The Lost Empire

#JVCVC0

29 845

48 / 50

The Lost Empire ist ein clan in Clash Royale und Clash of Clans. Wir suchen nur aktive spieler die auch Pokis farmen.Viel spende

Nhận Vào Hội
Thành viên 48 / 50
Loại Mở
Điểm của hội 29 845
Chiến Tích Cần Có 0
Clan Leader LolloFerrariz
Phạm vi chiến tích 88 – 4 787
Thông tin hội
Vị trí Áo
Đóng Góp Mỗi Tuần 1 181
Elder 2
Co-leaders 10
# Xếp hạng Đấu trường Người chơi
Cúp
Last seen
Chiến tích
Last seen
Đóng góp
Nhận
1 Elder
Andre
#8L88L988
12 4 787
2019-08-23 11:01:08
210
40
2 АРТЕМКО
#YR9YC9L82
8 4 627
2019-08-23 10:18:04
56
47
3 Leader
LolloFerrariz
#9PLV8QCV
11 4 485
2019-08-19 18:31:49
36
40
4 Co-leader
allexxaa
#JQPJLV09
11 4 246
2019-08-22 15:35:55
155
170
5 BrAnDy
#8YUCQGQG
11 4 108
2019-08-23 11:01:37
126
80
6 Co-leader
Andi
#P2U8YPCL0
10 4 001
2019-03-26 14:34:53
0
0
7 Lukas
#2QLQ90PUY
11 4 000
2019-07-19 08:53:48
0
0
8 Đấu trường 12 Magiuns
#J02C2228
10 3 982
2019-07-31 18:39:16
0
0
9 Đấu trường 12 Fralok00
#PGPURC02L
8 3 697
2019-08-23 10:00:07
114
40
10 Đấu trường 9 Co-leader
LolloFerrari
#8J2UULV0
9 2 882
2018-12-04 15:38:20
0
0
11 Đấu trường 9 -71C°♤
#PVV0GQUCL
7 2 852
2019-08-23 05:46:52
0
212
12 Đấu trường 9 Darkelf
#9CRV0Y92G
8 2 734
2019-08-20 17:23:13
132
6
13 Đấu trường 9 schwilli
#PPVJ20QC2
8 2 620
2019-08-23 07:53:45
0
0
14
6
Đấu trường 8 Basti
#PVJ8LJGCV
6 2 470
2019-08-23 07:42:12
31
50
15
2
Đấu trường 8 Apfelstrudel
#PCQ8CPC2Q
8 2 318
2019-08-23 08:13:28
72
150
16
2
Đấu trường 8 Co-leader
LolloFerrari
#2PCP0JQY8
9 2 314
2017-08-18 15:26:05
0
0
17
2
Đấu trường 7 Co-leader
Bumbelbee
#2YQR08VCC
8 2 277
2018-12-02 21:04:26
0
0
18
2
Đấu trường 7 Co-leader
AleeXaa2
#9QLY2CCY2
9 2 218
2019-01-27 15:05:32
0
0
19
2
Đấu trường 7 original_caro
#PCCRRL8R2
7 2 212
2019-08-22 06:22:47
25
30
20
2
Đấu trường 7 Co-leader
LolloFerrariz
#2GRPQCLL2
8 2 171
2018-12-05 05:02:12
0
0
21
2
Đấu trường 7 Ángel
#PQGQ8PGGY
8 2 132
2019-08-09 22:02:56
0
0
22
1
Đấu trường 6 Push Sebi
#Y8VU8J020
6 1 966
2019-08-20 17:00:08
40
20
23
1
Đấu trường 6 Co-leader
AusbildnerSigi
#2YVLCVQV9
7 1 957
2018-12-02 22:54:50
0
0
24
1
Đấu trường 6 Co-leader
LucaDerMagier
#8QJ2L0Y89
7 1 937
2018-12-02 22:55:27
0
0
25
1
Đấu trường 6 CLASHGAMER
#2QR9C22C8
9 1 835
2019-07-31 10:46:10
0
0
26
1
Đấu trường 6 sebastian
#2G9L00J0
8 1 818
2019-08-20 19:03:28
12
0
27
1
Đấu trường 6 Iam The King
#P092R9CYY
6 1 637
2019-08-13 08:49:33
0
0
28
1
Đấu trường 6 alexthenr4
#YLGY8809V
8 1 600
2019-08-23 10:58:19
0
150
29
1
Đấu trường 5 Marcel Maki
#9JR8LUV98
7 1 512
2019-08-11 19:11:23
0
0
30
1
Đấu trường 5 der cooli
#Y2JJGCR22
7 1 459
2019-07-30 13:42:34
0
0
31
1
Đấu trường 5 ęşţębąň
#YL8JVUGYV
6 1 337
2019-07-31 22:45:00
0
0
32
1
Đấu trường 5 degu
#PJ92U8PY9
6 1 308
2019-08-01 09:02:19
0
0
33
1
Đấu trường 5 ANONYM
#PCGL00VLV
4 1 300
2019-08-10 13:09:52
0
0
34
1
Đấu trường 4 the king
#YLRGL9YRP
5 1 229
2019-08-04 09:47:27
0
0
35
1
Đấu trường 4 Luca
#YQJV2QQYR
5 1 209
2019-08-03 17:22:37
0
0
36
1
Đấu trường 4 Simon G
#Y8PUYQG8R
6 1 196
2019-08-22 05:45:14
10
20
37
1
Đấu trường 4 ACE
#YQ8P88P0P
6 1 187
2019-08-22 19:08:21
0
0
38
1
Đấu trường 3 Co-leader
Dr.NoLooooose
#2C88YYPG8
5 1 042
2017-05-04 17:39:06
0
0
39
1
Đấu trường 4 gamertobi f2p
#YYVR28V0V
5 1 030
2019-08-06 10:27:13
0
0
40 Đấu trường 3 lionelisback
#YRQVPLUVV
4 901
2019-08-23 09:15:32
0
0
41
2
Đấu trường 3 MR.X
#YLRLQP90U
5 823
2019-08-15 05:08:46
0
0
42
2
Đấu trường 3 Ghost_kamo
#Y8JGYQYGG
5 712
2019-08-13 08:31:01
0
0
43
2
Đấu trường 2 Kingscar
#Y80UGPLVL
5 460
2019-08-20 16:30:49
10
0
44
2
Đấu trường 2 you
#PV9JCPC0Q
3 397
2019-08-22 11:58:46
0
10
45
2
Đấu trường 1 Elder
LeonieBitlinger
#PG2JQV0L0
2 259
2019-03-08 20:08:07
0
0
46 Đấu trường 1 gut
#YRCL8PUGC
3 240
2019-08-23 10:03:59
0
0
47
3
Đấu trường 1 Glitzi
#YPL2UR9YC
4 172
2019-08-18 05:23:08
0
0
48
3
Đấu trường 1 Luca
#Y2CRGJVQ0
2 88
2019-04-17 11:18:23
0
0

Deck Shop có giúp ích cho bạn không? Kể với bạn bè của bạn!

Ngôn ngữ này được dịch bởi:

This language has no active translators.

🇻🇳 Help translate!

Báo cáo các vấn đề phiên dịch ở Deck Shop Discord