P.R En la Casa

#G88PGV

46 246

46 / 50

MINIMO EN DONACIONES 300. SER ACTIVO Y ESTAR PENDIENTE A LAS GUERRAS Y HACER TODOS SUS ATAQUES. BIENVENIDOS A P.R EN LA CASA🇵🇷

Nhận Vào Hội
Thành viên 46 / 50
Loại Mở
Điểm của hội 46 246
Chiến Tích Cần Có 4 000
Clan Leader jllauger
Phạm vi chiến tích 4 000 – 5 005
Thông tin hội
Vị trí Puerto Rico
Đóng Góp Mỗi Tuần 6 338
Elder 10
Co-leaders 13
# Xếp hạng Đấu trường Người chơi
Cúp
Last seen
Chiến tích
Last seen
Đóng góp
Nhận
1
2
lycan
#YQYYG92P
12 5 005
2019-12-07 10:45:37
196
320
2
1
Elder
Monkey D Dragon
#2PC9VC080
12 4 969
2019-12-07 11:08:32
324
320
3
1
Co-leader
●JOHN●
#2899YPC90
12 4 942
2019-12-07 09:10:56
249
320
4
2
Co-leader
L C R
#P0V8C9JCU
13 4 940
2019-12-06 13:16:04
396
400
5 Co-leader
unknown52
#UQQC9YU
12 4 907
2019-12-06 21:21:14
236
240
6 Co-leader
John
#82LCR922L
12 4 900
2019-12-06 21:25:13
162
200
7
1
Co-leader
Omarosky
#CPLJ9RC9
13 4 885
2019-12-07 05:41:15
568
440
8
1
ejtorres
#2QPCUCJP
12 4 829
2019-12-07 12:44:58
109
144
9
3
Elder
Nico
#98JP2LUG
12 4 821
2019-12-07 13:26:12
323
296
10
1
Elder
Blue dream
#2R2GYRR0
12 4 803
2019-12-07 11:08:42
38
40
11
1
gabazo
#92QPJ82RJ
11 4 775
2019-12-07 14:35:01
392
288
12
1
Co-leader
B.S.C.
#98YC8YV0
13 4 767
2019-12-07 04:31:46
461
440
13
3
Yolygirly
#L29LQLPR
12 4 746
2019-12-07 04:42:35
0
0
14 Co-leader
skullpirate_pr
#9QGYQYCU
13 4 740
2019-12-07 14:06:40
414
380
15 Dark DJX 2016
#R9LGV2C
12 4 699
2019-12-07 02:12:50
140
240
16
3
Elder
KB24
#982JC02CC
10 4 696
2019-12-07 04:59:12
196
270
17 le ouff
#8JR08Q02
11 4 610
2019-12-07 04:41:35
174
280
18 Elder
jova
#8LCQGGL
12 4 580
2019-12-05 15:24:23
0
0
19 ariana gamerxd
#8CPJY8CV9
10 4 547
2019-12-04 00:27:40
66
40
20 ejtorrvar
#L0VRQJRRL
10 4 537
2019-12-06 17:26:19
1
0
21 Mz.Kush
#U8GJQLQ2
11 4 505
2019-12-06 20:42:04
140
200
22
1
Co-leader
indio
#YCJJ89U9
12 4 492
2019-12-07 07:02:18
92
120
23
1
Co-leader
Zuly
#2QYLUR9JJ
12 4 444
2019-12-07 05:39:21
194
320
24 2dads041
#8GLRULRVL
11 4 378
2019-12-07 07:38:17
18
0
25
1
Leader
jllauger
#9VR0VCCJ
12 4 375
2019-12-07 03:36:27
58
0
26
1
Co-leader
Johann
#8RPQVRUY
12 4 366
2019-12-06 22:15:17
40
80
27
1
Elder
darwin
#G0LQJ0G
12 4 336
2019-12-07 14:23:05
18
80
28
1
Chicken
#LQGJ00VG
10 4 325
2019-12-02 13:57:24
28
0
29
1
Co-leader
☆Rosy☆
#82JUGC8CG
11 4 317
2019-12-06 00:02:08
105
80
30
2
андрей
#YQY0YRVU2
8 4 243
2019-12-07 11:35:55
143
240
31 GTA 5 Online PR
#P0GRC2LPV
10 4 236
2019-12-04 16:56:26
91
120
32
1
kazperr
#PC2P0LVJJ
10 4 187
2019-12-04 08:42:26
18
0
33
1
더 킹
#PQRYGYQJQ
11 4 150
2019-12-07 09:18:24
181
120
34
1
mister x jr
#P9VVQ9LVJ
10 4 128
2019-12-01 15:58:50
0
0
35
1
Elder
runooby
#2LG8GU2QU
12 4 111
2019-11-06 11:10:43
0
0
36
1
antrax
#282RLC89G
11 4 080
2019-12-05 13:48:24
56
0
37
1
Elder
Ahi#e
#2Y90PLYJ
12 4 067
2019-11-14 23:03:39
0
0
38
1
POISONDRAKEAD
#9Q8LVU8G
10 4 065
2019-10-22 17:08:51
0
0
39
1
Xavi_Zopenco
#2LRCUCUL8
10 4 046
2019-11-08 22:12:00
0
0
40
1
Elder
kevin
#PG0RPPCR
11 4 041
2019-12-07 05:01:27
293
0
41
1
Naxus-Gaming
#8VY8RL9R
10 4 039
2019-11-15 01:45:39
0
0
42
1
轩逸
#289C2CUG
10 4 028
2019-12-07 13:04:24
91
80
43
1
giiovannie
#9QQQP2VUU
10 4 023
2019-11-26 03:01:04
0
0
44
1
Elder
me maxx turbo
#QRYL8V
12 4 001
2019-06-25 14:57:56
0
0
45
1
Co-leader
Omy :-)
#QL2Q020
11 4 001
2019-04-29 03:28:48
0
0
46
1
Co-leader
jrgrivera ✌
#LRV0UCLJ
11 4 000
2019-11-10 17:16:33
0
0

Deck Shop có giúp ích cho bạn không? Kể với bạn bè của bạn!

Ngôn ngữ này được dịch bởi:

This language has no active translators.

🇻🇳 Help translate!

Báo cáo các vấn đề phiên dịch ở Deck Shop Discord