rickytoune

#GJP0082

40 842

28 / 50

Bonjour à tous, vous souhaitez un clan actif, chaleureux alors venez nombreux. Les dons et les GdC sont le cœur de notre clan !

Nhận Vào Hội
Thành viên 28 / 50
Loại Mời
Điểm của hội 40 842
Chiến Tích Cần Có 2 600
Clan Leader Nimbleness
Phạm vi chiến tích 2 700 – 5 164
Thông tin hội
Vị trí Pháp
Đóng Góp Mỗi Tuần 1 088
Elder 12
Co-leaders 7
# Xếp hạng Đấu trường Người chơi
Cúp
Last seen
Chiến tích
Last seen
Đóng góp
Nhận
1 Elder
sokaï
#20QLP2R8R
12 5 164
2019-10-22 05:32:54
106
100
2 Co-leader
isrik
#JVJ90QJ0
13 5 134
2019-10-21 22:50:27
10
50
3 Co-leader
Mouk la grande
#2JJR00VY
12 5 108
2019-10-22 05:32:16
106
80
4 Co-leader
Margaux!!
#8JUC20CC
12 5 108
2019-10-21 19:31:45
56
80
5 Leader
Nimbleness
#GU2P9Y0V
12 5 063
2019-10-21 21:43:29
30
80
6 Co-leader
Yûraï
#U88VP2QL
12 5 022
2019-10-21 13:21:23
34
40
7 Elder
ZarglaxX
#QVQ0GQ8
12 4 966
2019-10-22 04:33:32
120
60
8
1
Elder
Valoo
#2QVCGCJ0
11 4 908
2019-10-21 17:53:49
82
80
9
1
Co-leader
-Fusiion
#8982YUUJ
12 4 888
2019-10-20 08:53:54
0
0
10 Elder
lolo
#2PV8JU9RY
12 4 872
2019-10-22 05:25:31
10
90
11
1
Elder
TheBoss33
#82L29VL22
11 4 841
2019-10-22 00:02:22
20
70
12
1
Slam
#200LQ0C22
11 4 823
2019-10-21 19:06:34
18
0
13 Elder
Maeskeo
#8JR9080UR
12 4 800
2019-10-21 18:36:44
120
80
14 Elder
francise le sdf
#9L9VG9JY
11 4 794
2019-10-21 14:37:11
36
80
15 korossif
#PL29Y9L8R
10 4 784
2019-10-20 09:33:52
0
0
16 Elder
lolo
#2JR9VY8Q0
11 4 737
2019-10-21 11:25:38
83
40
17 guillaume
#R0Y9JLYV
10 4 734
2019-10-21 16:15:29
16
0
18 Elder
II-ALDEX-II
#2VRQL80G0
10 4 665
2019-10-19 09:30:42
0
0
19 Elder
Ōkami
#UUPCVGQ8
12 4 640
2019-10-21 20:17:00
8
0
20 Co-leader
Fayce
#2LV0PLLV8
12 4 588
2019-10-08 22:41:09
0
0
21 grelagha
#VR2P0RPC
10 4 576
2019-10-21 09:01:53
24
0
22 Elder
Кσℓєяιк
#YLP8LJRL
12 4 568
2019-10-21 17:59:42
38
40
23 elias
#YY99VYYV
11 4 327
2019-10-21 18:24:28
20
0
24 Thibault
#YUGPCRYUV
9 4 152
2019-10-21 12:40:16
65
40
25 Elder
jojo
#88GY9C9QR
11 4 075
2019-10-21 19:57:20
38
40
26 Co-leader
psycho
#LUPP0YJR
11 4 055
2019-10-20 22:29:55
0
8
27 Đấu trường 12 Swiftness
#YJRLY828G
8 3 868
2019-10-20 21:50:02
0
0
28 Đấu trường 9 c dami
#YYUPR88JV
8 2 700
2019-10-21 14:32:22
48
30

Deck Shop có giúp ích cho bạn không? Kể với bạn bè của bạn!

Ngôn ngữ này được dịch bởi:

This language has no active translators.

🇻🇳 Help translate!

Báo cáo các vấn đề phiên dịch ở Deck Shop Discord