British Knights

#L8PV2GY

48 445

43 / 50

Welcome to our active clan. Donate 200 a week and stay active, otherwise kicked. Elder & Co given for loyalty. Constanly at War!

Nhận Vào Hội
Thành viên 43 / 50
Loại Mở
Điểm của hội 48 445
Chiến Tích Cần Có 5 000
Clan Leader mercedesblendz
Phạm vi chiến tích 4 001 – 5 371
Thông tin hội
Vị trí Anh
Đóng Góp Mỗi Tuần 180
Elder 7
Co-leaders 4
# Xếp hạng Đấu trường Người chơi
Cúp
Last seen
Chiến tích
Last seen
Đóng góp
Nhận
1 Elder
elvahran
#RV0PY82L
13 5 371
2019-10-14 05:27:37
28
20
2
1
Elder
22lee22
#2LLVYGLUY
13 5 300
2019-10-14 05:29:26
58
24
3
1
Elder
Geronimoe
#J29889QQ
13 5 160
2019-10-13 21:43:18
0
0
4
1
Co-leader
Damphyre
#2CGC90CYC
13 5 107
2019-10-14 01:01:53
0
0
5
5
Leader
mercedesblendz
#2G8PRYLYU
12 5 054
2019-10-13 14:01:29
0
0
6
2
harry2244
#98PQCG99J
12 5 027
2019-10-13 19:26:26
0
0
7
5
The Imp
#2G029LCYQ
12 5 017
2019-10-13 20:09:49
0
0
8
2
Crashball8
#9RPCPY02U
12 5 005
2019-10-13 23:14:42
0
20
9
2
Elder
Leo
#2RUJYQ0QJ
12 5 002
2019-10-13 20:53:49
0
0
10
2
Co-leader
osku2002
#88LGCCGC
13 4 998
2019-10-13 22:12:39
0
16
11
2
Elder
Fatty Lil
#PYLV8JJV
13 4 963
2019-10-13 18:30:16
0
0
12
2
Dlines18
#8U0Y2JGY2
12 4 949
2019-10-13 20:45:06
0
0
13
4
Darius
#VLQ0GU8P
12 4 948
2019-10-13 20:03:10
0
0
14
4
Fabricio
#8L9CJVL9U
11 4 946
2019-10-14 03:43:00
0
0
15
4
Moonpig
#29GPV9V82
13 4 944
2019-10-13 15:18:01
0
0
16
1
H-DAWG
#8G08V0GLU
12 4 911
2019-10-13 20:54:47
0
0
17
1
rigsy
#80VRVLLLQ
13 4 883
2019-10-13 18:32:38
0
0
18
4
BlackICE
#28CUJV9J8
11 4 861
2019-10-13 22:17:26
0
0
19
2
海阔天空
#2YJQJP80C
10 4 860
2019-10-14 01:01:04
20
0
20
1
Elder
bdiddy
#9QPRUGJR8
11 4 832
2019-10-13 21:20:17
0
0
21
3
MR HILLY
#8GJPJ9JU
12 4 808
2019-10-13 20:18:53
0
0
22
2
Co-leader
@DesignbyShakil
#9JCVL2U8
13 4 803
2019-10-14 01:52:09
18
0
23
2
Dove
#8UVPRPLQG
12 4 788
2019-10-14 05:05:43
8
30
24
1
Elder
sanchezpizjuan
#YGLJRG2V
13 4 777
2019-10-13 10:27:44
0
0
25
10
DARIUSH_ARDAVAN
#CPV0JP0V
13 4 777
2019-10-14 05:37:43
38
0
26
3
barris
#P9L2LLVJU
11 4 774
2019-10-13 10:38:43
0
0
27
1
JB
#P2Q8QVJC0
11 4 757
2019-10-13 20:14:36
0
0
28
1
Elliot
#99C90JR2Y
11 4 752
2019-10-13 21:30:32
0
0
29
1
ChrisBlanc102
#2CVJ28JQ
12 4 733
2019-10-08 16:27:39
0
0
30
2
houndizle
#2JP200J8
11 4 728
2019-10-13 18:04:45
0
0
31 Co-leader
iloveu
#LV0URURG
12 4 714
2019-10-14 03:03:25
0
10
32 Espringalle
#P8L8UGLU
12 4 635
2019-10-13 18:47:16
0
0
33 hritik
#89RGGJ88P
10 4 626
2019-10-14 04:04:39
10
30
34 Matty
#9LY9CPJU
12 4 610
2019-10-07 19:15:06
0
0
35 peyman
#89LPJRPQV
10 4 580
2019-10-12 21:16:40
0
0
36
2
weathsy
#UGY2PUC0
11 4 544
2019-10-13 12:38:47
0
0
37
1
Kalikski53
#LQ0G89P
11 4 538
2019-10-13 20:43:17
0
0
38
1
Cristian
#8UY9CCQYG
10 4 516
2019-10-13 23:48:05
0
30
39 Tommc
#VJUJ2LC
11 4 507
2019-10-12 21:59:31
0
0
40 CaptainJack
#2LLLC9Q0U
11 4 446
2019-10-12 20:18:47
0
0
41 LEO
#P8RP8LQC0
10 4 379
2019-10-13 19:54:58
0
0
42 drakon
#U22U8GCR
11 4 001
2019-10-06 12:48:22
0
0
43 Mauri
#822Q8QVQ
11 4 001
2019-09-27 17:18:28
0
0

Deck Shop có giúp ích cho bạn không? Kể với bạn bè của bạn!

Ngôn ngữ này được dịch bởi:

This language has no active translators.

🇻🇳 Help translate!

Báo cáo các vấn đề phiên dịch ở Deck Shop Discord