Aigles Royale

#J8JUVC8

52 454

49 / 50

No war No dons ===> 🚫 out

Nhận Vào Hội
Thành viên 49 / 50
Loại Mở
Điểm của hội 52 454
Chiến Tích Cần Có 5 000
Clan Leader achraf
Phạm vi chiến tích 2 510 – 5 809
Thông tin hội
Vị trí Tunisia
Đóng Góp Mỗi Tuần 4 292
Elder 12
Co-leaders 11
# Xếp hạng Đấu trường Người chơi
Cúp
Last seen
Chiến tích
Last seen
Đóng góp
Nhận
1 Leader
achraf
#RU8UUQQ
13 5 809
2019-09-17 12:13:26
187
160
2 Co-leader
Takeshi Kovacs
#90U0YVRL
13 5 641
2019-09-17 09:05:11
223
160
3 Co-leader
lachkhem
#889RLGVQG
13 5 537
2019-09-17 12:25:37
240
160
4
1
General
#8VVCUP8
13 5 441
2019-09-17 00:06:45
153
80
5
1
Co-leader
The Shroud
#CPCGVVPJ
12 5 364
2019-09-16 22:42:20
170
90
6 Co-leader
god of war
#990JUVPCG
12 5 351
2019-09-17 11:46:25
20
70
7 Elder
♠️♥️JESSER♦️♣️
#99U008V9
12 5 317
2019-09-16 01:49:40
28
40
8
1
Co-leader
tsounamii
#VPP02U8P
13 5 315
2019-09-17 12:22:49
169
120
9
4
Elder
mondher
#JCV09GC8
12 5 290
2019-09-16 20:43:42
96
40
10
2
Co-leader
Sousse⭐️hot rod
#QVL0PRL
13 5 284
2019-09-17 10:51:58
290
200
11
1
OUSSEMA
#90VC9PJQJ
12 5 266
2019-09-17 11:59:11
0
80
12
1
Elder
Zamilase
#90Y9J8PJ
12 5 262
2019-09-16 12:53:14
0
0
13
3
Co-leader
Nour
#299CRRV98
12 5 252
2019-09-17 05:10:21
38
80
14
5
Elder
Josepi
#22U980R0U
12 5 210
2019-09-17 12:17:55
196
160
15
1
Elder
التونسي
#QJ0JJ2RP
12 5 177
2019-09-16 23:21:56
58
40
16
2
bechir
#92J82Y8Y0
11 5 177
2019-09-17 11:41:58
64
40
17
2
Elder
Seif
#99YR0LYP
13 5 161
2019-09-17 08:41:55
115
120
18
2
rjab
#200GVURUQ
11 5 160
2019-09-16 12:47:10
30
40
19
5
Co-leader
radhouene
#8VPY0J2PP
13 5 155
2019-09-17 11:59:09
142
120
20
1
dark side
#P09PRLYP9
12 5 155
2019-09-17 09:39:29
162
160
21
4
Naim
#8GQRQ2UP
11 5 152
2019-09-17 12:30:04
276
160
22
2
Real Madrid
#2YR2CRRU
12 5 117
2019-09-16 20:51:51
31
40
23
3
jouza
#PQP9P2R8V
10 5 115
2019-09-17 05:13:12
18
80
24
2
Co-leader
kiim
#90UUL9YPU
11 5 110
2019-09-17 10:20:48
117
240
25
2
دمار
#8VQPG0CQY
11 5 082
2019-09-16 22:21:26
30
80
26 wassim
#80VY08CJV
11 5 082
2019-09-17 11:10:28
0
0
27
1
amine 15
#800VRCRQJ
11 5 061
2019-09-17 11:03:48
13
80
28
3
Nova l AMINOS ✨
#9P9VYCGUC
10 5 056
2019-09-16 19:31:27
10
40
29
2
Elder
Ibrahim ★★★
#9G98VUYJ
12 5 044
2019-09-17 11:31:27
20
80
30
1
AŸMÈN
#VCY0C9LL
11 5 030
2019-09-17 03:32:12
26
80
31
4
chouki
#9CRLQYR88
10 5 027
2019-09-17 05:40:03
50
80
32
2
ĞøţźïŁã
#802LPCRCC
11 5 023
2019-09-16 17:50:08
28
0
33 爱哭set
#8U9GY22JR
11 5 012
2019-09-17 10:51:53
0
0
34
3
Elder
sbiritou
#8P2JGYCCQ
10 5 003
2019-09-17 10:52:08
64
110
35
4
Elder
ridha
#9Y8Y29QPP
11 5 000
2019-09-17 12:15:50
38
40
36
4
biza
#80V2YJRQ
11 4 990
2019-09-17 11:07:51
60
80
37
4
gadour
#8JVP908JJ
12 4 985
2019-09-10 10:33:56
0
0
38
1
Elder
gRAN
#82V9LPVJ0
12 4 917
2019-09-13 16:35:24
0
0
39
5
dadapouette
#C90RR9GJ
12 4 911
2019-09-17 05:22:05
150
120
40
2
floky
#2C0Q22CP9
12 4 897
2019-09-16 16:39:12
0
40
41 Elder
sadok
#8GGYRVCLU
11 4 851
2019-09-16 20:18:10
36
80
42 massa
#9LCGY8GGC
11 4 851
2019-09-17 06:30:27
48
120
43
2
melkus krasus
#YGPL9GLR
10 4 835
2019-09-17 12:07:21
20
80
44
1
yassino
#9JVYPPJVC
11 4 826
2019-09-17 09:39:04
20
120
45
1
Co-leader
kricsus
#QQYQYUYR
13 4 823
2019-09-17 11:45:56
388
120
46 Co-leader
tigana
#VYLURUCQ
13 4 792
2019-09-17 12:10:52
286
160
47 Deadpool
#922G0VQJU
10 4 785
2019-09-17 12:07:53
0
120
48 Elder
king06
#2JJV0L0G
13 4 661
2019-09-16 22:57:17
134
112
49
1
Đấu trường 8 ushiha
#YQGLCY02G
7 2 510
2019-09-15 11:17:48
0
0

Deck Shop có giúp ích cho bạn không? Kể với bạn bè của bạn!

Ngôn ngữ này được dịch bởi:

This language has no active translators.

🇻🇳 Help translate!

Báo cáo các vấn đề phiên dịch ở Deck Shop Discord