Berzerk 2.0

#GJ9URCJ

50 143

50 / 50

Have fun. donate 100/week minimum, ONLY LEADERS kick, war preferred not required if in war MUST do all 3 collection and war day

Nhận Vào Hội
Thành viên 50 / 50
Loại Mở
Điểm của hội 50 143
Chiến Tích Cần Có 4 600
Clan Leader ScelestusAnimus
Phạm vi chiến tích 3 407 – 5 513
Thông tin hội
Vị trí Hoa Kỳ
Đóng Góp Mỗi Tuần 7 110
Elder 20
Co-leaders 7
# Xếp hạng Đấu trường Người chơi
Cúp
Last seen
Chiến tích
Last seen
Đóng góp
Nhận
1 Elder
Oddities
#P8L292YJ
13 5 513
2019-10-17 05:43:08
322
240
2 Elder
Muribuangi
#9JQJQ2JQ
13 5 478
2019-10-17 05:28:38
114
120
3 Elder
luke8773
#92Q8RUQ2
13 5 192
2019-10-17 04:21:26
156
240
4 Co-leader
Timothy
#CQ0CPLU2
13 5 164
2019-10-16 20:49:44
208
160
5
4
Elder
Josh
#20CLJQPLY
12 5 122
2019-10-17 02:10:28
127
200
6
1
Elder
garythesnail
#Q9VLJ9CR
12 5 106
2019-10-17 08:07:35
40
40
7
2
Leader
ScelestusAnimus
#2J890JGY
13 5 081
2019-10-17 07:51:13
558
330
8
2
Elder
TravRawx
#89U9C9QU
13 5 074
2019-10-17 03:10:36
217
160
9
6
Co-leader
drucifer
#8J29GJ22
13 5 060
2019-10-17 00:23:29
50
200
10
2
Co-leader
buck
#88UPURPC
13 5 051
2019-10-17 04:12:36
174
80
11
5
Alejo
#20GPR0YYP
12 5 050
2019-10-16 19:49:24
10
120
12
1
佛系玩家
#2RQPYV828
12 5 033
2019-10-17 01:58:01
98
200
13
2
Elder
Fabiano
#8QL9Q8QV
12 5 031
2019-10-17 00:19:16
84
0
14 Co-leader
BruceBruce
#Y8YGY0JU
12 5 003
2019-10-17 06:45:42
109
200
15
3
Co-leader
keezmasterev
#QVQYGP8L
13 4 996
2019-10-17 05:20:54
128
200
16
5
Uriel_Messi10
#U80JVP
10 4 974
2019-10-17 07:52:00
97
340
17
5
Elder
jonda121
#9JQRV8RPQ
10 4 973
2019-10-17 06:30:49
200
0
18
2
Elder
yoDaddy
#J90VPRUU
12 4 970
2019-10-17 07:01:37
216
230
19
2
Co-leader
Poseidon
#82PL9QQ8
13 4 916
2019-10-17 04:11:41
410
280
20 Stikfigur
#RJCJ9VVP
12 4 916
2019-10-17 02:32:47
0
40
21
1
Ray
#YURP289Y
13 4 904
2019-10-17 05:19:17
10
0
22
4
Co-leader
Docky
#LUGY0QQP
13 4 885
2019-10-16 22:52:40
386
280
23
1
Elder
Spicy
#2PVQ0VYRP
11 4 877
2019-10-17 00:28:06
140
200
24
5
darth vader
#RUQ0JPL
12 4 875
2019-10-17 00:01:55
10
40
25
4
Elder
IRevoke_BuLlEtZ
#PVJJ09VL2
10 4 850
2019-10-17 02:40:26
166
200
26
2
Elder
ladivaa
#P8U8U0YC
12 4 829
2019-10-17 07:09:29
120
200
27
4
Elder
Kevyn_K
#GUU9VV0
12 4 820
2019-10-17 03:10:37
404
240
28
3
Nayeli
#LQLJG9QL
11 4 817
2019-10-17 00:27:54
116
260
29
3
Elder
kilty
#G82RPRG2
11 4 806
2019-10-17 05:00:54
365
240
30
3
Nica
#8GJQ92L2L
11 4 775
2019-10-17 03:26:40
70
200
31
1
danny
#28YUYVRVQ
10 4 756
2019-10-17 01:31:42
108
150
32
1
im awsome
#2L0RQ2UR
11 4 742
2019-10-16 22:23:49
48
0
33
1
bob
#P8GLG9LJ9
10 4 725
2019-10-17 02:26:56
76
280
34
1
The Boss
#PJ2U8Q82
11 4 720
2019-10-14 11:33:21
40
80
35 Elder
$am
#YRQPUUPQ
10 4 714
2019-10-17 00:11:12
312
40
36
4
cattlebruisr
#VQLQRQ9
11 4 678
2019-10-17 03:01:04
64
280
37
1
Elder
PerkyDoWerky
#8CVC2G28P
10 4 660
2019-10-16 23:28:37
312
80
38
3
Elder
Zakka Wakka
#QP8809G8
12 4 655
2019-10-16 19:00:12
46
120
39
2
BadWolf
#8VUGRU9Q
13 4 633
2019-10-17 00:41:24
64
80
40
2
lonzo brian
#L0PYGL0J
9 4 630
2019-10-15 23:12:51
48
80
41
2
DaPuff
#LL8PRLGQ
10 4 570
2019-10-17 01:24:24
403
200
42 Tommy genitles
#28GLLUYU
10 4 513
2019-10-16 15:09:45
30
40
43 Elder
نور
#8GR8VJ0J
11 4 511
2019-10-17 05:11:38
202
0
44 gasparin
#LG2PP00U
10 4 482
2019-10-16 23:09:27
60
0
45 CHRIS33
#RV9080LL
10 4 427
2019-10-16 18:05:55
0
0
46
1
Elder
HLaRont
#PP8UC8CGJ
10 4 425
2019-10-17 03:31:34
118
280
47
1
BivTheGod23
#2CU2JCVP
10 4 324
2019-10-17 00:06:28
0
0
48 Elder
RoloPolo
#29VUQY20Y
12 4 231
2019-09-29 15:15:47
0
0
49 Đấu trường 11 purdurp4
#8U9Y2R0RR
9 3 420
2019-10-17 00:39:34
0
0
50 Đấu trường 11 Im Hung
#Y29LLP0PV
8 3 407
2019-10-17 05:36:17
74
160

Deck Shop có giúp ích cho bạn không? Kể với bạn bè của bạn!

Ngôn ngữ này được dịch bởi:

This language has no active translators.

🇻🇳 Help translate!

Báo cáo các vấn đề phiên dịch ở Deck Shop Discord