Lost Cause

#JP2RQC

15 811

13 / 50

promotion: elder-active co-leader- active and decent amount of donations

Nhận Vào Hội
Thành viên 13 / 50
Loại Mời
Điểm của hội 15 811
Chiến Tích Cần Có 1 000
Clan Leader Bob
Phạm vi chiến tích 430 – 5 005
Thông tin hội
Vị trí Quốc tế
Đóng Góp Mỗi Tuần 258
Elder 3
Co-leaders 3
# Xếp hạng Đấu trường Người chơi
Cúp
Last seen
Chiến tích
Last seen
Đóng góp
Nhận
1 Co-leader
Dominator
#J8VVVV9
12 5 005
2019-08-19 21:19:58
52
10
2 Leader
Bob
#92VCCU9Y
12 4 723
2019-08-20 01:26:56
46
78
3 Elder
BonBon
#9LQQG9QV
11 4 480
2019-08-19 22:10:09
56
54
4 Co-leader
brandy
#U2U88QG8
12 4 251
2019-08-20 00:39:28
46
70
5 Đấu trường 10 demolisher
#22J2PY8VU
10 3 154
2019-08-06 18:59:01
0
0
6 Đấu trường 7 Co-leader
HPFAN
#8LQVYJGLJ
10 2 143
2019-08-20 00:01:17
58
46
7 Đấu trường 6 Elder
wolf24
#CVJY009U
9 1 986
2018-11-27 11:10:37
0
0
8 Đấu trường 6 TinjaNurtle
#8G8Q220VG
7 1 723
2018-11-05 21:09:03
0
0
9 Đấu trường 5 ansley11
#U82JPVYP
8 1 513
2019-05-12 15:38:15
0
0
10 Đấu trường 4 xXSacredKingXx
#2PC82QRJ8
7 1 307
2018-08-20 01:35:36
0
0
11 Đấu trường 4 Damppuppy200
#8289U9YCV
5 1 297
2018-07-22 14:59:55
0
0
12 Đấu trường 3 Elder
Gundam 556
#2CU9JUVV2
7 964
2018-11-28 11:33:22
0
0
13 Đấu trường 2 yanderewolf12
#8JULJCYQY
5 430
2019-08-07 12:31:29
0
0

Deck Shop có giúp ích cho bạn không? Kể với bạn bè của bạn!

Ngôn ngữ này được dịch bởi:

This language has no active translators.

🇻🇳 Help translate!

Báo cáo các vấn đề phiên dịch ở Deck Shop Discord