GR_expendables

#GPL0YG2

44 507

49 / 50

2+ request/μερα.. collection day 3 μαχες και war.. καρτες war 11+.. προεραιτικα συμμετοχή σε war..

Nhận Vào Hội
Thành viên 49 / 50
Loại Mở
Điểm của hội 44 507
Chiến Tích Cần Có 4 300
Clan Leader Dalalai
Phạm vi chiến tích 3 915 – 4 910
Thông tin hội
Vị trí Hy Lạp
Đóng Góp Mỗi Tuần 19 246
Elder 12
Co-leaders 5
# Xếp hạng Đấu trường Người chơi
Cúp
Đóng góp.
Chiến tích
Sự đóng góp
Đóng góp
Nhận
1 Leader
Dalalai
#JP88ULL
13 4 910
2 455
669
520
2
1
Getblank_
#8008C2CJC
12 4 746
2 373
302
160
3
1
Co-leader
kinezos
#L2VUJPG0
13 4 711
2 355
1414
840
4 Co-leader
petrosoik
#GCPQ0YJL
12 4 690
2 345
533
520
5 Co-leader
misa
#9YGQ0G8
12 4 676
2 338
627
560
6
1
paulplafa
#2U202CJ9J
12 4 663
2 331
215
200
7
1
Elder
kudelin8
#2CCQ08G99
12 4 647
2 323
106
200
8 walkaway
#GY92CYLG
12 4 621
2 310
146
480
9 theogate7
#8GVCU2CV
12 4 559
2 279
272
440
10 Elder
kape
#8JQC00GU0
12 4 510
2 255
1088
640
11
4
Elder
για χαρανταν
#P9V0GRQC
12 4 413
1 103
207
280
12 Elder
katsou
#GLQ0RJYG
12 4 396
1 099
360
440
13
7
slaukos
#99L8PC0PY
11 4 376
1 094
321
600
14
1
Elder
greek legend
#VYUGQRR0
12 4 375
1 093
430
560
15
4
Elder
xaroul
#P8JLU9R8
12 4 364
1 091
615
640
16 Co-leader
vzivzini
#92P00P2
12 4 332
1 083
1136
720
17
3
General GAT
#8RUL0LR2V
12 4 329
1 082
662
640
18
1
JOHN GD PET
#2GU29RGQ8
12 4 314
1 078
261
200
19 Elder
osfp42
#22PRRUYUL
11 4 307
1 076
680
480
20
2
Elder
nekgate7
#2V0RGC2RC
12 4 306
1 076
1060
680
21 Co-leader
giorgos 21
#8QQRRG0R
12 4 291
514
444
280
22 stathis
#22G9YJGPU
12 4 247
509
57
240
23
4
Zapatista
#999JL09R
12 4 233
507
320
360
24
1
fonias
#9RVCR2GY8
10 4 222
506
168
280
25
7
aitor
#29RC8QJ09
12 4 217
506
384
480
26
1
fi
#PUYVQCLR
11 4 212
505
80
80
27
3
The BEAST
#8P8LRR2CG
12 4 212
505
215
240
28
2
witch king
#R89QR829
11 4 207
504
212
200
29 Elder
jts
#8R008RRG
12 4 204
504
200
280
30
2
sakishawk
#UVQCQ00Q
12 4 188
502
576
560
31
1
Elder
knightfall
#8RYQPP2YJ
12 4 167
416
208
400
32
1
Elder
Geo Efsta
#L8JV0R90
11 4 158
415
129
240
33 Greco!
#82V0YPG28
11 4 157
415
468
440
34
1
oakie
#PYG2VLVU
12 4 138
413
18
120
35
1
BioLoGiCaL_DaD
#29GCJ9RLJ
11 4 138
413
182
160
36
2
mike
#PYQL8CQP
11 4 137
413
642
600
37 nonos
#2L8LCJJV8
11 4 117
411
485
400
38 DarkSoul7
#8PG22JJL9
12 4 113
411
497
520
39
3
rambo
#UJ9CVUUU
12 4 102
410
166
40
40
1
Elder
Natassa2000
#89RUVGPYC
12 4 086
408
528
40
41
1
BILLY
#28P9PU9YU
11 4 076
122
465
480
42
1
$KING$
#282CQQPVY
11 4 073
122
50
160
43 viperakos
#90CRUVPLJ
11 4 055
121
194
580
44 panos
#90CRURLCP
11 4 023
120
354
240
45 TheodwraG
#PLU2V0YC0
10 4 010
120
506
760
46 shmul
#8Y2JUJ0R
11 4 006
120
112
80
47 Enceladus
#9RG08VJGQ
10 4 004
120
130
240
48 Đấu trường 12 zax21
#2988Q80RU
11 3 991
119
0
40
49 Đấu trường 12 outlaw
#92Y8CJUR0
10 3 915
117
86
440

Deck Shop có giúp ích cho bạn không? Kể với bạn bè của bạn!

Ngôn ngữ này được dịch bởi:

This language has no active translators.

🇻🇳 Help translate!

Báo cáo các vấn đề phiên dịch ở Deck Shop Discord