DIVERS Q8

#GRLRLY

44 453

47 / 50

RULES ARE SIMPLE ... DIVE,RESPECT & KEEP UP YOUR DONATION ... ENJOY THE GAME & HaPpy Hunting 😊

Nhận Vào Hội
Thành viên 47 / 50
Loại Mời
Điểm của hội 44 453
Chiến Tích Cần Có 4 000
Clan Leader damby118
Phạm vi chiến tích 3 652 – 4 873
Thông tin hội
Vị trí Kuwait
Đóng Góp Mỗi Tuần 3 394
Elder 18
Co-leaders 17
# Xếp hạng Đấu trường Người chơi
Cúp
Đóng góp.
Chiến tích
Sự đóng góp
Đóng góp
Nhận
1
1
Co-leader
RAGNAR⚔️
#RP0LV9R9
13 4 873
2 436
120
160
2
1
Co-leader
GØDFather
#282RGY8QY
13 4 857
2 428
20
80
3 Elder
Bobader
#2Q9Y0GGRY
13 4 799
2 399
252
160
4
2
Leader
damby118
#9QLJY902
13 4 761
2 380
91
120
5 Elder
vikings
#8YYJPR2Q
13 4 714
2 357
96
120
6
2
Co-leader
popeye
#RPQ2L2L2
13 4 695
2 347
338
160
7 Elder
devastating
#8V9V099Y
12 4 681
2 340
30
160
8 Co-leader
TariQ
#GV28JC9P
13 4 598
2 299
88
160
9 Co-leader
hanebal_Q8
#RLCPCYQP
12 4 554
2 277
108
120
10 Elder
So.Zgrt
#8V2RUQLJ
13 4 535
2 267
128
200
11 Elder
bo3zooz11
#8J29VQPYY
12 4 515
1 128
60
80
12
3
Co-leader
shmshom
#R9Q2PPUL
12 4 500
1 125
40
0
13
1
Co-leader
night-king1
#8CLR8CC9
13 4 486
1 121
20
0
14
1
Elder
chemical eng
#R9Q09RCG
12 4 472
1 118
130
160
15
1
Elder
Brhomi
#2YVQQQ98
13 4 454
1 113
120
40
16 Co-leader
Night_Mare
#2JV8YQCJ
13 4 423
1 105
68
120
17 Elder
saood-kwt
#PPPURVL0
13 4 405
1 101
48
80
18 Elder
ali
#PQ08V8LP
13 4 330
1 082
110
80
19
1
Elder
Al7l7oooly
#VJQQGJQ
11 4 317
1 079
0
0
20
1
Elder
رابتر
#8YLUPR9JY
12 4 315
1 078
136
160
21 zeeAlmasuod
#889YUPVQC
12 4 305
516
0
0
22 Co-leader
ShleeWe7-Q8
#8YY22LLR0
12 4 292
515
176
120
23 Elder
alnofy7
#2GQJYUVUG
12 4 288
514
125
110
24 Co-leader
ibrahemo
#YYR92PJ8
12 4 223
506
176
160
25 Co-leader
Aziz
#QG8CRL0Q
12 4 208
504
76
120
26 Co-leader
❌BO-ALI❌
#PU8C2GVP
12 4 198
503
0
0
27
5
aljumah
#PP0GRCJ0V
11 4 164
499
0
0
28
1
Co-leader
mohammed_q8
#QUGYRJ8V
11 4 141
496
70
0
29
2
Elder
Manaf
#8LQPYRQUJ
11 4 107
492
0
0
30
2
Elder
khalid
#9PJRLYUR8
11 4 106
492
30
40
31
2
Mohammed Salem
#2GVRQ8R
11 4 093
409
0
0
32
2
Usef
#8PPY9VP2P
11 4 074
407
124
140
33 Co-leader
albisher82
#2V8Q8GRJ
13 4 061
406
188
64
34 yousef aleidi
#YQLQY0RU
11 4 057
405
0
0
35 عبداللطيف
#8CQVG98YL
11 4 006
400
50
120
36 Co-leader
darked69
#G8GCQJV
13 4 004
400
0
120
37 Co-leader
mkm017
#PL8VUVQ8
12 4 002
400
30
0
38 Elder
hmoud87
#CV9JJJ9G
12 4 001
400
0
0
39 Elder
RAiD3N
#2CL28P00
12 4 001
400
0
0
40 Co-leader
alle6eesh
#PQP2C28V
12 4 001
400
0
0
41 Elder
Hamza Ajami
#202LPRUVG
12 4 001
120
0
0
42 Elder
AKD
#2GC0Q0R2G
12 4 001
120
316
0
43 Đấu trường 12 Abdullah
#29092LUQL
10 3 994
119
0
0
44 Đấu trường 12 Muf
#2G82L0G8
11 3 900
117
0
0
45 Đấu trường 12 J.STALIN
#CCUCJ2V9
11 3 816
114
0
160
46 Đấu trường 12 3lewey96
#CJVGRJ09
11 3 682
110
0
0
47 Đấu trường 12 KO
#980Y0VQ88
10 3 652
109
30
80

Deck Shop có giúp ích cho bạn không? Kể với bạn bè của bạn!

Ngôn ngữ này được dịch bởi:

This language has no active translators.

🇻🇳 Help translate!

Báo cáo các vấn đề phiên dịch ở Deck Shop Discord