Bolivia

#LCRGQYQ

54 969

46 / 50

Bolivia ~ bienvenidos - serios en guerra + donaciones gente con ganas de crecer y mejorar 90 guerras como mínimo .69121426wsp

Nhận Vào Hội
Thành viên 46 / 50
Loại Mở
Điểm của hội 54 969
Chiến Tích Cần Có 5 300
Clan Leader ~¡OKI DOKI!~
Phạm vi chiến tích 5 089 – 5 774
Thông tin hội
Vị trí Bolivia
Đóng Góp Mỗi Tuần 3 220
Elder 10
Co-leaders 5
# Xếp hạng Đấu trường Người chơi
Cúp
Last seen
Chiến tích
Last seen
Đóng góp
Nhận
1
1
armorking
#29QYR0LPL
13 5 774
2019-10-21 21:29:34
210
120
2
4
sandro
#98QR82UQ9
12 5 736
2019-10-21 17:29:38
58
60
3
2
Elder
Alex
#20RVLPU2U
13 5 731
2019-10-21 22:01:55
20
40
4
1
Slash
#Q2RU8U2R
13 5 687
2019-10-21 21:51:47
200
120
5
2
Edson
#GPQRPPRY
13 5 670
2019-10-21 18:19:32
38
80
6
2
Elder
hjbvv
#2V92YYQV2
13 5 650
2019-10-21 15:28:48
30
40
7
1
Co-leader
M¢•Br∆¥∆N™
#LG29QLL8
13 5 646
2019-10-21 22:47:45
90
80
8
12
Henrycito
#GYCR8YL8
12 5 632
2019-10-21 21:10:24
145
120
9
4
Co-leader
abrahan
#8VGVVGRG
13 5 618
2019-10-21 22:14:53
66
80
10
1
yampol;)
#2JVQ0RJUY
13 5 608
2019-10-21 19:23:53
116
40
11
12
FerchoJose
#8PUVU9J80
13 5 602
2019-10-21 22:45:09
115
0
12
2
Co-leader
Melani
#JL8V20P0
13 5 595
2019-10-21 22:14:07
164
80
13
1
Elder
gerkflac
#2YGRU98L8
12 5 577
2019-10-21 22:15:55
68
80
14
1
Elder
el Patriarca
#8QRJJJ0R
13 5 572
2019-10-21 21:09:40
48
80
15
12
Leader
~¡OKI DOKI!~
#2JJ02UV
13 5 568
2019-10-21 22:49:27
110
80
16 sir.wil
#82RC9CCY
13 5 519
2019-10-21 20:09:51
28
40
17 [email protected]
#YG2QJ2LP
13 5 511
2019-10-21 14:47:17
10
40
18 Cristian
#LVCGG8GP
13 5 508
2019-10-21 17:46:32
20
80
19 Co-leader
caneco
#9QL9882
12 5 495
2019-10-21 03:13:57
10
40
20
8
tigresau
#2CRLCPRUC
13 5 486
2019-10-21 22:30:14
104
120
21 Elder
SKD_Joche
#YYJCGV8
13 5 468
2019-10-21 14:31:27
36
40
22
11
neurotico
#L0Q8VQ80
13 5 468
2019-10-21 19:59:25
84
120
23
1
Elder
conejo pepito
#2JUGQ09GG
12 5 460
2019-10-21 20:30:53
48
80
24 ✌Älvaro✌
#QRRQY2VP
12 5 459
2019-10-21 20:43:34
56
80
25 Co-leader
Henry
#2GGY2YCV
13 5 455
2019-10-21 22:43:22
164
80
26 eggy
#8R29C20J
12 5 411
2019-10-21 17:35:27
18
40
27
13
Elder
PEKASO!
#9JL00G9JV
12 5 387
2019-10-21 22:09:31
210
120
28 Elder
Amp96
#J2VPUQL2
12 5 387
2019-10-21 17:46:58
106
80
29
2
Hedunadan
#2Q2VUYUQV
13 5 378
2019-10-21 19:51:27
20
80
30
3
Elder
Jesús
#LULR89JJ
13 5 375
2019-10-21 15:29:45
28
80
31
2
Micki
#2YYG2J00Q
13 5 371
2019-10-21 17:12:02
0
40
32
2
AdeL
#2RU8QLC
13 5 354
2019-10-21 22:26:32
46
40
33
3
Mauri
#9LL2UP22
12 5 353
2019-10-21 19:23:41
82
80
34
2
LUNA
#2209JQVYL
13 5 326
2019-10-21 21:53:34
0
120
35
2
Tairon valdez
#8PG9PP908
12 5 313
2019-10-21 21:59:06
28
80
36
2
rick
#990CQJYJU
12 5 308
2019-10-21 22:08:32
96
120
37
2
Elder
jinfurioso
#UJ2VLJ0U
12 5 302
2019-10-21 18:45:53
150
80
38
3
andres
#R0JP2RR
13 5 293
2019-10-21 13:04:48
30
40
39
6
Cely
#8R2Q8RPJU
12 5 291
2019-10-21 21:39:47
18
120
40
2
THE RODRIGUEZ
#2GJQ2YQQQ
12 5 269
2019-10-20 11:44:47
0
0
41 el patron
#L9J9UQG8
12 5 187
2019-10-21 18:21:37
0
40
42 pedro23
#882CURRR
12 5 161
2019-10-21 19:26:52
8
0
43
1
jhon
#290U0GPYR
12 5 129
2019-10-21 09:30:17
38
40
44
1
jordiwarriors
#8PYGG0Q8
12 5 128
2019-10-21 19:13:11
172
80
45 Mr. KoKy
#9JVG9UP
12 5 089
2019-10-21 11:56:28
0
40
46 $KrILL€X
#GVQ9QC8U
12 5 089
2019-10-21 22:28:49
132
80

Deck Shop có giúp ích cho bạn không? Kể với bạn bè của bạn!

Ngôn ngữ này được dịch bởi:

This language has no active translators.

🇻🇳 Help translate!

Báo cáo các vấn đề phiên dịch ở Deck Shop Discord