Asgardians

#JGQR9LG

45 925

49 / 50

Contribuir com doações e na guerra de clãs. Membros que forem desrespeitosos, não contribuírem ou inativos serão expulsos.

Nhận Vào Hội
Thành viên 49 / 50
Loại Mời
Điểm của hội 45 925
Chiến Tích Cần Có 2 000
Clan Leader Jenny
Phạm vi chiến tích 2 029 – 5 447
Thông tin hội
Vị trí Nam Mỹ
Đóng Góp Mỗi Tuần 12 548
Elder 7
Co-leaders 4
# Xếp hạng Đấu trường Người chơi
Cúp
Last seen
Chiến tích
Last seen
Đóng góp
Nhận
1 Co-leader
Dionathan 22
#2JJ8L8QCR
12 5 447
2019-09-21 06:13:42
243
280
2
1
yLucas
#2VPRVRYUQ
11 5 313
2019-09-22 21:59:56
147
380
3
2
Co-leader
Julian Solo
#29URYL8J9
12 5 241
2019-09-22 21:33:58
78
40
4
2
Leader
Jenny
#JPJGCLJ
13 5 152
2019-09-22 16:38:32
572
400
5
2
Elder
purplelilith18
#P2YY29CYU
10 5 138
2019-09-22 17:28:11
560
190
6
2
Grandjhony
#8UP08ULUP
12 5 123
2019-09-22 19:16:13
369
480
7
4
Leonardo
#2Y8V9VRLC
11 5 097
2019-09-22 22:05:16
194
120
8
2
Elder
bandida 2
#8YQJ22VPV
10 5 096
2019-09-22 22:30:45
513
760
9 Elder
RafaelFigueira
#P9GCJU9GL
11 5 009
2019-09-22 22:24:32
523
480
10 Elder
C6 Artemis
#20P29PRY8
11 4 965
2019-09-22 18:19:48
539
460
11
1
TiagoOliveira
#P8UQQV8U9
11 4 835
2019-09-22 20:17:49
146
240
12
1
ArthurLira
#8QV2PJP0Y
10 4 775
2019-09-22 20:04:28
407
360
13
2
Jose armando
#9RV8GQYP8
10 4 705
2019-09-22 19:01:35
272
40
14
3
Elder
TheKing
#PPP2YJY08
10 4 618
2019-09-22 19:51:04
298
510
15
3
Car12rp
#PUGV00Y02
9 4 611
2019-09-22 22:30:15
543
370
16 michael :3
#2VU9JQP8V
11 4 573
0
0
17
1
TINCHO
#C2RUP8YQ
9 4 547
2019-09-22 20:12:17
464
560
18
1
zIgorock
#RY2RPY
10 4 373
2019-09-21 14:40:53
0
40
19
1
Aftershock
#2JJU0PGG
9 4 355
2019-09-22 18:02:27
232
318
20
1
Elder
zahyd800
#PJ99CQCJU
10 4 324
2019-09-22 22:06:03
561
480
21
1
Co-leader
Arthør
#PGJJU9V0V
10 4 307
2019-09-22 20:46:40
121
480
22
1
Co-leader
Moon
#9G8L9VQJP
10 4 233
2019-07-24 18:25:09
0
0
23
1
Elder
MEGA TITAN
#RP0RQLRG
10 4 226
2019-09-22 14:58:29
84
40
24
1
Taryrog
#22UUUQVG0
10 4 175
2019-09-21 19:18:36
166
240
25
1
camilo
#8GVYQVVCC
9 4 135
2019-09-22 21:26:13
221
160
26
1
Đấu trường 12 MS2L
#Y0CP0RJUU
8 3 941
2019-09-22 21:28:12
1215
640
27
1
Đấu trường 12 My Names Jr
#PJYG2QJ0
12 3 825
2019-09-22 15:22:06
325
320
28
1
Đấu trường 12 H U G O
#YYQ0PP20V
8 3 824
2019-09-07 18:16:32
0
0
29
1
Đấu trường 12 buddynho
#YYJQYV92C
8 3 752
2019-09-22 16:46:50
9
40
30
1
Đấu trường 12 Caicão
#22L8P80UP
9 3 744
2019-09-22 21:09:23
599
280
31
1
Đấu trường 12 Acardebrine2019
#PLVGLLYY2
9 3 678
2019-09-14 08:19:15
0
0
32
2
Đấu trường 12 [RG4]Carlos°
#YJJQYURU9
7 3 600
2019-09-22 16:29:11
61
240
33 Đấu trường 11 ikedogstar
#Y2G80RPP
8 3 549
2019-09-22 21:25:12
28
40
34
2
Đấu trường 11 yuji
#PJUQL00RY
8 3 443
2019-08-28 08:40:51
0
0
35
4
Đấu trường 10 mbburg2
#YUG02PG8P
8 3 160
2019-09-22 22:23:12
147
790
36
2
Đấu trường 10 VillianVS
#V22P0JRC
9 3 152
2019-09-15 12:13:21
0
0
37
3
Đấu trường 10 Hierro
#Y8LV8RL22
7 3 122
2019-09-03 21:16:16
0
0
38
3
Đấu trường 10 A̶l̶e̶x̶H̶D̶982
#YC982R888
8 3 012
2019-09-22 03:51:24
76
250
39 Đấu trường 9 Belaamalin
#PGPQJLR2Q
9 2 835
2019-09-22 22:28:49
0
0
40
2
Đấu trường 9 Sabrina
#2PVQYPYVL
10 2 804
2019-08-26 11:18:31
0
0
41
2
Đấu trường 9 Supernerd
#2RPJG98U8
10 2 731
2019-09-18 23:41:22
0
0
42
5
Đấu trường 9 Blast
#Y0QPYGURQ
7 2 724
2019-09-22 21:36:33
208
120
43
1
Đấu trường 9 guiht
#8YQL9RP0
8 2 707
2019-09-22 17:06:55
3
0
44
2
Đấu trường 9 Brian★
#PYJ20J9U9
9 2 688
2019-09-22 22:33:12
447
270
45 Đấu trường 9 ænema
#Y29ULLL0C
6 2 632
2019-09-22 12:07:42
309
330
46
2
Đấu trường 8 Blue
#PU99VJ208
7 2 424
2019-09-22 21:12:01
100
30
47
2
Đấu trường 7 anubis
#9PGPL9YPP
8 2 291
2019-09-13 17:06:06
0
0
48 Đấu trường 7 Christian
#Y0YR2JUG2
7 2 215
2019-09-22 22:25:10
0
0
49
1
Đấu trường 7 noob
#9U98RUVG0
9 2 029
2019-09-18 14:59:23
170
150

Deck Shop có giúp ích cho bạn không? Kể với bạn bè của bạn!

Ngôn ngữ này được dịch bởi:

This language has no active translators.

🇻🇳 Help translate!

Báo cáo các vấn đề phiên dịch ở Deck Shop Discord