The Vikings

#J2RQQP

43 062

36 / 50

Không có mô tả về hội

Nhận Vào Hội
Thành viên 36 / 50
Loại Mời
Điểm của hội 43 062
Chiến Tích Cần Có 2 600
Clan Leader Rico
Phạm vi chiến tích 1 742 – 5 617
Thông tin hội
Vị trí Bắc Mỹ
Đóng Góp Mỗi Tuần 1 050
Elder 11
Co-leaders 4
# Xếp hạng Đấu trường Người chơi
Cúp
Last seen
Chiến tích
Last seen
Đóng góp
Nhận
1
1
Leader
Rico
#2QU8VPVR
13 5 617
2019-08-20 09:34:01
73
0
2
1
JJ1213
#YC0P9C08
13 5 606
2019-08-20 00:10:12
144
80
3
1
Co-leader
serina
#PY8UCJUV
13 5 375
2019-08-20 02:48:18
172
160
4
1
Elder
Joe Bush
#28CRLLG
13 5 350
2019-08-20 02:45:18
144
130
5 Co-leader
Maximus
#2G8CCU08
12 5 298
2019-08-20 06:19:38
40
80
6 Moose
#Y9VQQR0L
12 5 291
2019-08-20 01:31:13
80
80
7 Elder
Joe
#PU2CYQJ9
12 5 287
2019-08-20 01:49:53
10
40
8 Elder
legend
#RYU2JYC
13 5 070
2019-08-20 07:40:19
124
90
9
3
mateo
#LJ228YGV
11 5 014
2019-08-20 06:31:05
100
120
10
1
kasmatics
#LQ822LY0
12 4 909
2019-08-18 22:42:27
0
0
11
1
Elder
duhas
#YVGPG0L0
13 4 863
2019-08-20 01:21:19
40
120
12
1
Din
#2PJ0LPUPY
12 4 829
2019-08-20 01:16:12
8
0
13
2
LS-NITRO
#P0P09V9LR
10 4 788
2019-08-19 04:32:10
0
40
14
1
FiNeSsEd
#9JY0J0092
10 4 247
2019-08-19 16:55:30
20
0
15
1
Cvet's Lady
#2CJG92UJ
12 4 238
2019-08-20 03:00:45
74
110
16 Elder
YozsteR
#2JC8J2LL
12 4 188
2019-07-26 00:27:40
0
0
17 mjdeath
#2P98QUQ9Q
11 4 171
2019-08-07 14:20:33
0
0
18 Rick the great
#9J2909UV
13 4 153
2019-08-19 18:32:23
11
0
19 Lubeck10
#PVJ8PCCR
10 4 102
2019-07-28 00:31:42
0
0
20 shy spams ;)
#QJQVG92G
10 4 083
2019-08-18 16:01:07
0
0
21 Co-leader
Big Cleazy
#G8VCGQLV
12 4 001
2019-07-20 14:02:00
0
0
22 Đấu trường 12 Elder
IkeBUZZ
#PVP9Q8RU
12 3 998
2019-08-11 12:37:15
0
0
23 Đấu trường 12 jlatz
#QRP2LVGC
12 3 963
2019-08-15 15:48:09
0
0
24 Đấu trường 12 Fiend
#9VJJQGP0Q
9 3 775
2019-05-03 14:10:57
0
0
25 Đấu trường 11 Co-leader
Nico
#8VUJJPQ2
11 3 766
2018-09-19 11:17:17
0
0
26 Đấu trường 11 Ryanよ
#PUUGC9VL2
9 3 471
2019-07-11 00:20:47
0
0
27 Đấu trường 11 Elder
italianmagik
#2GUY8VL0
12 3 458
2019-08-19 22:39:52
10
0
28 Đấu trường 10 G-Jones
#YYPGJYLU
10 3 284
2019-06-03 14:59:00
0
0
29 Đấu trường 10 Elder
lilCleazy
#R8908CJY
10 3 227
2019-06-07 00:40:23
0
0
30 Đấu trường 10 Elder
Mach
#22VPU9JLY
10 3 181
2019-04-29 22:02:19
0
0
31 Đấu trường 9 duhas2
#CV9U2YRQ
9 2 754
2019-07-06 16:24:51
0
0
32 Đấu trường 9 Banana God
#PL02J228P
10 2 678
2019-06-26 21:58:40
0
0
33 Đấu trường 8 jr21
#280CVQUGC
9 2 455
2019-04-20 21:10:35
0
0
34 Đấu trường 8 Elder
Max's Queen
#9RV92009
8 2 409
2019-03-24 21:27:53
0
0
35 Đấu trường 7 Elder
Lexus
#92GYUYRU
10 2 145
2019-01-30 04:42:23
0
0
36 Đấu trường 6 adrienne
#90YGQJCVG
8 1 742
2019-08-18 18:22:37
0
0

Deck Shop có giúp ích cho bạn không? Kể với bạn bè của bạn!

Ngôn ngữ này được dịch bởi:

This language has no active translators.

🇻🇳 Help translate!

Báo cáo các vấn đề phiên dịch ở Deck Shop Discord