Ragnarok Drei

#JYR0RJ

45 973

37 / 50

Clan del COC. Solo se pide ser activo y ayudar a los compañeros cuando se pueda.

Nhận Vào Hội
Thành viên 37 / 50
Loại Mời
Điểm của hội 45 973
Chiến Tích Cần Có 3 600
Clan Leader K-Lynx
Phạm vi chiến tích 3 402 – 5 329
Thông tin hội
Vị trí Tây Ban Nha
Đóng Góp Mỗi Tuần 440
Elder 7
Co-leaders 12
# Xếp hạng Đấu trường Người chơi
Cúp
Last seen
Chiến tích
Last seen
Đóng góp
Nhận
1 Co-leader
Topman
#PRC8URR2
13 5 329
2019-10-14 04:41:39
0
40
2 Elder
Cicero
#2QRC8UY88
13 5 188
2019-10-14 06:42:37
66
40
3 JUANÁS
#YJURRVUV
12 5 171
2019-10-14 05:01:56
28
40
4 Co-leader
rada
#UCQ80LQU
13 5 106
2019-10-11 12:57:20
0
0
5 Co-leader
Hangman
#28VR8URYV
12 5 096
2019-10-14 04:40:37
0
0
6 Elder
sa1lor
#R8PVVUY0
12 5 081
2019-10-13 23:38:34
0
0
7
2
Elder
xico!
#2RY0CJ92J
12 5 054
2019-10-14 05:00:37
38
40
8 Co-leader
figu figura
#8CGU2PV8
12 5 041
2019-10-13 21:58:39
0
0
9
2
Elder
JuanJo
#222JJPCJR
12 5 026
2019-10-13 20:51:31
0
0
10
3
Co-leader
buenache
#2JYPRJYP
12 5 011
2019-10-14 06:07:50
1
0
11
6
Co-leader
Cynara
#9G9Y2GVY
12 5 007
2019-10-14 05:27:19
40
40
12
2
capleto
#9QQRRC0G8
12 4 997
2019-10-13 21:11:51
0
0
13
2
moogur
#9L92UJL02
12 4 987
2019-10-14 06:32:55
27
30
14
2
Co-leader
El potente
#9PRL2UGJ
12 4 984
2019-10-10 23:20:51
0
0
15
1
Elder
Charly
#98GGY28C
13 4 903
2019-10-14 05:29:45
40
40
16
1
leun
#8RCQVRVQV
13 4 878
2019-10-14 05:44:30
66
40
17
1
Elder
Txop
#CJR2RQL2
12 4 861
2019-10-13 19:54:49
0
0
18 Elder
SuperJordi
#2L8L0GUQ9
13 4 855
2019-10-14 06:48:26
38
30
19 pardo
#9LYVG2LCL
11 4 817
2019-10-14 06:20:56
0
0
20 Alegoro
#988PP82JU
11 4 805
2019-10-14 04:55:56
10
40
21 Leader
K-Lynx
#2V9UQ28P
13 4 764
2019-10-12 21:43:33
0
0
22
1
magik oscar
#CJ22JR8V
10 4 756
2019-10-13 21:40:55
0
0
23
1
Cristian
#L2LCPJYJ
12 4 752
2019-10-11 08:17:18
0
0
24 13JRP22
#8J0Y8U28G
12 4 704
2019-10-14 06:43:39
58
20
25 GranPache
#YGR9QY8UV
9 4 702
2019-10-13 18:23:09
0
0
26 Susana
#22GY8VL29
11 4 567
2019-10-14 05:09:42
28
40
27 Ragnar
#LRUQR0P
12 4 484
2019-10-08 08:56:33
0
0
28 arutur
#Y0RPULLVR
10 4 436
2019-10-13 12:43:46
0
0
29 xavicris
#82PP28L0U
11 4 208
2019-10-13 13:58:20
0
0
30 Superheros丶Q
#RVL9QCRG
11 4 050
2019-10-12 01:41:42
0
0
31 Co-leader
EL PUTO AMO
#P0YJJLPP
12 4 001
2019-05-29 12:53:09
0
0
32 Co-leader
nachitolan
#2YCQYYPUL
11 4 001
2019-02-04 20:49:33
0
0
33 Co-leader
ice-women
#YCUYRVJG
12 4 001
2019-01-10 15:36:57
0
0
34 Adry
#J28VQG2C
12 4 001
2019-08-30 00:19:20
0
0
35 Co-leader
Dks
#RJPGYYU8
13 4 001
2019-04-23 14:31:06
0
0
36 Đấu trường 12 david_845
#VVGRRPYR
11 3 683
2019-08-11 12:57:06
0
0
37 Đấu trường 11 Co-leader
apaa
#G9VCQQQ
10 3 402
2018-02-09 21:10:20
0
0

Deck Shop có giúp ích cho bạn không? Kể với bạn bè của bạn!

Ngôn ngữ này được dịch bởi:

This language has no active translators.

🇻🇳 Help translate!

Báo cáo các vấn đề phiên dịch ở Deck Shop Discord