Power from gods

#JP290G

44 478

36 / 50

Spendabel, Aktiv und 18 Jahre. clanwar 4 Angriffe verpflichtend. highest trophies last season end: r0okie13 6189 🏆

Nhận Vào Hội
Thành viên 36 / 50
Loại Mời
Điểm của hội 44 478
Chiến Tích Cần Có 3 600
Clan Leader limak
Phạm vi chiến tích 3 553 – 5 256
Thông tin hội
Vị trí Đức
Đóng Góp Mỗi Tuần 13 470
Elder 3
Co-leaders 10
# Xếp hạng Đấu trường Người chơi
Cúp
Last seen
Chiến tích
Last seen
Đóng góp
Nhận
1 Co-leader
r0okie13
#LL0JJGG
13 5 256
2019-10-13 21:04:34
724
560
2 Leader
limak
#992RVV0Q
13 5 133
2019-10-13 21:32:45
570
640
3
3
Strohi
#Q8PCGRLR
12 5 131
2019-10-13 18:40:57
506
600
4
1
Co-leader
$TheFlash$
#92PP8RPP
13 5 090
2019-10-13 14:27:08
648
560
5
1
MVXL
#PLRRPRYG2
11 5 060
2019-10-13 19:08:47
661
600
6
1
Co-leader
koeniq
#2VR2LJL
13 5 019
2019-10-13 18:50:11
500
520
7
2
donkev
#VRUPRQV
13 5 007
2019-10-13 18:58:47
796
680
8
1
SubtroniC
#98JPG9PYY
12 5 000
2019-10-13 19:40:06
642
480
9
1
Co-leader
DerSleipnir
#RULRYCC
13 4 995
2019-10-13 17:00:16
439
520
10 Co-leader
Knut
#2J20298R
13 4 900
2019-10-13 20:07:28
626
640
11 Elder
Cesare
#988CPL80
13 4 851
2019-10-13 19:01:30
318
440
12
1
Elder
lütt matten
#2J2YQQG8
13 4 807
2019-10-13 18:30:09
332
480
13
1
la muerte
#8RUGY2C0V
12 4 781
2019-10-13 19:04:31
997
680
14 Co-leader
Da-triple-D
#2UJR98J0
13 4 750
2019-10-13 06:47:33
160
280
15
2
Thommy
#8V2JJV9YQ
12 4 702
2019-10-13 21:26:36
432
520
16
1
Osarius
#9CRL2JGU0
11 4 696
2019-10-13 21:23:48
468
360
17
1
hardbeat33
#2C0GQ9QCV
12 4 676
2019-10-12 03:04:40
76
160
18 Co-leader
salayur
#P9JRRRU9
13 4 664
2019-10-13 16:23:38
492
780
19
4
Niklas
#922CJQJLV
11 4 629
2019-10-13 22:31:11
549
480
20
1
Elder
Sven
#2QGYYLYJ
12 4 601
2019-10-13 19:10:42
251
400
21
1
AtzeSchroeder
#PRJG0QV8G
11 4 581
2019-10-13 19:36:24
561
160
22
2
Co-leader
Black Mamba
#8G920PPJ
13 4 567
2019-10-13 16:26:28
156
200
23
2
El niño Anton
#9UR808J0U
10 4 565
2019-10-13 16:44:56
216
200
24 Stayhlgh
#PY92Q0UL2
10 4 482
2019-10-13 17:09:58
235
40
25 Co-leader
Miki
#YPJCQ02U
13 4 464
2019-10-13 11:38:47
86
250
26 zBlackLegend
#82C222JG
10 4 326
2019-10-09 13:05:35
30
40
27 FLUGE
#RULJVPL2
10 4 035
2019-10-13 07:21:39
130
280
28 Elen Dc
#8298U2CP
10 4 017
2019-10-13 10:03:49
118
200
29 Burgerbase
#YG2G2RCP
11 4 004
2019-10-06 14:23:31
0
0
30 Co-leader
shaggy
#208RCVQY
12 4 000
2019-10-13 20:37:29
522
520
31 Đấu trường 12 Rodrigo
#YL0YGRLPJ
8 3 898
2019-10-13 17:20:04
368
480
32 Đấu trường 12 eDonkey_killer
#PPYYL02Y0
8 3 802
2019-10-12 11:23:13
36
120
33 Đấu trường 12 johanna
#PQCJLR0YP
9 3 800
2019-10-13 18:33:01
502
360
34
1
Đấu trường 12 SIR OVERLORD
#P88URPRV8
10 3 737
2019-10-13 18:51:12
275
160
35
1
Đấu trường 12 TheBoss
#8VQ2C89C2
11 3 611
2019-10-05 22:23:09
0
0
36
1
Đấu trường 11 High_af
#9R0RQQG2J
9 3 553
2019-10-13 16:46:32
28
40

Deck Shop có giúp ích cho bạn không? Kể với bạn bè của bạn!

Ngôn ngữ này được dịch bởi:

This language has no active translators.

🇻🇳 Help translate!

Báo cáo các vấn đề phiên dịch ở Deck Shop Discord