Magialikatados

#LJPGJ8P

57 257

47 / 50

Mínimo 100 guerras ganadas🎖️NO PEDIR ALGO QUE ESTÉ EN EL CHAT hasta que desaparezca esa petición. Gente con sentido común 😊🍀

Nhận Vào Hội
Thành viên 47 / 50
Loại Mời
Điểm của hội 57 257
Chiến Tích Cần Có 5 300
Clan Leader hechushha
Phạm vi chiến tích 4 797 – 6 351
Thông tin hội
Vị trí Tây Ban Nha
Đóng Góp Mỗi Tuần 21 060
Elder 26
Co-leaders 14
# Xếp hạng Đấu trường Người chơi
Cúp
Last seen
Chiến tích
Last seen
Đóng góp
Nhận
1 Co-leader
mojadorr
#89QPUU80
13 6 351
2019-07-20 15:22:10
756
480
2
1
Leader
hechushha
#9UC0Q8L2
13 6 078
2019-07-20 14:47:54
1044
680
3
1
Elder
AdriánSB
#9QP89GQJQ
12 6 078
2019-07-20 13:10:25
714
640
4
2
Co-leader
Ęđğąř_Bëńž
#QUCVUC2R
13 6 051
2019-07-15 20:31:25
336
80
5 Co-leader
❤MaxPower❤
#2YPJJQCV8
13 5 955
2019-07-20 15:53:56
1950
680
6 Co-leader
lubi
#P92YPP90
13 5 889
2019-07-19 18:13:18
424
440
7 Elder
toumi
#P92PYGGC
13 5 849
2019-07-20 15:09:43
180
520
8 Co-leader
Caronte
#2VVP29CY
13 5 824
2019-07-20 15:03:08
422
600
9
9
Elder
Lobo
#82QPCYYPG
13 5 818
2019-07-20 12:40:06
1010
640
10
1
Elder
Royal Matt YT
#8YUYPYYL
13 5 794
2019-07-19 22:11:47
230
240
11
2
Co-leader
zetor
#2UV8LLUP9
12 5 789
2019-07-20 15:14:57
497
440
12
1
Co-leader
Vistordt
#2CQ0Y02R
13 5 773
2019-07-20 15:36:41
950
640
13
1
Elder
RoberT
#8GGLLY9
13 5 760
2019-07-20 15:46:14
632
600
14
4
Elder
Gilbertoxx
#QG2PRQCG
13 5 744
2019-07-20 15:20:11
78
400
15
1
Co-leader
BryanX
#29YG9GJVG
13 5 712
2019-07-19 18:11:30
158
440
16
1
Elder
pokerparla
#QPCJVR9J
13 5 699
2019-07-20 15:56:27
585
640
17
1
Co-leader
lubi2
#299G2RLUP
13 5 672
2019-07-19 18:12:40
256
440
18
1
Elder
javi42
#2U2RLCG0
13 5 663
2019-07-20 14:25:13
200
360
19
2
Elder
Álvaro
#LP8YGVYR
13 5 651
2019-07-20 10:35:25
532
440
20
1
Elder
cosero
#8JCGGVVJG
13 5 611
2019-07-20 15:26:14
517
560
21
9
Elder
CHANGUITO
#2GQVYJLG
13 5 606
2019-07-20 14:17:59
864
520
22
1
Co-leader
Panchitorz
#20PY08P8
13 5 604
2019-07-20 15:46:46
277
520
23
3
Elder
mercuri
#2RGVVUJPY
13 5 601
2019-07-20 13:32:24
446
520
24
2
Co-leader
chuela
#YCVYJ8R
13 5 590
2019-07-20 15:51:07
368
460
25
3
Elder
mountanbike
#LYURCUV9
13 5 553
2019-07-20 15:16:19
234
240
26
5
Elder
Shefi
#2UYQCJJ
13 5 540
2019-07-20 14:31:27
960
520
27
1
Elder
ebriond
#2C029GQJ
13 5 533
2019-07-20 14:38:29
638
480
28
4
Elder
tonyrocker69
#2Y8CCYQVL
13 5 522
2019-07-20 15:22:14
381
520
29 Elder
《WILSON.A.M.L》
#80V2PGLG2
12 5 512
2019-07-20 02:16:16
0
480
30
7
Elder
[email protected]
#RPP8QLPV
12 5 508
2019-07-20 13:22:55
217
480
31
6
Co-leader
Kuku
#CPJG0JVC
13 5 498
2019-07-20 12:45:59
776
520
32
2
Elder
rex
#U2JRJYGU
13 5 497
2019-07-20 14:13:03
268
480
33
1
alex98
#2G9JJLCY
13 5 476
2019-07-16 19:05:44
70
160
34
1
Elder
Weas
#Y0UJ098U
12 5 468
2019-07-20 15:29:11
870
560
35
1
Elder
toonii2mc
#PRJGLY0
13 5 468
2019-07-20 15:00:11
286
480
36
1
bulldomhda
#JPQYJYVY
13 5 431
2019-07-20 14:35:16
40
280
37
2
Elder
Martínez
#80JVUJPJ
13 5 409
2019-07-20 13:57:34
80
280
38 Elder
Capitán P
#2RGRU2LG
13 5 364
2019-07-20 15:37:31
448
440
39
12
Elder
PYROS
#9YCC0RL9G
12 5 355
2019-07-20 14:48:11
814
680
40 Gorka
#R8PVU8CC
12 5 338
2019-07-19 14:33:21
128
200
41 Elder
Sergito04
#GCRCJYP
13 5 321
2019-07-20 10:18:21
618
440
42 Co-leader
popi
#2UGCLY2VP
12 5 314
2019-07-20 06:33:40
170
320
43 Co-leader
Abel
#2LJLGU099
12 5 306
2019-07-20 13:35:54
318
360
44 noob
#LJQJ208P
12 5 036
2019-07-20 13:57:00
70
480
45 theguarrux
#UJ2LJYU
13 5 020
2019-07-20 10:25:26
130
240
46 ✳️PlayToWin✳️
#98UVJVUQ
13 4 829
2019-07-19 16:44:43
30
120
47 Elder
¥øk€r!!!
#Q0LU0PGC
13 4 797
2019-07-20 13:04:12
58
280

Deck Shop có giúp ích cho bạn không? Kể với bạn bè của bạn!

Ngôn ngữ này được dịch bởi:

This language has no active translators.

🇻🇳 Help translate!

Báo cáo các vấn đề phiên dịch ở Deck Shop Discord