#Brainiacs

#LJ92PY

56 738

47 / 50

♦Deutscher Clan♦+250 Spenden pro Woche Pflicht ♦ aktive Member ♦ Bed.: 5,8k 🏆

Nhận Vào Hội
Thành viên 47 / 50
Loại Mở
Điểm của hội 56 738
Chiến Tích Cần Có 6 000
Clan Leader Ulti
Phạm vi chiến tích 4 678 – 6 163
Thông tin hội
Vị trí Đức
Đóng Góp Mỗi Tuần 132
Elder 20
Co-leaders 4
# Xếp hạng Đấu trường Người chơi
Cúp
Last seen
Chiến tích
Last seen
Đóng góp
Nhận
1
2
Leader
Ulti
#GGLRL0
13 6 163
2019-10-21 02:13:39
28
0
2 Ch4oShUnTeR
#2J2YV0URP
13 6 100
2019-10-21 01:12:05
20
0
3
2
Elder
Trébol
#88R9RJGQ
13 6 075
2019-10-20 17:58:38
0
0
4
7
Elder
Ric
#22GVCQY9
13 5 926
2019-10-20 21:56:41
0
0
5
1
Co-leader
Tech_3mre
#PLV2PRLL
13 5 884
2019-10-20 20:46:07
0
0
6
3
Co-leader
yog001
#VUR0VPLL
13 5 879
2019-10-20 19:11:12
0
0
7
2
Co-leader
King Lui
#9009098G
13 5 843
2019-10-20 22:41:15
0
0
8
2
Elder
Trafalgar Law
#90J8J0GL
13 5 817
2019-10-20 17:05:36
0
0
9
6
zonglif
#2CRRQQCGV
13 5 764
2019-10-20 20:41:26
0
0
10
9
N•I•K•I
#Y2QL0J9L
13 5 748
2019-10-20 21:37:51
0
0
11
7
Co-leader
Huchting
#8PGLY2L98
13 5 698
2019-10-20 20:53:31
0
0
12
5
CoBRA
#20YCV2PJG
12 5 693
2019-10-21 01:19:18
20
0
13
3
Elder
gerrit
#LP89LPVY
13 5 689
2019-10-20 23:50:21
0
0
14 Elder
pk88
#8YQJ8VPCY
13 5 638
2019-10-20 18:39:49
0
0
15
2
Elder
jppetersiel
#8YGJC0CUG
13 5 620
2019-10-20 19:53:07
0
0
16
8
MaRio
#2VYLQUYQ
13 5 615
2019-10-20 18:22:32
0
0
17
1
Ausländer Klaus
#9QQ09PQQ
12 5 602
2019-10-19 14:34:26
0
0
18
1
Elder
Krümel
#9V8QCLCY
13 5 599
2019-10-20 19:26:25
0
0
19
11
Elder
voltzz
#QL9QPVQ
13 5 596
2019-10-21 02:22:31
18
0
20
8
Elder
Gemüsepfanne
#CY0C0UGY
13 5 594
2019-10-20 23:05:49
0
10
21
1
Rexxor
#QLYV2LJ0
13 5 593
2019-10-20 22:36:00
0
0
22
5
Elder
spankman
#PR8CG89Y
13 5 582
2019-10-20 22:13:41
0
0
23
5
Marco_ad
#P0GY9RVR
13 5 554
2019-10-20 20:01:53
0
0
24
1
ziegler_94
#29RLL892R
13 5 544
2019-10-21 02:21:43
8
40
25
4
pumper
#U0YJQPG
13 5 528
2019-10-20 19:17:01
0
0
26
5
Boo!
#RCCPCQUQ
13 5 508
2019-10-20 21:08:51
0
0
27
5
Elder
arc
#QQRLPL8C
13 5 497
2019-10-20 13:02:45
0
0
28
3
Elder
KePa
#2UG9RGV8U
13 5 489
2019-10-20 20:01:36
0
0
29
3
Elder
kofirbe2.0
#8VC0P2CGQ
13 5 474
2019-10-20 18:05:56
0
0
30
5
Elder
Fabo
#8L99QPUQ
13 5 473
2019-10-20 20:57:35
0
0
31
2
ELA
#80YJVURY
12 5 463
2019-10-18 03:09:35
0
0
32 (CETİN76)
#VRGJU8L
13 5 457
2019-10-21 02:11:05
18
10
33
3
J•U•L•I
#QVL02C08
13 5 447
2019-10-20 21:46:13
0
0
34
4
Knueppel
#CGC88C0C
13 5 384
2019-10-20 18:43:52
0
0
35
1
burschi73
#8PYPYL9U
13 5 383
2019-10-21 00:10:15
0
40
36
3
Elder
Joe
#P98JY8GRC
13 5 375
2019-10-20 18:56:32
0
0
37 Elder
BreakingBad
#2RGCLJYRJ
13 5 362
2019-10-20 17:53:55
0
0
38 Elder
SonGoku
#8L8QPGQ0
13 5 336
2019-10-20 21:42:42
0
0
39
1
Chelsea
#LR2Q88C8
13 5 311
2019-10-20 22:55:12
0
0
40
1
Elder
Reza
#80VR9V28
13 5 235
2019-10-20 06:49:34
0
0
41
3
Elder
HolyGral
#8VQLR28L
13 5 232
2019-10-20 19:35:54
0
0
42
1
DenzoDouglaz
#RLV2PPUR
13 5 216
2019-10-17 07:29:54
0
0
43
1
Elder
leon777
#2Q8U2QQ89
13 5 197
2019-10-20 19:45:33
0
0
44
1
chris
#RQULVGC9
13 5 174
2019-10-21 01:52:35
20
32
45 TheHunter
#89GULP9R
12 5 128
2019-10-20 22:35:36
0
0
46
1
mahdi
#2Q0R02RY
13 5 011
2019-10-13 21:01:59
0
0
47
1
Electrïxx
#20QG80V9Y
13 4 678
2019-10-20 21:51:04
0
0

Deck Shop có giúp ích cho bạn không? Kể với bạn bè của bạn!

Ngôn ngữ này được dịch bởi:

This language has no active translators.

🇻🇳 Help translate!

Báo cáo các vấn đề phiên dịch ở Deck Shop Discord