Kings of Clash

#LPQQ9G

44 696

33 / 50

👑Gdc Non-Stop-4attaques obligatoires🌹Recrute joueurs voulant évoluer dans la maîtrise des cartes🎴https://discord.gg/DUctnP6

Nhận Vào Hội
Thành viên 33 / 50
Loại Mở
Điểm của hội 44 696
Chiến Tích Cần Có 4 600
Clan Leader MARLEY
Phạm vi chiến tích 4 239 – 5 397
Thông tin hội
Vị trí Bỉ
Đóng Góp Mỗi Tuần 2 844
Elder 8
Co-leaders 5
# Xếp hạng Đấu trường Người chơi
Cúp
Last seen
Chiến tích
Last seen
Đóng góp
Nhận
1
1
Co-leader
tiffany
#9YYUU899
13 5 397
2019-10-15 17:51:39
200
160
2
1
Leader
MARLEY
#2LUP2GGC
13 5 368
2019-10-15 18:46:20
166
200
3
1
Elder
biper
#8QGCJYJ2
13 5 196
2019-10-15 18:42:06
172
160
4
1
Elder
Wildie
#2Q0L9P09R
13 5 142
2019-10-15 17:30:53
45
80
5 Co-leader
rudy78
#PCR9Q0P8
12 5 120
2019-10-15 16:11:48
134
80
6 Co-leader
samumu
#8P2QUJL9J
12 5 066
2019-10-15 17:16:43
10
120
7
4
Elder
tonylq
#2CPRLUYG
12 5 022
2019-10-15 11:45:17
0
0
8
1
Co-leader
Tom
#8PJLLJJ28
12 5 014
2019-10-15 18:29:08
74
150
9
1
Phzer
#8V2820RUJ
11 5 014
2019-10-14 21:34:42
0
0
10
1
Elder
the answer
#28PC98J8Q
12 4 997
2019-10-15 15:35:23
50
80
11
1
Elder
machkouille
#2YQYLR9Y8
12 4 993
2019-10-15 11:36:52
30
90
12
1
Scal
#20P2LJJ28
12 4 976
2019-10-13 17:38:37
0
0
13
1
Siim0n12
#GJ22UJQ8
12 4 967
2019-10-15 13:25:28
48
0
14
2
Ayra Jox 2437
#989RQPYQY
12 4 967
2019-10-15 16:08:26
114
160
15 Elder
Libeam
#PYPUL0209
11 4 938
2019-10-15 16:41:31
239
160
16
3
MarieML
#PG2998QY9
11 4 896
2019-10-15 17:38:56
114
160
17 Bibiche
#9QYYCVR02
11 4 838
2019-10-15 07:48:09
198
120
18 Guido Mista
#920Y098J8
11 4 822
2019-10-15 13:05:50
198
160
19
1
vinc7
#9VJUL8R
11 4 788
2019-10-14 23:46:15
20
40
20
1
Winchester
#90P89VJP9
12 4 776
2019-10-15 18:02:53
254
160
21
1
Co-leader
casa
#20GQVQG0U
12 4 734
2019-10-15 17:11:20
124
200
22
1
vinkevic
#PL0U2YR2G
10 4 697
2019-10-15 17:50:36
0
0
23
1
Elder
historia
#2YYYYY9C
13 4 667
2019-10-10 13:05:19
0
0
24
1
Elpablo
#PQQGUGVL0
10 4 628
2019-10-15 16:16:40
230
80
25
1
Qtinou
#QQQQPU8V
11 4 602
2019-10-15 17:00:17
30
40
26
1
Zyflash
#2CU8UCJRV
10 4 591
2019-10-15 17:57:34
28
0
27
2
gueshoo
#8VP9PC89U
10 4 566
2019-10-15 18:45:15
68
112
28
2
nateo messi
#8Q2P9GLYU
12 4 557
2019-10-15 17:22:15
80
120
29
2
the superman
#8CJLCQJRU
11 4 546
2019-10-14 21:58:18
10
40
30
3
//Nop//
#PCL0RC89R
10 4 378
2019-10-15 16:00:37
0
0
31
3
Elder
Gwen87
#28VLUPLL2
12 4 309
2019-10-13 08:42:57
0
0
32
3
Z4-SLiDeR
#2UQLP82U0
11 4 286
2019-10-14 12:11:48
30
0
33
3
quent11
#RLCQY2VU
10 4 239
2019-10-11 10:52:44
0
0

Deck Shop có giúp ích cho bạn không? Kể với bạn bè của bạn!

Ngôn ngữ này được dịch bởi:

This language has no active translators.

🇻🇳 Help translate!

Báo cáo các vấn đề phiên dịch ở Deck Shop Discord