Emirates Force

#JVQCUVP

44 395

50 / 50

Welcome✨ Emirates Force: Respect, Min Donation:100 and keep Ur Trophies High🏆 you will be kicked for not playing final war

Nhận Vào Hội
Thành viên 50 / 50
Loại Mở
Điểm của hội 44 395
Chiến Tích Cần Có 4 000
Clan Leader a7madahli
Phạm vi chiến tích 3 924 – 5 071
Thông tin hội
Vị trí Các Tiểu Vương Quốc Ả Rập Thống Nhất
Đóng Góp Mỗi Tuần 2 880
Elder 23
Co-leaders 14
# Xếp hạng Đấu trường Người chơi
Cúp
Đóng góp.
Chiến tích
Sự đóng góp
Đóng góp
Nhận
1 Co-leader
zaghnaboot
#GYR0C080
13 5 071
2 535
302
0
2
1
Co-leader
M_alsh7i
#GPCL80V
13 4 689
2 344
304
150
3
1
Co-leader
AliHarib
#2UJCCYG
12 4 669
2 334
98
160
4
1
Elder
leo
#JU2V9RYL
13 4 629
2 314
92
0
5
1
Co-leader
Alkhaja9996
#P89RLQVJ
13 4 544
2 272
108
120
6 King Erick
#222PJ2UYU
12 4 529
2 264
174
120
7
1
Co-leader
nk
#290VQ9RVL
12 4 527
2 263
18
50
8
1
Elder
oliver
#2L8L0CRGY
12 4 521
2 260
141
160
9
2
Elder
Captain America
#2VVCP9P9Q
11 4 478
2 239
77
200
10 Co-leader
Abdulla
#GCLCUCQ8
12 4 469
2 234
0
0
11
1
Co-leader
EMK_UAE
#CVLQ0L2V
13 4 468
1 117
38
80
12
1
Elder
abood92
#QUVJJUPQ
13 4 454
1 113
58
0
13
4
Elder
SALEM
#RGR0G298
12 4 444
1 111
30
80
14 Elder
3yed
#2GY29JPJ
12 4 408
1 102
58
40
15
1
Elder
rinxboo
#9RJQP8VYU
12 4 368
1 092
182
160
16
1
Elder
fadi
#98QY0GJJC
12 4 351
1 087
56
120
17
3
Elder
moy
#PR8UQ0Y
12 4 334
1 083
25
80
18 Co-leader
uae_godfather
#9GC29J8J
13 4 327
1 081
96
80
19 Elder
aubrey
#8CLRLV9Y
12 4 312
1 078
0
40
20
5
Elder
uttam
#22VR9VY2Q
12 4 308
1 077
84
200
21 omair
#RPP9LVJC
12 4 301
516
199
120
22 Elder
3qrb
#UCQY0LU
12 4 297
515
30
40
23 Co-leader
khaledAlDhaheri
#Y8LR2Q9J
12 4 287
514
0
0
24 Elder
عبدالله كويي
#YLU8RY98
12 4 284
514
0
0
25 Elder
Ahmad
#8YCQLGYU
12 4 259
511
0
0
26 Co-leader
suzza
#RYPP222V
12 4 254
510
38
80
27 Co-leader
bale23
#282Y89CVQ
11 4 236
508
0
0
28
1
HD
#CQQGP2RG
12 4 234
508
0
0
29
1
Elder
DJDerpCake
#QLG808R
11 4 232
507
76
120
30 Co-leader
Fahad
#C29229U2
12 4 189
502
96
160
31 Yusei Miracle
#J0RRRU0L
11 4 184
418
38
40
32
1
Elder
BinM7md
#9GLV2CG2G
11 4 169
416
0
40
33
1
Elder
3mran
#Y90R8QGC
12 4 133
413
98
80
34
1
Elder
Slim Shany
#2CRUCRR
12 4 092
409
0
0
35
3
Elder
bmf
#8RG0UQQQ2
11 4 090
409
88
0
36 M.G.N
#PLJCUYCR
11 4 087
408
20
40
37 İbřø
#9Y89RGVQ
11 4 077
407
0
0
38
12
راشد
#YC0C2JP
12 4 071
407
88
130
39
1
1AAA1
#2U88VLQL0
11 4 057
405
0
0
40
1
Elder
James Bond 007
#8Q8RCJRRP
11 4 034
403
38
40
41
1
Elder
abs
#V29RJY90
11 4 023
120
50
30
42
1
King Asem
#PUUJJ9GC
11 4 006
120
40
80
43
1
the shadow
#URRUQCVJ
11 4 005
120
0
0
44
1
Co-leader
Eisalvatore
#QVQGGCR2
12 4 001
120
0
0
45
1
Leader
a7madahli
#82R8JVUU
12 4 001
120
0
0
46
1
Co-leader
uae.89
#RPVUCPR8
13 4 001
120
0
0
47
1
Elder
Luxury
#CPU0GJUC
11 4 001
120
0
0
48
1
Elder
Faromy
#9PYVPCGPG
11 4 001
120
0
0
49
1
Đấu trường 12 ramtindbeast
#QP00YY9J
10 3 962
118
40
40
50
1
Đấu trường 12 iioxxr
#LGGCJG9L
10 3 924
117
0
0

Deck Shop có giúp ích cho bạn không? Kể với bạn bè của bạn!

Ngôn ngữ này được dịch bởi:

This language has no active translators.

🇻🇳 Help translate!

Báo cáo các vấn đề phiên dịch ở Deck Shop Discord