Royale De Elite

#GG9VJ09

52 066

42 / 50

Sejam Bem-vindos a Família Elite! Requisitos: +80war/Coletou é obrigatório batalhar/Temos grupo no Whats!!! TheGodDarkRay🎥

Nhận Vào Hội
Thành viên 42 / 50
Loại Mời
Điểm của hội 52 066
Chiến Tích Cần Có 5 000
Clan Leader Kamikaze
Phạm vi chiến tích 4 048 – 5 756
Thông tin hội
Vị trí Brazil
Đóng Góp Mỗi Tuần 4 720
Elder 10
Co-leaders 8
# Xếp hạng Đấu trường Người chơi
Cúp
Last seen
Chiến tích
Last seen
Đóng góp
Nhận
1 Co-leader
✌Rei Ricardo✌
#29GQYQP2Y
12 5 756
2019-10-23 03:04:16
30
120
2 MCAK47
#PYR8VVC2
13 5 722
2019-10-23 01:36:39
336
200
3
3
BR€NDO
#2PJCVLCL2
13 5 589
2019-10-22 22:11:51
292
200
4
1
Co-leader
ZIG FRIDY
#8YV8PV8GG
12 5 562
2019-10-23 09:22:46
38
320
5
1
Elder
Man Adal
#P000JUCL
12 5 508
2019-10-22 21:22:50
38
40
6
1
Elder
Guilherme Senna
#VPYG90GR
13 5 504
2019-10-23 09:15:10
198
240
7
1
Elder
MARCOS...DREAM
#8P8CVJJP
13 5 441
2019-10-23 00:37:56
202
200
8
1
Guilherme
#2R9G0JURY
12 5 417
2019-10-23 10:09:00
102
160
9
2
Co-leader
khan✝️khan
#28JLJJQPJ
13 5 400
2019-10-23 09:30:08
266
120
10
3
Co-leader
☆_StarBr_☆
#2VCJ02LQ
12 5 398
2019-10-23 09:32:22
318
200
11
1
Leader
Kamikaze
#L8UYJVV9
13 5 381
2019-10-23 09:46:32
88
240
12
1
Co-leader
Kamikase 2
#80RGGGQY9
13 5 379
2019-10-23 09:54:20
90
160
13
7
Elder
cafajao
#R8VQ9V8L
13 5 347
2019-10-22 21:57:53
58
40
14
1
Elder
Gustavo Senna
#YQUCCCL2
13 5 333
2019-10-23 09:55:40
508
240
15
3
Co-leader
000zeus000
#VPG89LVC
13 5 325
2019-10-22 23:02:12
30
120
16
2
The Wall
#UJ02QP9
13 5 322
2019-10-23 03:05:51
165
160
17 Kalash
#C882UQPR
12 5 283
2019-10-22 23:52:38
140
200
18
1
Mattos
#2QVGQ8YJJ
12 5 261
2019-10-23 05:41:18
148
200
19
3
Elder
Sr Prist
#LGQPY8CU
12 5 251
2019-10-23 03:09:17
30
120
20
2
Co-leader
Marlison
#J8GV8GR
13 5 238
2019-10-21 17:39:15
8
40
21 LoGaN
#VJYGRJ0R
12 5 121
2019-10-22 16:54:06
0
0
22
6
matheus
#22P9CJV9G
12 5 119
2019-10-23 03:37:56
38
40
23
1
leo 4maral
#2JRRPC9G0
12 5 113
2019-10-21 20:20:23
18
0
24
1
wsouza
#2RC98R0RU
12 5 105
2019-10-23 00:23:05
28
190
25
1
MICSANTISTA
#2GLYVUUUL
13 5 090
2019-10-09 01:43:09
0
0
26
1
Elder
R1ckx
#2J88GCPR0
13 5 080
2019-10-22 19:06:25
84
160
27
1
Maya
#8LVU99R9Y
12 5 056
2019-10-23 03:34:26
196
128
28
1
Elder
*__Vitux__*
#2PCYQL0PC
13 5 041
2019-10-10 13:52:32
0
0
29
2
nei
#8VRU92J9R
12 5 035
2019-10-23 08:26:23
326
232
30
7
Lz-_Sp€€D
#899GLRR2U
10 5 022
2019-10-23 10:11:21
0
0
31
1
MarlonPH
#QLP8G8PP
12 4 989
2019-10-22 00:07:00
70
120
32
3
NØVÆ Į RÜSSŒ
#2009VU2PQ
12 4 970
2019-10-23 10:02:26
140
90
33
1
Elder
¤¥MATADOR¥¤<♤>
#UV0CCVPG
13 4 940
2019-10-19 02:35:54
0
0
34
1
ItzKruSt
#P9YPVL208
10 4 879
2019-10-23 10:09:42
379
200
35
1
Co-leader
Pé de Cachorro
#80VQJ0QVJ
13 4 863
2019-10-23 08:06:29
20
40
36
1
era maykiel
#8GQYVP0LY
11 4 823
2019-10-23 00:05:48
308
160
37
1
☠️EL-KYZYNHO☠️
#2V20UP0UR
12 4 759
2019-10-13 02:01:57
0
0
38 :)Julinha(:
#82YUGJCVJ
12 4 702
2019-10-06 21:39:50
0
0
39 Dougstein
#2G8GVG9UG
11 4 655
2019-10-18 10:54:29
0
0
40 zDängėkį ⚡
#20JVJRVPC
13 4 502
2019-10-22 02:35:02
10
40
41 Elder
✌lord.marlon✌
#L0QPLCP
12 4 394
2019-09-29 11:17:30
0
0
42 Ricardo Anjos
#8R0LYGVLU
10 4 048
2019-09-29 00:46:52
0
0

Deck Shop có giúp ích cho bạn không? Kể với bạn bè của bạn!

Ngôn ngữ này được dịch bởi:

This language has no active translators.

🇻🇳 Help translate!

Báo cáo các vấn đề phiên dịch ở Deck Shop Discord