HERLUF BOIS

#LJRJ2

48 972

50 / 50

vi er en 🇩🇰DANSK🇩🇰 clan hvor der altid er plads til nye spillere! donation er et krav samt 4000+

Nhận Vào Hội
Thành viên 50 / 50
Loại Mở
Điểm của hội 48 972
Chiến Tích Cần Có 4 000
Clan Leader ROED
Phạm vi chiến tích 3 900 – 5 437
Thông tin hội
Vị trí Đan mạch
Đóng Góp Mỗi Tuần 3 622
Elder 7
Co-leaders 14
# Xếp hạng Đấu trường Người chơi
Cúp
Last seen
Chiến tích
Last seen
Đóng góp
Nhận
1 Co-leader
Schmidt
#2CVPQ2L
13 5 437
2019-10-16 19:27:31
159
220
2 Co-leader
Zappe
#2CUU9GP
13 5 395
2019-10-16 17:59:01
30
0
3
1
Co-leader
Hagemanden
#VYQVGVVU
12 5 357
2019-10-16 23:12:05
132
240
4
1
Co-leader
Terman
#2LYJ00P
13 5 236
2019-10-16 11:40:39
78
120
5
1
Co-leader
Pikken
#92CYUJPJ2
12 5 231
2019-10-16 22:11:10
232
0
6
3
Co-leader
Dr. pjuskebusk
#8GYRLJYUJ
12 5 186
2019-10-16 20:20:13
462
240
7 Co-leader
heyhey
#9PY99LJ0C
12 5 165
2019-10-16 14:47:34
100
200
8
1
Elder
ccschmidt
#Y08QQPG
12 5 101
2019-10-16 20:57:13
330
240
9
1
Elder
Martin og Ketil
#88L2RV9J8
12 5 033
2019-10-16 20:31:29
82
120
10
6
grønberg
#8UPCL9Y9
10 4 964
2019-10-16 19:16:19
112
320
11 Co-leader
mth1984
#8JRRPV
13 4 950
2019-10-16 18:26:41
36
80
12
2
Elder
leeled
#9V2C890LV
11 4 930
2019-10-16 13:12:12
88
168
13
1
Co-leader
maze from space
#92QYJVUYL
12 4 914
2019-10-16 19:14:05
78
120
14 Elder
kludt
#PQGQLL08
13 4 877
2019-10-16 18:07:09
196
120
15
2
Elder
Wiking Warrior
#RGC2JUC
13 4 861
2019-10-16 13:20:11
190
120
16
1
Co-leader
Lesch
#9PYY22J
12 4 857
2019-10-16 21:08:22
322
200
17 Elder
Doughmann
#JCYPVVG
11 4 812
2019-10-16 22:41:59
347
360
18
4
Co-leader
mastertolboll
#2LCCLYJ
12 4 800
2019-10-16 17:02:36
0
0
19
1
Leader
ROED
#222JUGP
12 4 780
2019-10-15 20:10:41
16
40
20
1
Nuunar
#89PQ0PGQY
11 4 755
2019-10-16 10:22:50
38
82
21
1
Co-leader
BennerBigHands
#RLYRYRJG
12 4 675
2019-10-16 19:41:25
28
120
22
1
quikzz
#YPJULRLUU
10 4 659
2019-10-16 15:39:32
82
40
23
2
Majere
#2Q9QP2CG8
11 4 647
2019-10-15 15:24:16
10
40
24 Mikkel
#2Q098GJGC
11 4 531
2019-10-16 16:29:54
60
120
25 gocken
#Y28CU8YR0
10 4 530
2019-10-12 08:33:17
0
0
26 matti
#9ULQ928
11 4 456
2019-10-14 14:47:22
0
0
27 MSP_Simon
#Y08CGR2YJ
10 4 411
2019-10-08 16:38:39
0
0
28 MbnFr0st
#PJG9L2GYU
10 4 396
2019-10-16 01:01:33
0
40
29 Kalivedoom
#RPCC88P
10 4 380
2019-10-16 17:00:12
58
0
30 Hades
#PQRYPJ0C9
9 4 378
2019-10-14 21:03:33
0
0
31 Wormyrasmussen
#8029LLQ8P
10 4 313
2019-10-15 13:54:13
0
40
32 breum
#LCCVCQC
10 4 309
2019-10-16 08:22:38
66
0
33 ohilip
#CYPRP2UV
10 4 295
2019-10-08 14:29:00
0
0
34 AlexDD Destroya
#P8VCJVVQP
10 4 264
2019-10-16 07:51:02
40
0
35 Thelli80
#PQUGCPYPG
9 4 263
2019-10-15 17:59:50
26
0
36 PapaGamse
#PP2CYJL8G
9 4 175
2019-10-13 13:36:35
0
0
37 christian
#CJ0PUG8G
11 4 150
2019-10-13 14:38:34
0
0
38 bertram
#2QQRRPULG
10 4 092
2019-10-14 18:31:25
18
40
39 Nikola
#9UYU2URG
12 4 055
2019-10-14 05:56:33
0
0
40 Elder
SharkiiGamer
#YY0GUGP
11 4 047
2019-10-16 08:03:46
50
80
41 speed kite
#2UYVY0RLP
9 4 033
2019-10-16 08:58:23
0
0
42 rickard
#RUVC8V88
12 4 020
2019-10-14 16:23:58
18
0
43 Co-leader
Roed junior
#Y9VLLQL
11 4 011
2019-10-13 00:00:21
0
0
44 Daniel
#2V8YPPUYU
11 4 001
2019-09-29 21:11:32
0
0
45 oliverbejer
#9G8C2GQ
10 4 001
2019-09-26 19:04:15
0
0
46 Co-leader
DavidIch
#L9J92LP
11 4 001
2019-10-04 18:26:52
0
0
47 MSP_Muggie
#PQJ02QJYQ
9 4 001
2019-09-27 13:03:59
0
0
48 MSP_Bassemand
#VRU0VVJY
9 4 001
2019-10-06 10:01:36
0
0
49 MSP_Busken
#PVLPJCG0Y
10 4 001
2019-09-27 19:47:38
0
0
50 Đấu trường 12 Doe
#PGUJCL0PR
8 3 900
2019-10-16 22:27:31
138
112

Deck Shop có giúp ích cho bạn không? Kể với bạn bè của bạn!

Ngôn ngữ này được dịch bởi:

This language has no active translators.

🇻🇳 Help translate!

Báo cáo các vấn đề phiên dịch ở Deck Shop Discord