bairdgang

#LP8L9GP

53 750

50 / 50

make sure to use all attacks for war. donate as much as you ask for. promotions eanred w/ active players. skol ***** vikings

Nhận Vào Hội
Thành viên 50 / 50
Loại Mở
Điểm của hội 53 750
Chiến Tích Cần Có 4 600
Clan Leader Heisenberg
Phạm vi chiến tích 3 891 – 6 158
Thông tin hội
Vị trí Bắc Mỹ
Đóng Góp Mỗi Tuần 6 270
Elder 13
Co-leaders 21
# Xếp hạng Đấu trường Người chơi
Cúp
Last seen
Chiến tích
Last seen
Đóng góp
Nhận
1 Co-leader
Champ
#9UQQ2U9Q
13 6 158
2019-07-17 02:10:43
244
200
2 Co-leader
Chedbob
#VYCUP2PL
13 5 770
2019-07-17 05:17:59
84
180
3 Co-leader
drewbert3
#9PP0LCLC
13 5 763
2019-07-17 03:46:31
236
150
4 Co-leader
The Big D
#90C299QR
13 5 701
2019-07-17 01:39:08
104
160
5 Co-leader
ebby
#PQGQGR9L
13 5 661
2019-07-16 13:58:00
10
120
6
4
Co-leader
brettyb
#29VC8U2YY
12 5 596
2019-07-17 04:29:23
398
200
7
2
Co-leader
Don Corleone
#2CLQC2UGC
12 5 595
2019-07-17 02:09:27
162
160
8
2
Co-leader
FlashK
#80V9QPQQ
13 5 552
2019-07-16 18:17:28
221
120
9
2
Co-leader
Ancel18
#9090QCR8
13 5 519
2019-07-17 02:21:59
354
240
10
2
Co-leader
young mn
#QUGYVJYG
12 5 508
2019-07-17 05:42:30
72
210
11 Co-leader
Kaboom
#8LL8UQYPJ
12 5 405
2019-07-17 03:34:25
88
200
12
1
Co-leader
Bwills2424
#V0RQ908R
12 5 396
2019-07-17 03:59:32
491
280
13
1
Co-leader
nolan
#P0JVQUP0
12 5 352
2019-07-17 05:20:33
153
160
14
2
danh vecha
#88Y0JGRRQ
11 5 295
2019-07-17 01:43:30
10
80
15
1
Leader
Heisenberg
#8P08L822
12 5 285
2019-07-17 04:36:10
270
200
16
1
Co-leader
bmurph1010
#2LCCJQR80
11 5 252
2019-07-17 00:52:55
251
200
17 Tarpo
#QLY0L0GP
13 5 240
2019-07-17 04:49:43
0
0
18
3
trutony
#YCJPUU0R
12 5 180
2019-07-17 06:52:32
180
200
19
1
Co-leader
Natek20
#9V8J08LU
12 5 171
2019-07-17 04:28:03
38
80
20
2
Co-leader
Treecko
#JC8CQCRV
12 5 161
2019-07-15 19:35:28
80
40
21
2
Skoe
#R2JUG02J
12 5 157
2019-07-16 23:26:03
26
40
22 scop
#9U2GV2P9V
11 5 093
2019-07-17 06:40:07
50
240
23 Co-leader
princessash
#80UGVVCGG
12 5 090
2019-07-17 04:06:09
120
160
24 Elder
Martin
#P0VLCC9CL
11 5 059
2019-07-17 04:08:50
135
200
25 Co-leader
G-Trigga
#2CJ80CJJ
12 5 045
2019-07-17 03:41:54
66
80
26
2
Elder
Monty125
#2QJJLQ9VC
12 5 042
2019-07-17 04:33:45
34
80
27
5
Elder
ShaunV23
#2V9RY2JLU
11 5 025
2019-07-17 02:29:20
116
160
28
1
Co-leader
expert
#2VVJ9GL02
11 5 012
2019-07-17 02:42:15
78
120
29
3
Elder
Lewis
#PQP8VG9Q
11 5 000
2019-07-17 04:12:07
120
200
30
3
Nick
#2Y0PRCY
12 4 908
2019-07-16 22:41:13
92
120
31
2
Elder
VonHancel
#LG2JY9U9
12 4 882
2019-07-17 02:52:38
279
200
32
2
Elder
mayo
#29P9YVG98
11 4 882
2019-07-17 04:37:46
206
160
33
2
Elder
H-MAN
#PQGC92R9L
10 4 874
2019-07-17 00:47:44
218
240
34 mike oxlong
#PPYR20QCC
10 4 842
2019-07-16 17:05:01
0
0
35 HappyNoob
#292VL9UPG
11 4 836
2019-07-16 07:57:58
82
40
36 Elder
milos babic
#2LRQCCU00
11 4 832
2019-07-16 20:39:30
60
80
37 Jordy
#P2VGJVG9G
11 4 804
2019-07-17 05:54:29
0
0
38
1
Elder
Mercelory
#PLJPVYGCP
10 4 760
2019-07-17 06:32:40
302
200
39
1
Co-leader
badran
#2C0LVLRR
12 4 727
2019-07-17 06:10:36
48
80
40
2
Elder
Champaggen101
#8J282U2CQ
10 4 704
2019-07-17 05:39:16
195
40
41
2
ofek
#20LYYC8RP
12 4 701
2019-06-27 02:52:49
0
0
42
1
Co-leader
Tailgate
#28Y0CY2VR
12 4 687
2019-07-17 01:01:39
157
200
43 Dzona KinG
#2CG8JCYRG
10 4 591
2019-07-04 10:18:23
0
0
44 Elder
Freddy
#PGY882Q8
13 4 520
2019-07-17 02:36:32
48
160
45 Agent X
#LJGLU0RP
12 4 450
2019-07-13 06:03:19
0
0
46 Elder
Vlorrk
#PLG0R8V99
10 4 388
2019-07-17 06:23:07
10
50
47 ✌️Bryan✌️
#PYPVR8G
10 4 213
2019-07-17 02:24:40
128
0
48 Big nelly
#892JUGRPL
12 4 076
2019-07-16 23:01:38
0
0
49 Đấu trường 12 Schwanzy
#PGRL8GPJ
12 3 982
2019-07-17 03:38:25
44
80
50 Đấu trường 12 Elder
beaverdestroyer
#PP980L09J
10 3 891
2019-07-16 23:57:33
170
160

Deck Shop có giúp ích cho bạn không? Kể với bạn bè của bạn!

Ngôn ngữ này được dịch bởi:

This language has no active translators.

🇻🇳 Help translate!

Báo cáo các vấn đề phiên dịch ở Deck Shop Discord