Easyplaying

#JJC2RGY

51 227

48 / 50

歡迎會中文的玩家,請多求卡捐卡, 輕輕鬆鬆玩遊戲,不要給自己壓力。在部落戰時,如參加了收集日,請繼續打作戰日。入會要求懂中文

Nhận Vào Hội
Thành viên 48 / 50
Loại Mời
Điểm của hội 51 227
Chiến Tích Cần Có 5 000
Clan Leader Zivchui
Phạm vi chiến tích 3 604 – 5 996
Thông tin hội
Vị trí Hồng Kông
Đóng Góp Mỗi Tuần 5 450
Elder 8
Co-leaders 7
# Xếp hạng Đấu trường Người chơi
Cúp
Last seen
Chiến tích
Last seen
Đóng góp
Nhận
1 Leader
Zivchui
#L0YJGRG8
13 5 996
2019-08-22 06:42:11
490
320
2 Ken
#JJLPUPYC
13 5 800
2019-08-22 05:27:33
330
240
3 Co-leader
Ziv
#22LLQLV8P
13 5 779
2019-08-21 23:15:37
155
240
4 LUFFY
#90L2LJL
13 5 704
2019-08-22 00:42:12
175
280
5 cynthia
#UP8GGR8
12 5 532
2019-08-22 05:01:54
385
240
6 Co-leader
kent
#20RVCL0G0
13 5 525
2019-08-21 21:49:08
217
120
7 Elder
xs123sx
#9CP9PU2Q
12 5 374
2019-08-22 05:06:38
263
280
8 pogbakit
#2R0YR29J2
11 5 324
2019-08-22 07:03:03
46
240
9 Elder
Shurman
#20QVVG2J
12 5 263
2019-08-22 05:57:23
156
240
10
6
給朕退下
#JUU88R92
12 5 242
2019-08-22 04:45:41
282
320
11
1
Elder
未來中築"Kane
#22P8LY20Y
13 5 226
2019-08-21 15:59:45
275
160
12 Elder
龙宝
#RYVCJCUC
12 5 194
2019-08-21 16:16:38
98
80
13 clash king
#PPCL0LGG
12 5 176
2019-08-21 11:46:20
108
120
14 kaikai
#28UPCJJ9P
11 5 173
2019-08-22 05:31:34
121
120
15 I have nothing
#2Q9LP0RQ8
13 5 172
2019-08-22 05:00:19
440
280
16
1
Friend橋
#RJCCQ29
11 5 134
2019-08-21 17:40:10
151
200
17
1
just like me
#2UL9V9R8J
11 5 049
2019-08-22 02:15:47
66
200
18
1
kevin
#8Q9V2YYC
11 5 045
2019-08-22 06:56:32
212
80
19
6
SilkRoaD
#89LRPLPJC
11 5 019
2019-08-22 03:37:51
0
0
20 AlexanderDennis
#9PUQCVQCY
10 5 006
2019-08-20 05:23:18
26
40
21 Josephteng
#2PC0LVV0
12 5 003
2019-08-22 06:39:48
156
240
22 Elder
QooGuu
#29PUL9GQ8
12 4 956
2019-08-15 11:15:06
0
0
23 Tong
#2J009VQ98
12 4 952
2019-08-22 06:49:11
390
240
24 the undertaker
#29QRJUGUQ
12 4 904
2019-08-21 23:30:22
56
40
25
1
不死化石
#89P8QL98
12 4 767
2019-08-22 05:08:39
212
280
26
1
皇子
#2LR22LPRJ
12 4 724
2019-08-21 23:52:41
230
240
27
1
一定輸給你
#L9V2JURL
11 4 723
2019-08-20 12:29:11
68
80
28
1
FrizzleandBOOM
#GGQ88VG9
11 4 686
2019-08-21 21:28:54
69
80
29
1
kaiman
#9RR9PYCQR
11 4 380
2019-08-20 05:45:15
26
40
30
1
Fairy
#20JL9UQ2U
11 4 259
2019-08-17 14:07:56
0
0
31
1
LamboChe
#CP9PCUUP
13 4 211
2019-08-16 07:12:12
0
0
32
1
Elder
Hacker Kirito
#2CVJ2LG
12 4 136
2019-08-20 15:26:12
0
0
33
1
CBLAU生命值
#289PVPG0P
12 4 100
2019-08-12 23:17:05
0
0
34
1
Co-leader
Jackus
#L9CQJLGR
12 4 033
2019-08-15 04:17:53
0
0
35
1
Elder
水浸吞拿魚
#2YG2J0LQL
12 4 001
2019-05-05 15:28:45
0
0
36
1
Elder
雛菊命
#P9GU8QUV
12 4 001
2019-07-24 15:14:22
0
0
37
1
denvery
#28Y0QR
12 4 001
2019-08-19 16:58:37
0
50
38
1
Legend
#GRY2080
12 4 001
2019-08-04 07:40:27
0
0
39
1
Co-leader
JohnhoJ
#PY9JG92
13 4 001
2019-07-14 13:21:19
0
0
40
1
Yo
#CRLUGYQ
12 4 001
2019-07-30 09:51:20
0
0
41
1
Co-leader
vinco
#Q0G2P0CV
13 4 001
2019-06-15 03:15:08
0
0
42
1
天祿
#8Q20QPR8R
11 4 001
2019-07-19 02:52:39
0
0
43
1
Co-leader
秋哥
#2CCY9L9P
12 4 001
2019-07-24 12:33:48
0
0
44
1
海峰
#PVV8Q0LP
12 4 001
2018-09-17 15:12:23
0
0
45
1
~ 迷你兵團 ~
#CPRVYJUU
12 4 001
2019-03-24 10:13:52
0
0
46
1
Co-leader
女皇驾到
#QYPCCLUP
12 4 000
2017-12-04 15:55:02
0
0
47
1
Đấu trường 12 Manson
#CJRUVQP
11 3 730
2019-08-21 16:04:35
28
160
48
1
Đấu trường 12 末日騎士
#2JCQVJ2G
9 3 604
2019-06-16 16:37:56
0
0

Deck Shop có giúp ích cho bạn không? Kể với bạn bè của bạn!

Ngôn ngữ này được dịch bởi:

This language has no active translators.

🇻🇳 Help translate!

Báo cáo các vấn đề phiên dịch ở Deck Shop Discord