RoyalesVandal's

#J2J8Q9J

43 203

34 / 50

ATAQUEN Y DONEN! (((CADA SEMANA SERA EXPULSADO EL ULTIMO DE LA LISTA))) ☠️☠️☠️

Nhận Vào Hội
Thành viên 34 / 50
Loại Đóng
Điểm của hội 43 203
Chiến Tích Cần Có 4 000
Clan Leader ✏️STEEL-O-503✏️
Phạm vi chiến tích 2 975 – 5 372
Thông tin hội
Vị trí El Salvador
Đóng Góp Mỗi Tuần 1 522
Elder 7
Co-leaders 16
# Xếp hạng Đấu trường Người chơi
Cúp
Last seen
Chiến tích
Last seen
Đóng góp
Nhận
1 Co-leader
Gochez
#92P8999L
13 5 372
2019-12-10 23:12:20
272
180
2
1
Co-leader
RdrigoAlvarado
#20Q8CYCL
13 5 367
2019-12-10 23:40:22
212
90
3
1
Elder
Luis ventura 11
#28VJ8PJQ
12 5 295
2019-12-10 22:02:11
20
20
4 Co-leader
Saul
#99U8UVV9
12 5 143
2019-12-10 12:23:22
116
160
5 Co-leader
julio
#2P8QG9YQ
13 5 137
2019-12-10 18:20:11
232
200
6
2
Co-leader
TiorinoLaRozca
#20C2L2PPG
12 4 921
2019-12-10 22:42:45
48
0
7 Co-leader
SICKES
#Q2GUY02J
13 4 882
2019-12-10 16:28:51
98
60
8
2
Co-leader
x-william-x
#2Q2QPQ298
12 4 873
2019-12-10 19:52:08
0
130
9 Kelo
#20VYCL0GY
11 4 830
2019-12-10 23:02:25
0
0
10
2
simpático
#YGQC0VUPP
10 4 743
2019-12-11 00:56:38
184
192
11
1
Co-leader
naruto
#QQ8RG8YP
12 4 725
2019-12-10 10:02:40
40
100
12
1
Co-leader
sr.TENEBROSO89
#90CQ22C2J
11 4 711
2019-12-10 22:19:01
86
110
13
2
[email protected]
#900UQ0LJ2
11 4 700
2019-12-10 21:47:01
30
0
14
1
willij27
#YQ2R0CPC2
9 4 698
2019-12-10 00:30:25
0
40
15
1
Elder
》G1r3D《
#2GPCGQPU
11 4 659
2019-12-10 15:06:03
78
80
16 Elder
Alan Two
#2CYV2280
12 4 577
2019-12-10 15:42:09
30
80
17 Co-leader
TheBigJoke
#PRR9J0JJ
12 4 564
2019-12-08 04:48:10
0
0
18 artenol
#LQJ82CLJ
12 4 537
2019-11-28 22:10:55
0
0
19 Co-leader
hinata
#2VV99VP92
11 4 464
2019-12-10 21:46:57
76
80
20 Leader
✏️STEEL-O-503✏️
#2PYJ02GPQ
12 4 342
2019-12-01 08:22:03
0
0
21 Lord Wil Stark
#2LV8PJ02
12 4 310
2019-12-08 13:56:24
0
0
22 Co-leader
#CESCKES
#JRPL2JCQ
12 4 262
2019-12-01 14:47:16
0
0
23 larrycañonga
#2C2RRVVCJ
11 4 217
2019-11-19 03:06:19
0
0
24 Elder
Eric 卯ぃおう
#2YURR9YP8
13 4 166
2019-10-20 15:20:07
0
0
25 Elder
franklin usck
#8Q2RJPL
12 4 161
2019-10-19 16:22:00
0
0
26 Co-leader
El Jonathan
#2J82QG20
12 4 146
2019-12-08 18:53:19
0
0
27 TOTENTUCK
#8CQCP0JL
11 4 139
2019-10-11 18:42:01
0
0
28 Co-leader
jh225th
#9Q89R2VY
12 4 073
2019-10-16 05:17:53
0
0
29 Elder
King Zane
#20JLJPGVJ
11 4 003
2019-09-06 02:30:57
0
0
30 Co-leader
BeelZeBub 5o3
#G8VPPRV
12 4 002
2019-09-23 17:00:06
0
0
31 Co-leader
Alonedostres
#8LGYYPRC
12 4 001
2019-04-03 20:19:40
0
0
32 Lord Dave
#PLCUJ8GR
11 4 000
2019-11-24 00:35:58
0
0
33 Đấu trường 12 Elder
E'Huezo
#YQJ0LG9
10 3 647
2019-08-25 18:46:03
0
0
34 Đấu trường 9 Alianza Fc
#8L0P98R29
9 2 975
2019-09-05 14:26:57
0
0

Deck Shop có giúp ích cho bạn không? Kể với bạn bè của bạn!

Ngôn ngữ này được dịch bởi:

This language has no active translators.

🇻🇳 Help translate!

Báo cáo các vấn đề phiên dịch ở Deck Shop Discord