Steal N' Cards

#J8JLQY

33 413

37 / 50

Friendly clan! Elder @ 200+ consistant donations. Must give to stay!! WAR B2B must use all attacks! 👊🏼💥

Nhận Vào Hội
Thành viên 37 / 50
Loại Mở
Điểm của hội 33 413
Chiến Tích Cần Có 2 000
Clan Leader amart09
Phạm vi chiến tích 1 008 – 4 475
Thông tin hội
Vị trí Bắc Mỹ
Đóng Góp Mỗi Tuần 650
Elder 4
Co-leaders 2
# Xếp hạng Đấu trường Người chơi
Cúp
Đóng góp.
Chiến tích
Sự đóng góp
Đóng góp
Nhận
1 Leader
amart09
#98URJ8PU
13 4 475
2 237
136
90
2
2
Co-leader
brath2
#29RGVL092
12 4 267
2 133
102
68
3
1
Co-leader
kk
#9YLR8UJVP
11 4 193
2 096
50
120
4
1
YoungKing
#PYU0CYCL
12 4 180
2 090
32
80
5 the_flobster
#8JVLPRQRJ
11 4 024
2 012
0
0
6 Jesse
#9G8PPGRR
12 4 012
2 006
0
0
7 zapoyou
#28209JUY0
12 4 008
2 004
0
0
8 Soapman06
#JC0V9RQC
12 4 006
2 003
0
0
9 Đấu trường 12 moley poley
#JV282JQ8
10 3 952
1 976
0
0
10 Đấu trường 12 Elder
mama bear
#8QPRQ2RQ
12 3 942
1 971
48
50
11 Đấu trường 12 Anthony
#QRJUUG2V
11 3 906
976
18
40
12 Đấu trường 12 Elder
UMANG
#RL80P99R
11 3 904
976
10
10
13 Đấu trường 12 Elder
ginga_ninja
#8RPJY0GR0
10 3 895
973
46
40
14
1
Đấu trường 12 Sgt York
#PVVULG9J
11 3 842
960
18
0
15
1
Đấu trường 12 lul_zack
#2VUQ9VR22
11 3 829
957
126
80
16 Đấu trường 12 Ekbit
#8JPQLJCP
11 3 683
920
0
0
17 Đấu trường 12 Elder
Нуρєя∂αи
#9RGVPQJY0
10 3 616
904
56
32
18 Đấu trường 11 jaydahgrate
#9LY8ULYQ
10 3 577
894
0
0
19 Đấu trường 11 Dan
#9P9URY888
9 3 429
857
0
0
20 Đấu trường 11 RubyRouge
#28GLLVV82
10 3 328
832
0
0
21 Đấu trường 10 ziad ax
#92RJC9CYL
10 3 237
388
0
0
22 Đấu trường 10 Sapling
#YPGUGCJC
9 3 165
379
8
40
23 Đấu trường 9 DuKy
#YURU8CQ
10 2 849
341
0
0
24 Đấu trường 9 msady
#8LVVUV0GU
9 2 581
309
0
0
25 Đấu trường 7 ⚓saif⚓
#P0L0U0CRL
8 2 200
264
0
0
26 Đấu trường 7 Lord Tristus
#2JC8UVQ9C
8 2 065
247
0
0
27 Đấu trường 6 andrew
#PYV2UJVC8
6 1 829
219
0
0
28 Đấu trường 6 olivia
#9PYPR8G8V
8 1 699
203
0
0
29 Đấu trường 6 MZ King
#P2Q0R8UV8
7 1 675
201
0
0
30 Đấu trường 5 FIKALebron
#98YU8LGVC
6 1 602
192
0
0
31 Đấu trường 5 Aveyro
#9YL8JP28Q
7 1 514
151
0
0
32 Đấu trường 5 MK6
#G9CRC900
7 1 387
138
0
0
33 Đấu trường 4 GleonKing
#2CGCL9V
6 1 359
135
0
0
34 Đấu trường 4 [email protected]
#P8QCCURJC
6 1 311
131
0
0
35 Đấu trường 4 Jacky
#9UYLJJ8YL
7 1 194
119
0
0
36 Đấu trường 4 LAKSHYA
#2J8G09RJU
7 1 193
119
0
0
37 Đấu trường 4 Jbonner93
#2V9UQYLUY
7 1 008
100
0
0

Deck Shop có giúp ích cho bạn không? Kể với bạn bè của bạn!

Ngôn ngữ này được dịch bởi:

This language has no active translators.

🇻🇳 Help translate!

Báo cáo các vấn đề phiên dịch ở Deck Shop Discord