VoV

#CPGVGV

50 801

49 / 50

Victory or Valhalla!

Nhận Vào Hội
Thành viên 49 / 50
Loại Mở
Điểm của hội 50 801
Chiến Tích Cần Có 5 000
Clan Leader Sir Charles
Phạm vi chiến tích 924 – 5 420
Thông tin hội
Vị trí Mexico
Đóng Góp Mỗi Tuần 11 390
Elder 21
Co-leaders 10
# Xếp hạng Đấu trường Người chơi
Cúp
Last seen
Chiến tích
Last seen
Đóng góp
Nhận
1 Pekkaster
#JYYUVG9V
12 5 420
2019-10-18 14:01:58
312
0
2 Elder
Sir Kande
#PJLYLCJL0
12 5 388
2019-10-18 21:31:47
934
600
3
7
Co-leader
REGULUSS
#2V909VC00
13 5 376
2019-10-18 21:42:37
1318
540
4 Leader
Sir Charles
#98CP0JRY
13 5 344
2019-10-18 21:34:01
388
360
5
2
Co-leader
EXCALIBUR83
#YQPPRGRV
13 5 326
2019-10-18 20:11:18
220
400
6
1
Co-leader
Sir Frankie
#9LLRY9G2U
12 5 311
2019-10-18 21:21:38
660
400
7
1
Co-leader
Lordvanesca
#9YJLUPU8R
12 5 274
2019-10-18 19:30:11
394
400
8
1
Co-leader
humberto
#29VG2C0LC
13 5 269
2019-10-18 20:45:07
226
360
9 Co-leader
Hola Amigo
#YGRLRUVY
13 5 261
2019-10-18 20:33:31
242
440
10
2
Elder
cuchi cuu
#92RR2UQQ9
12 5 231
2019-10-18 05:21:54
20
320
11
2
Co-leader
Alonso
#8PUU00VU
13 5 184
2019-10-18 20:53:37
240
240
12
1
Co-leader
VaDe
#9988UU8P
13 5 152
2019-10-18 19:33:16
610
480
13
1
Co-leader
Sir Liedo
#9UCCJQUL
13 5 095
2019-10-17 19:21:43
10
40
14
9
Elder
.EL M7.
#9LLC8VV0
12 5 084
2019-10-18 19:35:48
92
240
15 Co-leader
omariscius
#2GGYJQV8
12 5 069
2019-10-18 21:37:17
136
280
16
5
Elder
ishar
#YCQVQQRL
13 5 054
2019-10-18 21:17:03
582
390
17
3
Elder
big_oz
#99JR002GR
12 5 051
2019-10-18 15:34:08
310
400
18
2
Elder
CalocaStark
#GCPRJ2R
12 5 050
2019-10-18 19:45:12
70
0
19
1
Sir Diego
#Q8YGY0UL
12 5 041
2019-10-18 15:51:07
128
120
20
3
Elder
LiNk 122
#8V2YRJJCL
12 5 029
2019-10-18 14:52:39
418
400
21
2
Elder
nep001
#8UGUGPGL
13 5 027
2019-10-18 18:53:50
368
480
22 Elder
Seik
#Y9UVG0VP
12 4 963
2019-10-18 19:32:07
712
160
23
7
Elder
alexmich
#P2L0QGCR0
11 4 958
2019-10-18 15:40:48
82
350
24
1
Elder
Josue
#8LCC8YQVU
11 4 916
2019-10-18 19:52:37
226
280
25
1
Elder
Malvado Mex
#89UPQR2GQ
11 4 882
2019-10-18 21:24:40
158
160
26 Sparklierkahn08
#8QJ0Y2J
12 4 854
2019-10-18 03:02:26
266
200
27
5
♡Martha Qs♡
#2CL9JU0YV
11 4 811
2019-10-18 15:35:58
261
400
28
1
Double O' Se7en
#P8CVYQU
12 4 801
2019-10-18 03:18:58
102
0
29
1
pompeyo two
#2GLCVG2JL
11 4 798
2019-10-13 20:51:52
0
0
30
1
savi
#8Y2RLLG9
10 4 767
2019-10-18 01:25:48
406
160
31
1
Elder
jp07
#PQ9Q2U029
10 4 747
2019-10-18 08:31:55
96
200
32
1
manuelpp99
#98RV090Q
11 4 746
2019-10-18 15:31:42
134
120
33
3
Elder
Sir JJ
#9V8YUR9PP
12 4 724
2019-10-18 19:43:20
279
520
34
1
Mateo HM
#Y0082J2QJ
10 4 711
2019-10-17 11:47:56
40
40
35
1
xxmauroxx
#PY09Q9Y0
11 4 706
2019-10-18 16:49:32
31
200
36
1
gio
#G88C8J9P
11 4 706
2019-10-18 17:42:10
186
0
37 Iñigo
#88GJPCU0
11 4 655
2019-10-17 13:28:23
0
0
38 gabow
#PQQ0RL9UV
10 4 645
2019-10-18 17:09:00
66
160
39 Elder
adri
#PP2V8Y8U
10 4 488
2019-10-18 17:53:33
328
360
40 Elder
Diegazowey
#8PU8GL2Y
12 4 398
2019-10-10 23:00:21
0
0
41 Elder
kara
#92R02YVUL
11 4 329
2019-10-18 21:06:48
208
520
42 Elder
Realvission
#2UL89CJU
12 4 236
2019-10-12 21:40:44
0
0
43 MOICAS
#QRRCYG89
12 4 190
2019-10-06 15:01:53
0
0
44
2
Elder
papa
#2RRJ2JVGU
11 4 041
2019-10-18 19:01:28
60
360
45
1
BlackNeko636
#P9RCLRRJ
10 4 026
2019-10-03 00:16:02
0
0
46
1
Elder
ANC13NT AL13N
#P2L028PR
13 4 025
2019-10-18 21:50:53
61
280
47 Elder
Brian Copernico
#PPC98LPC
11 4 001
2019-06-08 15:24:00
0
0
48 TTyLLIoK
#2UYY2RLG
11 4 001
2019-10-02 14:31:56
0
0
49 Đấu trường 3 Mario B
#Y89RCJ0JJ
6 924
2019-10-18 19:21:02
10
30

Deck Shop có giúp ích cho bạn không? Kể với bạn bè của bạn!

Ngôn ngữ này được dịch bởi:

This language has no active translators.

🇻🇳 Help translate!

Báo cáo các vấn đề phiên dịch ở Deck Shop Discord