OruroGamerBol

#G989V98

50 862

40 / 50

Gamers ORURO *** Clan Orureño Top en guerra de clanes!! FIDELIDAD AL CLAN!!. Clan 100% competitivo 👑Única Regla PRACTICAR MAZO

Nhận Vào Hội
Thành viên 40 / 50
Loại Mở
Điểm của hội 50 862
Chiến Tích Cần Có 5 000
Clan Leader _Vic0_
Phạm vi chiến tích 4 608 – 6 002
Thông tin hội
Vị trí Bolivia
Đóng Góp Mỗi Tuần 9 766
Elder 3
Co-leaders 6
# Xếp hạng Đấu trường Người chơi
Cúp
Last seen
Chiến tích
Last seen
Đóng góp
Nhận
1 Nopo
#8VY8CVYV0
13 6 002
2019-12-13 06:35:40
1158
460
2
4
Co-leader
[email protected]!eL
#YRV9CJ8C
13 5 532
2019-12-13 09:48:13
529
280
3
4
Dragon Rojo
#P99UY2J9
13 5 462
2019-12-13 10:28:40
206
440
4
2
k-blan
#2L92GL29
13 5 458
2019-12-11 01:06:42
18
80
5
2
King_RoD
#G8C092
12 5 458
2019-12-12 22:04:55
198
360
6
1
Kikan
#2Y8CY8GRG
13 5 422
2019-12-13 03:29:19
256
360
7
3
Co-leader
Dethoos
#UQ0CJPR0
12 5 420
2019-12-12 22:00:07
180
360
8 Elder
Rodrigo
#9V8GVQQ0
13 5 362
2019-12-12 17:54:32
324
280
9
1
fr3590
#9RGQJ890R
11 5 344
2019-12-12 23:55:13
113
120
10
1
Avid ^-^
#L9YYL2RG
13 5 309
2019-12-12 22:31:15
88
280
11
2
Elder
Miguel
#2P9RRUP90
13 5 229
2019-12-12 17:28:47
208
120
12 Diego
#QRLVGQ9R
12 5 213
2019-12-13 00:08:41
516
320
13
1
π™JhOnNy™πJ.M.C
#98G9UURPQ
12 5 134
2019-12-13 04:50:01
224
360
14
12
Co-leader
ronald
#20G89VL0
13 5 125
2019-12-13 10:22:31
360
250
15 the last jacker
#9892PPYRR
12 5 104
2019-12-13 06:00:13
124
40
16
1
Leader
_Vic0_
#9800V20JY
13 5 103
2019-12-13 04:19:54
192
320
17
1
YUJI INAMINE V:
#22LP8UCL9
12 5 069
2019-12-13 01:53:57
452
360
18
2
Elder
Pstra93™
#QC9Y8LC
13 5 063
2019-12-12 21:19:09
388
360
19
2
Reny47
#2Q20URVPC
12 5 053
2019-12-13 03:39:59
0
0
20
3
Ivo
#YURQYGRR
13 5 044
2019-12-12 19:47:49
88
200
21
1
Co-leader
adelita
#RJ8LU92U
13 5 040
2019-12-12 02:30:26
156
200
22
3
KwonBanYa
#2JLV8YVGQ
12 5 027
2019-12-13 10:36:01
630
360
23
1
ALVARITO☆
#98QG2QRL8
11 5 008
2019-12-12 17:05:16
30
280
24
1
Dante
#8L2QY9LJY
12 4 979
2019-12-13 03:13:01
30
120
25
1
«Manchi»xD
#889VPLGLY
12 4 979
2019-12-12 18:00:36
264
0
26
1
Co-leader
jhanny
#2RUU0V9QJ
12 4 968
2019-12-13 04:30:13
190
280
27
1
Co-leader
Ed20s
#R2C9PUGQ
13 4 959
2019-12-13 00:04:53
165
280
28
1
♡MELAPELAS♡
#PYJJ8UPJV
11 4 938
2019-12-11 10:30:35
154
80
29
5
ANTRAX
#PPL02QC0G
11 4 905
2019-12-12 19:46:28
272
320
30
1
☆♡ËŇŘŘĪQÜË♡☆
#V00GPU2P
12 4 889
2019-12-13 02:58:16
0
80
31
1
°Sr Alex°
#8992V2YCQ
12 4 869
2019-12-13 00:39:49
168
40
32
1
PXNDX
#8YUUG2GVQ
11 4 850
2019-12-10 20:20:57
26
40
33
3
matias
#9JPPQYRL
11 4 826
2019-12-12 19:57:11
230
120
34
1
ElvioLatios
#98GRRYVP0
12 4 823
2019-12-12 03:26:00
182
240
35
2
Luna De Pluton
#20P92V9V
12 4 772
2019-12-13 03:04:57
210
200
36
2
"AREZ"
#YC2990RC
12 4 716
2019-12-11 14:08:58
10
40
37
2
truks
#2PQ80QGR2
11 4 708
2019-12-12 22:21:00
0
40
38
4
Caleb!!! 2
#YP08QYQ0Q
10 4 648
2019-12-12 22:34:32
444
320
39
4
RAZOR
#80R2U9P8
11 4 625
2019-12-13 03:59:00
0
40
40
4
Guillermo864
#9CLJGRLVV
10 4 608
2019-12-09 15:23:24
16
40

Deck Shop có giúp ích cho bạn không? Kể với bạn bè của bạn!

Ngôn ngữ này được dịch bởi:

This language has no active translators.

🇻🇳 Help translate!

Báo cáo các vấn đề phiên dịch ở Deck Shop Discord