Blue Ballz

#GLCGRRG

46 137

50 / 50

ACTIVE MEMBERS, DONATE, AND HAVE FUN. *JOIN 3RD EMPIRE IN BRAWL STARS*

Nhận Vào Hội
Thành viên 50 / 50
Loại Mở
Điểm của hội 46 137
Chiến Tích Cần Có 3 600
Clan Leader Ti Dahhh Great
Phạm vi chiến tích 3 421 – 5 102
Thông tin hội
Vị trí Hoa Kỳ
Đóng Góp Mỗi Tuần 5 966
Elder 9
Co-leaders 7
# Xếp hạng Đấu trường Người chơi
Cúp
Last seen
Chiến tích
Last seen
Đóng góp
Nhận
1 Co-leader
Anthony
#LGR0Q2QG
13 5 102
2019-10-19 22:25:39
673
560
2 Co-leader
Zero
#20J22V2V
12 5 101
2019-10-19 15:34:44
248
440
3 Co-leader
DaddyCruz911
#8Y82PJGR
13 5 047
2019-10-19 18:31:44
183
240
4 Elder
Maul
#Q0CYRU0Q
12 5 017
2019-10-19 21:51:54
746
520
5
1
Elder
katzimoto
#8PU89Q08
11 5 017
2019-10-19 21:39:11
144
160
6
1
Elder
Michael
#PRLLGVJL
12 4 984
2019-10-19 19:45:34
359
480
7
1
king 1ion
#2GQVC2GG8
11 4 931
2019-10-19 19:28:05
258
120
8
1
Elder
Fluffy minion
#99VU0GLG9
10 4 895
2019-10-19 18:35:32
197
30
9
1
Co-leader
spiderjorge96
#90VUQRGC
12 4 843
2019-10-19 14:55:52
147
80
10
1
AHappyNarwhal✨
#2PRGRCPP
11 4 829
2019-10-19 20:41:41
118
0
11 ItsDolph
#2VVCY0VRC
11 4 711
2019-10-19 20:42:34
227
360
12 Knight
#8QCJ9CP0G
10 4 609
2019-10-19 02:04:50
112
240
13 soupaviv
#802Y9QLJQ
11 4 585
2019-10-11 04:35:33
0
0
14
3
The only chosen
#YL8L0L022
10 4 575
2019-10-19 17:31:01
389
370
15
1
Eric
#9QGJCU0C
11 4 520
2019-10-09 21:02:17
0
0
16
1
Elder
OGName
#98VP00GJ
11 4 493
2019-10-19 00:24:22
22
0
17
1
$$Mr.J$$
#2CCCJJ980
13 4 440
2019-10-19 07:49:23
126
160
18
1
ARTPODGOTOVKA
#22J89YGG
12 4 379
2019-10-19 19:35:40
10
80
19
1
Co-leader
BigKidd-19
#YG8RJY9C
12 4 373
2019-10-13 16:55:53
0
0
20
4
wolffy14
#PGLC99PRV
9 4 288
2019-10-19 20:40:13
144
56
21
1
Let_Me_Win_Fam♧
#8VJLPUC0
11 4 205
2019-10-19 20:56:39
197
120
22
1
MATT $$
#2G220JGCU
10 4 173
2019-10-14 02:23:48
10
40
23
1
Co-leader
icerock
#P0U0LP8J
12 4 168
2019-10-19 00:33:44
118
320
24
6
[email protected]
#9YYGRVVRJ
11 4 141
2019-10-19 17:04:32
114
160
25
2
Elder
HECTICTHEIF07
#Y80G2V0VR
10 4 141
2019-10-19 01:33:52
0
0
26
1
Caden2
#2QLQ0J0VJ
10 4 098
2019-10-18 17:43:50
34
70
27
1
oscar jadiel
#2JVV2G28
12 4 074
2019-10-11 22:27:21
0
0
28
1
Lieutenant BoT
#8LUUVRJVR
10 4 074
2019-10-15 14:11:47
28
0
29
1
⚡⭐AggroKrag⭐⚡
#2U2R9JL8
11 4 033
2019-10-16 00:14:01
26
0
30
1
JUGGERNAUT
#2PJV9LQY2
9 4 026
2019-10-12 18:34:57
0
0
31 Elder
ShadowLOL
#9VQ892R9C
10 4 023
2019-10-19 21:57:31
0
0
32 Elder
AirDoesGames YT
#9U0GV2L
12 4 017
2019-09-28 13:48:51
0
0
33 Elder
nayr
#899UPV9RY
12 4 012
2019-10-19 10:52:12
198
240
34 Jake
#YC229L8C
10 4 004
2019-09-07 00:55:59
0
0
35 tsm_myth
#2UR222P9Y
10 4 003
2019-09-22 16:37:14
0
0
36 ᕈᘎᙢᗩᗩ_ᕈᒪᗩᎩᔕ
#2C8V2JQ2Q
10 4 001
2019-10-02 03:38:02
0
0
37 Leader
Ti Dahhh Great
#J88YV8J
13 4 001
2019-07-18 01:11:03
0
0
38 Đấu trường 12 Diego
#PQQ8UQQ0V
9 3 944
2019-10-19 21:31:55
72
0
39 Đấu trường 12 UnKoWn_FuZioN
#289PU99UV
8 3 921
2019-10-14 00:32:35
18
40
40 Đấu trường 12 Wiggins
#9CGC98JL
10 3 906
2019-10-17 13:57:04
36
40
41 Đấu trường 12 Jasonkratcha
#Y20R0CYV
12 3 873
2019-10-17 19:34:47
148
230
42 Đấu trường 12 SKAM
#8LGUQURV
11 3 833
2019-10-19 21:19:30
10
40
43 Đấu trường 12 liamthebeast999
#PPGR889Y2
10 3 820
2019-10-18 23:32:50
21
0
44 Đấu trường 12 GØD MIGUEL
#80CY9URY2
10 3 782
2019-10-18 21:54:03
0
0
45 Đấu trường 12 xX_Anuel_Xx
#9RJYPVG09
10 3 774
2019-10-18 16:41:52
66
40
46 Đấu trường 12 Kramer
#2PURU0Q0P
10 3 687
2019-10-15 19:14:09
0
0
47 Đấu trường 12 palin
#8QYVL28J
9 3 681
2019-10-19 21:05:35
342
280
48 Đấu trường 12 ll B O Y Y ll
#9LRYY9QCR
9 3 637
2019-10-15 20:02:16
10
0
49 Đấu trường 12 spooder man
#PYJLGL2L8
10 3 630
2019-10-19 19:35:46
118
40
50 Đấu trường 11 Co-leader
Ganzalor
#2UY2UGL8
11 3 421
2019-09-04 06:44:50
0
0

Deck Shop có giúp ích cho bạn không? Kể với bạn bè của bạn!

Ngôn ngữ này được dịch bởi:

This language has no active translators.

🇻🇳 Help translate!

Báo cáo các vấn đề phiên dịch ở Deck Shop Discord