#Go Team#

#JPQ8JC8

51 843

50 / 50

קבוצת Go Team היא קבוצה איכותית לרציניים בלבד אשר רוצים להתקדם ב קלאש רויאל חובה לתרום ולהשתתף בקרבות. אסור לקלל בקבוצה.

Nhận Vào Hội
Thành viên 50 / 50
Loại Mời
Điểm của hội 51 843
Chiến Tích Cần Có 4 600
Clan Leader nat
Phạm vi chiến tích 4 047 – 5 621
Thông tin hội
Vị trí Israel
Đóng Góp Mỗi Tuần 6 690
Elder 11
# Xếp hạng Đấu trường Người chơi
Cúp
Last seen
Chiến tích
Last seen
Đóng góp
Nhận
1 Elder
arzo
#80CV2RPLC
13 5 621
2019-06-26 21:18:51
342
240
2 Elder
duldul
#2LJ8ULY0G
13 5 495
2019-06-26 18:38:20
386
40
3
3
thanksto
#9RQJUQ8VU
11 5 426
2019-06-26 21:43:20
190
280
4 Naty
#RYYUCJJG
11 5 423
2019-06-25 06:14:19
187
120
5
2
Leader
nat
#LVRYYRP8
13 5 416
2019-06-26 18:48:19
580
280
6
3
Elder
Benji
#9Y89VV0QU
11 5 412
2019-06-26 21:44:56
220
200
7
2
Elder
benjo
#8ULCQ02Q
13 5 400
2019-06-26 17:46:15
398
280
8 Elder
pinto
#9V28029RL
10 5 323
2019-06-26 20:13:30
216
280
9 Ben_
#2QUJ8J99L
11 5 297
2019-06-26 20:41:16
214
200
10 Elder
Erez
#8YLPRJ9J
12 5 229
2019-06-26 13:57:47
154
240
11
1
Elder
kobise
#82J0G9C0G
12 5 226
2019-06-26 18:49:20
176
240
12
1
BalBoa
#88LUY00V8
10 5 214
2019-06-26 21:22:00
0
0
13
4
joe258456
#280VQLQCQ
12 5 186
2019-06-26 19:48:57
0
0
14 tigerbom
#2G8029VV
11 5 184
2019-06-26 20:38:51
88
160
15
2
watermelon
#PYQYPU82J
10 5 181
2019-06-26 06:33:27
28
240
16 Glass window
#92V9JPG2J
10 5 166
2019-06-26 11:38:45
114
120
17
2
omer
#P9VYCUGJ2
10 5 135
2019-06-26 08:50:21
156
160
18
2
Grautieger
#8P288PRY
11 5 064
2019-06-26 19:08:37
58
200
19
1
Romald
#PY22P900V
10 5 054
2019-06-26 11:17:47
56
120
20
5
ben
#9VRLQ8RQ8
10 5 040
2019-06-26 19:58:58
309
200
21
2
Elder
ido b.a
#2YLLYV2Q
11 5 034
2019-06-26 21:44:05
136
0
22
1
不谈亏欠不负遇见
#PLGV8CGCR
10 5 003
2019-06-26 11:58:47
200
280
23 eli
#RG9CUJ2
12 4 980
2019-06-26 21:45:48
366
280
24
3
terminator
#8LYP092
10 4 974
2019-06-26 21:37:12
186
360
25
1
microyal
#89GUQUY8Q
11 4 960
2019-06-20 03:34:54
0
0
26
2
Elder
R number1
#RC2VCU8J
11 4 953
2019-06-25 21:29:00
8
40
27
3
yaniv
#UPPYJV0V
10 4 945
2019-06-26 16:51:58
30
160
28
1
✌LIADI✌
#P80UU2Q2
11 4 929
2019-06-19 05:26:44
0
0
29
7
Kingslayer
#28J8GU0UY
10 4 913
2019-06-26 21:06:21
41
120
30
1
GUILHERMEVIEIRA
#QYVL9Q9L
10 4 899
2019-06-26 20:34:11
48
0
31
1
anas hamenumas
#Y90RP0YC
10 4 869
2019-06-26 14:35:25
8
0
32 ziv_israel
#28UQVYYV0
11 4 868
2019-06-25 13:11:20
43
40
33 semi180
#9PUGCUUJG
11 4 794
2019-06-26 14:23:33
84
150
34 avi
#8G809LJRL
10 4 729
2019-06-26 19:01:34
0
0
35 ilay
#VCUUJUPP
10 4 707
2019-06-26 18:10:49
0
0
36 amitbz
#PVR90QGCQ
9 4 690
2019-06-22 22:05:44
0
0
37 ice wizard
#2YP9GJU20
12 4 668
2019-06-14 04:25:09
0
0
38 omer gabiz
#R22UG8G
10 4 664
2019-06-24 21:56:43
0
0
39 slimit
#8QC0P9GY
12 4 620
2019-06-11 11:25:58
0
0
40
2
Elder
Ben
#2PU8JG9UG
12 4 617
2019-06-26 20:55:18
84
160
41
2
Roi hasid
#PJVUQ2U0G
9 4 561
2019-06-26 21:45:44
40
100
42
2
NetaneL
#2Y8JJ8P9P
10 4 551
2019-06-25 15:36:17
28
80
43
2
rabbit
#2UYQCYVGC
13 4 516
2019-06-26 18:02:13
256
280
44 Elder
ZoGaJe
#8GU8000Y0
12 4 510
2019-06-04 19:15:51
0
0
45 asafs27
#9CJRJ8QVV
9 4 464
2019-06-26 15:11:15
201
240
46 RRRROMAN
#2RCCGP9Q
10 4 357
2019-06-21 05:38:28
0
0
47 daniel
#Q82JPCP9
13 4 332
2019-06-26 19:40:13
291
280
48 zori
#CLJR0CQY
13 4 210
2019-06-26 19:51:01
488
360
49 ravenlord
#LU2C0PG2
12 4 087
2019-06-26 17:18:12
86
160
50 yoyo
#Q0LG9GU2
12 4 047
2019-06-26 20:23:43
194
0

Deck Shop có giúp ích cho bạn không? Kể với bạn bè của bạn!

Ngôn ngữ này được dịch bởi:

This language has no active translators.

🇻🇳 Help translate!

Báo cáo các vấn đề phiên dịch ở Deck Shop Discord