Опълченците

#JQ2088

42 278

32 / 50

Добре дошли Българи! Пишете име и години в рекуеста!

Nhận Vào Hội
Thành viên 32 / 50
Loại Mời
Điểm của hội 42 278
Chiến Tích Cần Có 2 600
Clan Leader sajy
Phạm vi chiến tích 2 747 – 5 457
Thông tin hội
Vị trí Bulgaria
Đóng Góp Mỗi Tuần 6 620
Elder 7
Co-leaders 10
# Xếp hạng Đấu trường Người chơi
Cúp
Last seen
Chiến tích
Last seen
Đóng góp
Nhận
1 Co-leader
Marin
#2PPQCPGY2
13 5 457
2019-08-18 12:25:04
1002
720
2
2
Co-leader
Bilyana
#2CQVYYR0
13 5 451
2019-08-18 06:21:16
222
380
3 Leader
sajy
#Q8229G8
13 5 359
2019-08-18 11:33:10
504
520
4
2
Co-leader
pада77
#CQ9Y28CU
13 5 340
2019-08-18 11:56:12
1048
720
5 Elder
Дидо
#2RLYLLRP8
12 5 316
2019-08-18 10:25:01
818
696
6 Co-leader
Darknord
#2PCVUVRR
12 5 180
2019-08-17 18:28:11
318
320
7
2
Elder
belthazor
#PGUP0YG9
12 5 107
2019-08-18 12:02:55
182
360
8 Co-leader
lekoq
#2G2J9J9C
12 5 082
2019-08-18 12:11:54
938
640
9
2
andreev
#QY8YPPLL
11 5 042
2019-08-18 08:22:50
0
0
10 Elder
Iliya
#9QVQ2GPC
12 5 032
2019-08-18 05:59:03
416
550
11 Co-leader
Ajax
#8LL098CQ
12 4 714
2019-08-18 12:41:18
484
610
12 minga
#22999QJL0
12 4 633
2019-08-18 11:46:13
0
40
13 Co-leader
Миро
#2VYP0Y0
12 4 464
2019-08-17 21:11:08
198
320
14 fishjayjelly
#822QVV8C
10 4 360
2019-08-18 07:42:19
210
320
15 ivelina
#G0PR02Y2
10 4 313
2019-08-12 13:04:28
18
40
16 ГОТИНЯ
#LVG0CPQ
11 4 284
2019-08-18 07:26:06
114
120
17 Elder
sani
#2880VG02J
12 4 211
2019-08-17 15:21:15
36
80
18 Co-leader
roru
#R2PQGR8
12 4 131
2019-08-18 08:03:41
50
40
19 Elder
DAS AUTO
#G2RCRY0Y
11 4 070
2019-08-18 10:41:30
62
144
20 cecko838
#22GRC2U82
11 4 035
2019-07-12 16:57:30
0
0
21 Co-leader
battle
#UV2C2ULV
12 4 027
2019-08-03 16:15:59
0
0
22 •infl£×ibL£•
#2PJLQRVRJ
10 4 022
2019-08-02 08:12:36
0
0
23 Elder
gangsta-man
#YRQUCQ8P
12 4 014
2019-08-15 19:10:27
0
0
24 ANG 2
#90ULVPLRL
11 4 004
2019-06-16 17:58:10
0
0
25 Stoyanow's girl
#2GVYPQCUY
11 4 001
2019-04-19 19:16:28
0
0
26 Co-leader
ralli
#22JGLLU98
13 4 001
2018-12-03 07:24:55
0
0
27 Elder
stoyanoww
#2U9LC9GP
12 4 001
2019-05-22 22:42:03
0
0
28 Đấu trường 12 dengel
#9U90PRCPR
10 3 911
2019-04-10 18:40:21
0
0
29 Đấu trường 12 Mitko11
#2YYYLQUQQ
10 3 678
2019-02-26 16:30:09
0
0
30 Đấu trường 11 Nightwolf
#2Y9L02RU
10 3 615
2018-12-22 18:53:33
0
0
31 Đấu trường 10 младши
#9QYYGPYU
10 3 143
2019-08-14 09:40:09
0
0
32 Đấu trường 9 Fortnite
#P9L2J9Q2G
8 2 747
2019-07-19 11:31:43
0
0

Deck Shop có giúp ích cho bạn không? Kể với bạn bè của bạn!

Ngôn ngữ này được dịch bởi:

This language has no active translators.

🇻🇳 Help translate!

Báo cáo các vấn đề phiên dịch ở Deck Shop Discord