Unbesiegt

#LPCJ

57 201

46 / 50

$ince 05.01.16🇩🇪Aktivität🇩🇪Spendenbewusst🇩🇪Loyal&Nett🇩🇪CW-Teilnahme🇩🇪mind. 70-cw-wins Annahme ab 5600 Trophäenrekord🏆

Nhận Vào Hội
Thành viên 46 / 50
Loại Mời
Điểm của hội 57 201
Chiến Tích Cần Có 5 600
Clan Leader LaPulga
Phạm vi chiến tích 5 025 – 6 156
Thông tin hội
Vị trí Đức
Đóng Góp Mỗi Tuần 23 732
Elder 20
Co-leaders 5
# Xếp hạng Đấu trường Người chơi
Cúp
Last seen
Chiến tích
Last seen
Đóng góp
Nhận
1 Co-leader
savage_duart
#2YGRUU0G2
13 6 156
2019-08-25 16:04:27
1087
680
2
1
Co-leader
Blain86
#UYJRC9PC
13 6 124
2019-08-25 16:05:43
498
680
3
1
Co-leader
Criscito
#P8YPGLJC
13 6 043
2019-08-25 11:47:17
656
720
4 Elder
Rex Royal
#YQ9L8U9
13 5 987
2019-08-25 02:26:18
286
520
5 Leader
LaPulga
#2PQCQ0V2
13 5 955
2019-08-25 15:57:53
604
640
6
1
Co-leader
ZAR
#9YP8U98GY
13 5 940
2019-08-25 15:52:46
660
720
7
5
Elder
Owner
#882YQ0YL
13 5 923
2019-08-25 16:08:04
1260
720
8
2
IvsYou
#9GQQ908J0
12 5 849
2019-08-25 08:17:17
826
592
9 Elder
Svän
#GLVPPJGP
13 5 803
2019-08-25 15:56:34
281
520
10
4
Elder
Andreasziller
#8RJRYCR8
13 5 782
2019-08-25 14:03:23
580
480
11
2
Elder
Sai
#GGY2RP0R
13 5 777
2019-08-25 13:52:01
450
640
12
4
CNT
#JPRGVYRG
12 5 769
2019-08-25 14:31:41
357
480
13
3
Elder
Timbo
#2V9L88L2
13 5 767
2019-08-25 15:09:30
1092
720
14
6
Elder
WIR
#2LVCJ9922
13 5 760
2019-08-25 15:19:56
660
750
15
5
Elder
Andy007
#8999RJQ0
13 5 725
2019-08-25 15:51:38
1264
760
16
1
Elder
Digi
#8GGQVRQ9
13 5 703
2019-08-25 16:00:58
470
720
17 Elder
DonLui
#YJ8LJCY2
13 5 698
2019-08-25 15:59:49
844
40
18
8
Co-leader
MarS
#828PVVV
13 5 696
2019-08-25 15:01:23
303
600
19
3
Elder
K1901
#9UQVPURG
13 5 689
2019-08-25 11:57:27
566
560
20
2
Peter
#2CR9988
13 5 685
2019-08-25 15:45:21
398
550
21
10
Elder
Toby
#9PU0RYV8
13 5 675
2019-08-25 13:40:40
444
590
22
3
Robert
#2RVJC0LC
13 5 674
2019-08-25 15:51:39
379
500
23
2
kLaiKk
#2QYQGRG9
13 5 661
2019-08-23 18:30:22
30
40
24
1
chrissi jr
#90J0YVPV
13 5 649
2019-08-24 11:56:32
136
240
25
1
Artem
#8LGJQP02J
12 5 631
2019-08-24 21:50:00
107
520
26
2
☠Gebo☠
#89CJUJVC
13 5 627
2019-08-25 15:46:35
852
470
27
2
Elder
Colonia1948
#992YP0UG
13 5 605
2019-08-25 14:19:08
742
560
28
4
mabee
#YRG09G0Q
13 5 563
2019-08-25 10:47:56
636
520
29
1
Elder
TrabzonBoy
#8VYQ9URGL
12 5 561
2019-08-25 14:09:35
206
760
30
3
RoyalLuki
#2GJRL2PUY
12 5 557
2019-08-24 14:09:18
150
240
31
2
SIR
#92VRVP0G
13 5 513
2019-08-25 13:52:32
841
680
32
2
Elder
halitos
#9Y8RPQUV
13 5 495
2019-08-25 16:00:20
1323
430
33
2
bossas
#2UR9CRV8G
13 5 492
2019-08-24 13:22:44
228
400
34
1
Elder
ritterost
#YPUC9YGG
12 5 473
2019-08-25 13:19:47
635
480
35
4
Elder
egoshooter
#LP82P8C
13 5 465
2019-08-25 12:35:42
834
560
36 legend
#J9VRY8PQ
13 5 465
2019-08-24 18:21:39
133
350
37 Elder
Jockerpocker
#2QV8PVGR
13 5 464
2019-08-25 12:03:52
690
720
38 Flojoe2
#9L09P0JCU
12 5 429
2019-08-25 01:35:39
281
520
39 Martha
#98QPP2R0U
12 5 402
2019-08-25 15:39:27
243
520
40 _FMB_
#90R22UVY
13 5 352
2019-08-25 08:42:08
98
40
41 Elder
Darth Vader
#8QRGY902
13 5 322
2019-08-25 15:53:58
58
40
42 XaliX43
#LLLR0GJU
12 5 207
2019-08-25 14:42:47
116
400
43 Schwarzkopf
#88RUPP902
12 5 081
2019-08-25 04:23:53
158
320
44 Elder
C75
#8PPU9CGQV
13 5 056
2019-08-20 16:39:53
0
0
45 MarkusVonBayern
#2JRCG0V8
13 5 043
2019-08-22 18:01:56
67
160
46 Florian(Legend)
#GYG2V98G
13 5 025
2019-08-25 13:01:45
222
440

Deck Shop có giúp ích cho bạn không? Kể với bạn bè của bạn!

Ngôn ngữ này được dịch bởi:

This language has no active translators.

🇻🇳 Help translate!

Báo cáo các vấn đề phiên dịch ở Deck Shop Discord