Tartine Volante

#LCP2CUP

49 828

49 / 50

clans posé.. on est pas la pour etre les meilleurs 😉👌👌😘

Nhận Vào Hội
Thành viên 49 / 50
Loại Mời
Điểm của hội 49 828
Chiến Tích Cần Có 4 600
Clan Leader Weedz
Phạm vi chiến tích 2 123 – 5 459
Thông tin hội
Vị trí Pháp
Đóng Góp Mỗi Tuần 12 400
Elder 14
Co-leaders 15
# Xếp hạng Đấu trường Người chơi
Cúp
Last seen
Chiến tích
Last seen
Đóng góp
Nhận
1 Co-leader
rony68z
#Q9LGGYGQ
13 5 459
2019-11-16 22:38:10
352
240
2 Co-leader
Xen
#RV0YV0UQ
13 5 354
2019-11-17 01:42:11
948
700
3
2
Co-leader
Soap
#GJ2C9QJR
13 5 326
2019-11-17 00:56:02
584
400
4 fanou
#9JLPUUC9U
13 5 201
2019-11-16 22:23:00
550
480
5
2
Co-leader
TiTo
#L0Y88CUJ
13 5 191
2019-11-16 22:31:28
438
480
6
1
mike
#Q00YU882
12 5 153
2019-11-16 09:57:04
232
0
7
1
Elder
Toryo
#92YJYCLC
13 5 141
2019-11-16 23:58:38
428
40
8
21
tēmp€ţė
#9G0L8QRY
12 5 126
2019-11-16 23:40:49
192
200
9
1
xeros
#892GRYU2
12 5 123
2019-11-16 22:48:36
160
480
10 Co-leader
XtoZz
#LYUGPCJ9
12 5 089
2019-11-16 23:03:09
204
240
11
2
Co-leader
tom
#8G0QL2CGV
12 5 081
2019-11-16 22:38:48
316
280
12
14
bislock5
#QUYV2G8
13 5 059
2019-11-16 20:56:29
240
280
13
1
Leader
Weedz
#2UYJYJL0G
13 5 058
2019-11-16 12:07:09
192
240
14
1
Co-leader
Dõn Vainsyl
#2UUYCGU9
13 5 051
2019-11-17 02:49:00
636
520
15
4
Thierry
#9LV2U2YY
13 5 043
2019-11-16 23:30:13
694
520
16
4
Elder
Don-Vitony
#R9JP8PQP
12 5 028
2019-11-16 20:19:07
406
600
17
2
makataO
#9PV0G82PR
11 5 011
2019-11-16 02:45:35
216
480
18
2
Elder
Straywolf
#9YCU09JCC
13 5 005
2019-11-16 21:52:23
641
600
19
4
Co-leader
MarIIne
#2989UGJQG
12 4 999
2019-11-16 22:31:22
520
480
20
6
Jurd
#PPP9VGR2C
10 4 998
2019-11-16 10:04:33
60
440
21
4
Elder
morgul
#YVUYU28P
12 4 995
2019-11-15 09:21:46
56
0
22
2
Co-leader
Herazalila
#90PUP82PL
12 4 984
2019-11-17 00:22:56
688
640
23
4
Co-leader
Flo_WaY
#RY0JPL9U
13 4 965
2019-11-15 23:04:44
613
280
24
6
Elder
Neptune
#98UJC0QPU
11 4 964
2019-11-17 03:30:01
456
550
25
4
Co-leader
Aizawa
#G82LVQUJ
12 4 920
2019-11-17 03:02:19
138
480
26
2
Elder
Doud
#J2RJUPUQ
13 4 903
2019-11-17 02:19:23
820
480
27
5
WILKPOLASK
#PQCLJCCJ
12 4 887
2019-11-15 09:34:40
172
240
28
1
Elder
vict68f
#89UYVCYCC
12 4 870
2019-11-16 15:20:47
318
160
29
4
lolo
#2LVULRQ2P
12 4 859
2019-11-16 19:12:02
176
240
30 Elder
sebb
#2CV0R8GP9
12 4 678
2019-11-17 00:58:04
95
320
31 jeremie
#29RU0UJR9
12 4 651
2019-11-16 12:29:55
356
400
32 Co-leader
caninours
#LJVC0YCY
12 4 553
2019-11-15 23:24:47
146
280
33 EvilJoker
#2R9VULRGP
12 4 479
2019-11-15 22:38:00
56
200
34 Co-leader
Val
#22RL8JCGR
10 4 477
2019-11-16 14:37:56
0
0
35 Co-leader
mat
#28Y0VV0VV
11 4 447
2019-11-11 18:03:44
8
40
36 coco 53
#2UCJ2YV0
11 4 311
2019-11-13 17:11:29
0
40
37 Elder
Ice
#9LGLLGVVP
10 4 244
2019-11-14 18:17:46
38
120
38 Xx-engel-xX
#2CJ9QLUC8
11 4 158
2019-11-07 15:36:54
0
0
39 valcor OL
#Y9GCL9GC
11 4 001
2019-10-30 10:22:09
0
0
40 tartopaume
#QQJGUJU
13 4 001
2019-10-12 20:19:02
0
0
41 Elder
XdeadX_invader
#QPP9QLP9
12 4 001
2019-10-17 03:55:31
0
0
42 Elder
los santos
#R2G80VYY
12 4 001
2019-08-24 11:58:01
0
0
43 Elder
sooophie
#829VGC8JQ
11 4 001
2019-11-03 23:29:11
0
0
44 KENAN ARKHAM
#20CVCV9V0
11 4 001
2019-10-25 07:14:33
0
0
45 Đấu trường 12 Elder
kenny
#8YV2PJ9VU
9 3 813
2019-10-18 18:23:35
0
0
46 Đấu trường 12 Co-leader
supra-mout
#28JQRGVYU
10 3 705
2019-11-15 18:34:38
20
0
47 Đấu trường 11 Elder
zorotaro
#PLL89Y8JJ
10 3 547
2019-08-13 19:02:48
0
0
48 Đấu trường 10 Furacks 2.0
#98YPV8JQY
9 3 038
2019-11-14 20:47:05
0
0
49 Đấu trường 7 R4dick_NebZay
#YJU9PUPRU
6 2 123
2019-11-16 22:43:08
217
190

Deck Shop có giúp ích cho bạn không? Kể với bạn bè của bạn!

Ngôn ngữ này được dịch bởi:

This language has no active translators.

🇻🇳 Help translate!

Báo cáo các vấn đề phiên dịch ở Deck Shop Discord