angry adults

#L89ULC

50 383

45 / 50

You must practice before war, donate, and no level 9’s or overload of 10’s when warring.Minimum 60 warday wins to be accepted

Nhận Vào Hội
Thành viên 45 / 50
Loại Mời
Điểm của hội 50 383
Chiến Tích Cần Có 5 000
Clan Leader question
Phạm vi chiến tích 4 001 – 5 513
Thông tin hội
Vị trí Bắc Mỹ
Đóng Góp Mỗi Tuần 9 598
Elder 11
Co-leaders 21
# Xếp hạng Đấu trường Người chơi
Cúp
Last seen
Chiến tích
Last seen
Đóng góp
Nhận
1 Co-leader
Robson
#8208PJPQR
13 5 513
2019-12-11 22:53:15
298
310
2
2
Co-leader
WhiteCuuntPaste
#PRV9LY8J
13 5 335
2019-12-12 03:50:43
384
320
3
14
Elder
cowboyss
#99L999VP0
13 5 313
2019-12-12 06:14:42
726
360
4
2
Co-leader
kiekuhmgoan
#2PVJ0PLJ2
13 5 307
2019-12-11 20:06:33
199
160
5 B€ÄŔĐēĎ BŕØ
#82JVQPUYJ
12 5 243
2019-12-12 01:35:37
142
330
6
3
Co-leader
* Aaron 98 *
#RRYQPJP
13 5 223
2019-12-12 02:05:24
635
280
7 righteous dude
#2G08RUR9G
13 5 222
2019-12-12 06:19:48
118
40
8
5
Co-leader
beterdan joshua
#VVJVYP8J
13 5 208
2019-12-12 05:40:15
638
280
9
1
Elder
chaotikus
#CVJR22J
12 5 201
2019-12-12 05:20:05
550
320
10
4
Co-leader
Highlanders
#P00PLRJV
12 5 170
2019-12-12 02:49:00
96
280
11
1
Elder
Ose Endowed
#U2GJ2V2
12 5 140
2019-12-12 05:47:31
384
320
12
3
Elder
lord malvin
#8RGLYJ90
12 5 132
2019-12-12 05:59:38
360
304
13
6
Leader
question
#P08RGQJC
13 5 121
2019-12-12 02:39:44
316
360
14
3
pmoon
#P98QP8UU
12 5 121
2019-12-12 05:42:09
95
200
15
7
Co-leader
(BENNETT)
#CCGLR8J2
13 5 084
2019-12-12 00:57:45
196
280
16
2
⚠Rawa_Ambrose⚠
#2RGUV8QG9
12 5 083
2019-12-11 14:52:06
154
160
17
4
Co-leader
IBeatUpBears
#2YCRQ9VR
13 5 056
2019-12-11 22:28:12
104
200
18 Co-leader
dinosayrawrr
#9RVCJRC9U
13 5 055
2019-12-12 02:31:56
58
120
19 Elder
awesomesauce286
#82GYR2Y9R
12 5 048
2019-12-12 03:23:53
152
240
20 Elder
the almighty
#2RYGGJ2V
13 5 031
2019-12-12 00:10:26
233
240
21
5
Razra
#2C82GG2G
12 5 030
2019-12-09 18:55:45
66
40
22
1
Co-leader
jaimi
#LU829RPJ
13 4 989
2019-12-12 00:16:10
692
280
23
2
Co-leader
YeahDuhh
#P09PPGPJ
13 4 958
2019-12-12 01:46:02
288
320
24
2
Co-leader
Cinder
#RLP8VJQ9
13 4 956
2019-12-11 21:55:02
264
280
25 Co-leader
Benson
#9LVC0Y82
13 4 954
2019-12-12 00:50:36
199
280
26
3
Elder
bdmjlm
#2JPG8V0UQ
12 4 947
2019-12-11 22:09:51
94
200
27 Oso
#L0QY2CQV
12 4 941
2019-12-12 05:40:48
30
80
28
4
Co-leader
Your Daddy
#2YP0PVCCG
13 4 941
2019-12-12 04:45:53
178
240
29
4
Tommy P.
#PG2JGVVLV
12 4 938
2019-12-12 00:35:46
300
260
30
3
Elder
AriG
#8UPYQPRCQ
13 4 911
2019-12-12 06:15:01
96
320
31
3
Elder
heckinghalal
#P0U08UJU0
11 4 901
2019-12-11 20:33:22
278
320
32
1
RENEGADE
#889UPQ0L
13 4 889
2019-12-11 19:32:13
38
200
33
3
Elder
pablo
#99PRQ0P98
12 4 886
2019-12-12 05:05:03
213
320
34
2
Elder
Cantbeatmymeat
#QQC90RP9
13 4 875
2019-12-11 23:20:15
462
280
35
1
Co-leader
DJJayDubb
#RQCGGQJJ
13 4 822
2019-12-12 04:01:36
116
160
36
1
luthfur
#92JVR0CVR
11 4 816
2019-12-11 19:09:20
0
120
37
1
Co-leader
Mustard Crust
#LYGVLVUR
12 4 697
2019-12-12 01:42:57
106
240
38
1
Beast
#9PL0RR0U2
12 4 682
2019-12-10 16:43:35
128
224
39
1
Fk Libtards
#82JG0Y2U2
12 4 619
2019-12-11 15:49:51
86
40
40
1
Co-leader
Sophari
#VV28CV
12 4 495
2019-12-09 01:51:37
10
40
41
1
Co-leader
gangstah
#LG82P0GU
13 4 013
2019-08-27 18:11:11
0
0
42
1
secybeach
#U9RPQCVR
12 4 009
2019-08-30 10:43:23
0
0
43
1
Co-leader
BigPapa
#8QYQ0GQJ
13 4 004
2019-09-28 10:34:34
0
0
44
1
Co-leader
HuisjeOpDieBerg
#PQJ890P0
13 4 001
2019-11-16 15:07:36
0
0
45
1
Co-leader
BYE FELECIA!!
#8J9G8CJ0
12 4 001
2019-06-10 00:52:03
0
0

Deck Shop có giúp ích cho bạn không? Kể với bạn bè của bạn!

Ngôn ngữ này được dịch bởi:

This language has no active translators.

🇻🇳 Help translate!

Báo cáo các vấn đề phiên dịch ở Deck Shop Discord