Parent en pause

#JYU0LY

50 352

41 / 50

GDC en continue et non obligatoire. En cas de participation, TOUS les combats devront etre fait sous peine d'exclusion.

Nhận Vào Hội
Thành viên 41 / 50
Loại Mở
Điểm của hội 50 352
Chiến Tích Cần Có 5 300
Clan Leader Beb
Phạm vi chiến tích 4 001 – 5 717
Thông tin hội
Vị trí Pháp
Đóng Góp Mỗi Tuần 11 450
Elder 14
Co-leaders 4
# Xếp hạng Đấu trường Người chơi
Cúp
Last seen
Chiến tích
Last seen
Đóng góp
Nhận
1 Co-leader
themys
#290882CRJ
13 5 717
2019-10-18 18:54:26
648
290
2 darkmetz
#C8QL8LRL
13 5 630
2019-10-18 17:01:39
342
440
3 Le trou de bab
#2L822C2J
13 5 424
2019-10-18 15:36:59
550
440
4 Leader
Beb
#J2CPCUV
13 5 297
2019-10-18 15:57:03
272
480
5
1
Elder
ketur69
#PY28PY29
13 5 271
2019-10-18 18:18:27
194
320
6
4
Dogma
#20LG0QGQL
13 5 256
2019-10-18 16:33:26
298
360
7 Co-leader
Lheef
#QPQ98CLQ
13 5 253
2019-10-18 13:53:21
288
340
8
3
Raloufix
#2UCJ8CQV
13 5 253
2019-10-18 18:12:55
428
440
9
1
Cesarus
#9QL20Q2G
13 5 231
2019-10-18 11:38:37
64
150
10
6
Elder
droopyl
#9P02G8U8Y
13 5 208
2019-10-18 19:19:25
476
520
11
2
Cha
#2G8LP0JP
13 5 202
2019-10-18 15:28:32
690
520
12
1
droo
#9YGJCPYJL
12 5 192
2019-10-18 18:54:50
739
520
13
1
Elder
diablo
#JVYYG2CQ
13 5 189
2019-10-18 18:58:22
214
440
14
4
Co-leader
Coyotte
#222GLGG8G
13 5 173
2019-10-18 17:43:13
86
200
15 Co-leader
Ahowea
#8QR8QYQ9
13 5 163
2019-10-18 18:43:52
426
400
16
2
Elder
Roazhon35
#9JLCCG8J
12 5 145
2019-10-18 13:25:17
206
270
17
2
Elder
jojo
#R9YR2P9L
13 5 145
2019-10-18 16:05:01
228
280
18
7
michelmichel03
#2JGQPYP0J
12 5 142
2019-10-18 18:14:00
158
120
19
2
Elder
gauthier62
#2Q2RUVYJJ
13 5 136
2019-10-18 18:49:21
611
560
20 Elder
Firenze
#220R89VQG
13 5 122
2019-10-18 13:50:53
68
280
21
1
Elder
chris 67
#2U0YQYURV
13 5 106
2019-10-18 14:18:07
314
40
22
1
HappyLoserFr
#89V89GPU8
12 5 078
2019-10-18 19:10:50
68
120
23 Elder
deathangel
#GVL0JUG
13 5 065
2019-10-18 18:50:08
352
480
24
2
gaet
#9RQVPGQ2
12 5 040
2019-10-18 14:57:55
483
120
25
7
July
#2CCYLRUL
12 5 015
2019-10-18 19:12:10
172
480
26
1
artaux-chaudre
#2YYGV2CQ8
12 5 000
2019-10-17 20:30:59
38
120
27
3
HatamotoIdeNobu
#PCJPQ92Y2
11 4 996
2019-10-18 10:47:50
134
360
28
3
Elder
Tain0s
#2VP8GY2R
13 4 988
2019-10-18 18:41:44
306
360
29
1
TéodoreBagwell
#2Y8C9Y89R
12 4 942
2019-10-18 10:56:19
371
360
30 Stormclasher
#29QQ08YQR
12 4 920
2019-10-16 09:44:54
18
40
31
2
Dams54270
#V2VGPPJV
13 4 908
2019-10-18 18:59:55
974
600
32
1
Elder
MagickaNissa
#UPJGRQ0C
12 4 887
2019-10-18 18:10:21
470
0
33 Goudurix
#R002U8L9
12 4 844
2019-10-18 19:17:05
0
40
34 Elder
doomk
#R9U2QVLL
12 4 720
2019-10-07 08:22:15
0
0
35 Dis Pater
#JY8YPQJG
12 4 643
2019-10-13 10:06:49
0
0
36 stef
#LCQV099G
12 4 547
2019-10-18 19:00:11
490
440
37 Actarus
#2C0CJ8JYL
11 4 510
2019-10-13 10:05:15
0
0
38 Arès
#Q8Q9L0RQ
11 4 504
2019-10-13 10:04:19
0
0
39 Elder
Dj0hN
#9LJU82QG
11 4 003
2019-10-18 09:51:36
56
240
40 FFLOX818
#P9YLRUY09
11 4 001
2019-10-02 06:23:06
0
0
41 Elder
Txitxi
#LU0QQJ00
12 4 001
2019-07-09 19:44:39
0
0

Deck Shop có giúp ích cho bạn không? Kể với bạn bè của bạn!

Ngôn ngữ này được dịch bởi:

This language has no active translators.

🇻🇳 Help translate!

Báo cáo các vấn đề phiên dịch ở Deck Shop Discord