KriegsGötter

#GCPQJJJ

55 198

46 / 50

🔥Ab 6,1k Rekord / 12 Wins / Min. Platz 25 aktuell🔥 🔥Discord: LeonKG#8402 / Line: kgleon🔥 🔥KriegsGötter eSports-Team🔥

Nhận Vào Hội
Thành viên 46 / 50
Loại Mời
Điểm của hội 55 198
Chiến Tích Cần Có 5 300
Clan Leader <c6>Le<c2>on
Phạm vi chiến tích 5 005 – 6 219
Thông tin hội
Vị trí Đức
Đóng Góp Mỗi Tuần 22 750
Elder 18
Co-leaders 5
# Xếp hạng Đấu trường Người chơi
Cúp
Last seen
Chiến tích
Last seen
Đóng góp
Nhận
1 Elder
Magic Jannik
#U8QC00V0
13 6 219
2019-12-06 21:30:54
0
0
2 Co-leader
King Tobias 2
#PLRGQP99
13 6 054
2019-12-07 00:33:01
1486
600
3 Cosa Nostra
#2R009YYR
13 5 820
2019-12-07 01:10:24
50
260
4
2
Co-leader
Tarta
#8889PURP
13 5 771
2019-12-07 00:06:48
692
590
5
1
Elder
König Larson
#R9GR0P92
13 5 727
2019-12-06 23:01:09
210
550
6
4
Co-leader
21prswaggyp
#YU09LJRL
13 5 689
2019-12-07 01:20:36
206
610
7
2
Elder
enco
#208Y2R0VP
13 5 684
2019-12-06 20:53:42
656
400
8
3
Elder
Nagato Uzumaki
#8Y8CCQ8L
13 5 615
2019-12-06 20:41:13
180
480
9
2
Leader
<c6>Le<c2>on
#9YURV28P
13 5 608
2019-12-06 21:50:52
510
120
10
5
Alu HC
#8PPQUCU
13 5 607
2019-12-07 00:33:42
620
430
11
7
Elder
Marie von Stein
#8GYPL2G0
13 5 573
2019-12-06 22:30:47
1860
600
12
4
Bob.Lee.Swagger
#808QCL2VQ
13 5 569
2019-12-07 00:01:14
238
520
13 Elder
Vladds
#89V2GGP88
13 5 546
2019-12-07 00:28:47
748
520
14
2
Trollhunter
#2L8RR0YL0
13 5 514
2019-12-06 22:53:14
250
480
15
2
Elder
saint4clf
#90Q0Y9RQ
13 5 492
2019-12-06 22:27:28
298
440
16
2
Co-leader
Dragoon
#GPU9JG0C
13 5 492
2019-12-06 22:23:00
218
510
17
11
McRipper™
#90VG98JJC
13 5 492
2019-12-06 23:02:39
210
400
18
1
Elder
LeeXiipYT
#29PVGGQUQ
13 5 443
2019-12-06 23:10:19
130
440
19
1
Atomhörnchen007
#2VUUV98
13 5 431
2019-12-06 23:25:29
420
440
20
2
ök
#CJQQJG9
13 5 424
2019-12-07 01:52:04
414
500
21
2
Elder
Carolzinha
#289PJCQ0G
13 5 418
2019-12-07 01:25:25
120
560
22
1
Elder
雅尼克RedHouz-
#8CP8G9Q
13 5 408
2019-12-06 22:36:39
238
400
23
1
Elder
thunder™
#2RRR02UJG
13 5 400
2019-12-06 18:03:23
748
400
24
9
Granikos
#98CGRQ8PQ
13 5 361
2019-12-06 22:17:23
920
600
25
1
Co-leader
☆Chris☆
#28YLC0UUG
13 5 357
2019-12-07 00:44:00
1820
600
26
1
Elder
Kroniii™
#Y2PYYUU9
13 5 353
2019-12-06 22:23:51
368
440
27
3
Elder
minimichecker
#20U09YJU9
13 5 345
2019-12-06 21:13:45
1400
560
28
9
Bk
#RYP2UG0G
13 5 308
2019-12-07 00:01:17
290
480
29 anonym
#YR2R2VP
13 5 306
2019-12-07 01:41:54
240
440
30
1
Elder
O.C I CSW
#2GCLJ0Q8V
13 5 302
2019-12-07 00:51:54
228
230
31
1
Saiezew
#2Q99RGJ99
13 5 296
2019-12-06 23:35:12
254
560
32
3
Godfvther
#9QG90L88
13 5 262
2019-12-07 02:28:36
90
410
33
6
Elder
5tg
#20CG8GYCY
13 5 256
2019-12-06 22:25:33
200
480
34
1
jurisen
#2QL2JGL9P
13 5 248
2019-12-06 23:20:19
500
430
35
8
Michael
#8PJ0P0LUP
13 5 239
2019-12-06 21:16:33
316
600
36
2
Oo_Cloud_o0
#JGR8822
13 5 235
2019-12-06 22:53:40
560
580
37
1
Elder
Sven [G.W.L.]
#88YV8C2
13 5 206
2019-12-07 00:08:00
466
520
38
7
Stavi
#PP8Y89PQ
13 5 184
2019-12-06 23:39:00
190
440
39 Rayman2016
#QVQ20CUP
13 5 172
2019-12-07 02:29:19
60
30
40
2
Elder
Rema
#29PGQV9RU
13 5 172
2019-12-06 23:17:09
300
440
41
1
<c8>Dominik_040
#Q9VLGVQP
13 5 168
2019-12-06 19:53:24
160
420
42
2
ViGermania
#29UPCG88J
13 5 158
2019-12-06 23:12:49
220
360
43 Elder
Elbore
#RLPCQ8Y2
13 5 149
2019-12-06 22:57:50
50
320
44
3
Mr.Sick
#UCLGULQP
13 5 140
2019-12-06 21:09:12
110
400
45
1
drizz
#8G28PRYV
13 5 078
2019-12-06 12:35:48
70
250
46
1
O.C I⚜️Jodeljan
#20RRGRYPQ
13 5 005
2019-12-02 23:03:10
30
80

Deck Shop có giúp ích cho bạn không? Kể với bạn bè của bạn!

Ngôn ngữ này được dịch bởi:

This language has no active translators.

🇻🇳 Help translate!

Báo cáo các vấn đề phiên dịch ở Deck Shop Discord