUR
11 4 001
2019-10-06 05:59:13
0
0
48 Er Pallo Jose
#RCJYCJ8
12 4 001
2019-10-03 07:48:20
0
0

Deck Shop có giúp ích cho bạn không? Kể với bạn bè của bạn!

Ngôn ngữ này được dịch bởi:

This language has no active translators.

🇻🇳 Help translate!

Báo cáo các vấn đề phiên dịch ở Deck Shop Discord