Emirates 5

#CJPUQQ0

52 089

46 / 50

heading to the Top 💪🏼

Nhận Vào Hội
Thành viên 46 / 50
Loại Mời
Điểm của hội 52 089
Chiến Tích Cần Có 5 000
Clan Leader mohdkz
Phạm vi chiến tích 3 951 – 5 792
Thông tin hội
Vị trí Các Tiểu Vương Quốc Ả Rập Thống Nhất
Đóng Góp Mỗi Tuần 10 603
Elder 14
Co-leaders 25
# Xếp hạng Đấu trường Người chơi
Cúp
Last seen
Chiến tích
Last seen
Đóng góp
Nhận
1 Co-leader
dahoom
#29YGYL0U9
13 5 792
2019-07-21 21:14:48
493
750
2
1
Co-leader
سامر
#JCL9989
13 5 701
2019-07-21 19:01:21
1398
720
3
1
Co-leader
DeFenDeR
#2CG0VPQJ
13 5 647
2019-07-21 20:30:50
943
720
4 Co-leader
Naser
#2V9U9CGU
13 5 625
2019-07-21 19:36:45
516
160
5 Co-leader
Troy
#90LJL928
12 5 616
2019-07-21 20:37:27
0
240
6 Co-leader
dhnoud
#Q0GPQC8
13 5 567
2019-07-21 14:36:59
212
320
7 Co-leader
KSM_88
#8VYUGQCY
13 5 567
2019-07-21 19:26:33
260
400
8 Elder
AL7KoMH
#QRJPY0V
12 5 516
2019-07-21 19:12:49
202
640
9 Co-leader
تمساح
#8PLJUU0RG
12 5 396
2019-07-20 10:47:19
0
120
10 Co-leader
almansoori
#8LUQ88CL
13 5 383
2019-07-21 04:34:27
20
0
11 Co-leader
7mqid
#2JUPRGV0
13 5 362
2019-07-21 21:15:36
496
80
12
1
Elder
The-Manipulator
#2UPVGUY0
12 5 360
2019-07-21 15:21:50
58
360
13
1
Co-leader
xavi
#RG8QCYU2
13 5 356
2019-07-21 21:43:27
1016
800
14 Co-leader
ɧƐąཞɬ ĄɬɬąƇƙ
#8ULLYJ8Y
12 5 334
2019-07-21 20:22:56
138
400
15 Co-leader
Khaled50
#PLQJG2Q29
12 5 310
2019-07-21 21:33:55
500
800
16 Doomsday
#LLLGYRPU
12 5 242
2019-07-19 13:06:11
66
0
17 Leader
mohdkz
#2RQUQC0P
13 5 242
2019-07-21 21:40:38
224
420
18
4
The Big Boss
#898UGUULC
12 5 147
2019-07-21 19:12:08
423
160
19
1
fad_designer
#9UQJJ9CQR
11 5 146
2019-07-20 17:12:35
136
240
20 Elder
M4SOOD
#92GV9JL90
11 5 131
2019-07-21 19:57:49
553
480
21
2
Co-leader
Sporty001
#2JRUQJL9Y
12 5 123
2019-07-19 16:40:02
18
0
22
1
Elder
the_lord
#89RQJ90GG
12 5 107
2019-07-21 18:29:15
376
360
23 Elder
Game Over
#8YCLYLC2
13 5 041
2019-07-21 20:47:33
210
360
24 Elder
MrMaster
#P8VCPPCQ
13 5 005
2019-07-21 19:15:35
621
320
25 Elder
A L N E Y A D I
#298V0UP
11 4 979
2019-07-18 08:07:50
130
80
26 Co-leader
jamal
#PRVJULRU
12 4 910
2019-07-19 20:43:28
8
80
27
3
Co-leader
مشعل
#2PY9PRPC
11 4 903
2019-07-21 20:36:49
410
113
28
1
Elder
Neyadi
#CL989VL0
12 4 874
2019-07-20 17:55:28
10
160
29
1
Co-leader
DeViL
#9YJGLCYV
12 4 834
2019-07-21 20:52:39
18
80
30
1
Co-leader
Amina
#GPRQG8RR
12 4 799
2019-07-21 06:24:46
187
280
31 بطل العالم
#2ULRLPL8
12 4 712
2019-07-20 22:28:44
40
80
32 EmpeRoR
#2QV2Q92P8
10 4 609
2019-07-21 21:22:35
61
40
33 hajjaj777
#9LY2JQY
12 4 510
2019-07-20 18:26:17
48
80
34 Elder
hakim frente
#2PP0CLCVY
11 4 425
2019-07-16 01:35:59
30
40
35 Co-leader
يدابع
#RJLV2LCL
12 4 394
2019-07-21 19:27:13
95
120
36 Elder
Theyab
#99828UL0
11 4 328
2019-07-18 10:18:27
0
40
37 Co-leader
dam dam
#VR8ULC0Y
12 4 285
2019-07-21 19:40:50
158
280
38 Co-leader
7sn
#9G2PVQUY
12 4 182
2019-07-06 18:35:58
0
0
39 Co-leader
bod3ay
#L8VY899L
12 4 175
2019-07-21 21:44:45
469
160
40 Co-leader
T-N-T
#J89P8VYC
12 4 172
2019-07-21 08:53:58
30
80
41 Elder
spovr
#8LGG0L
12 4 001
2018-12-04 07:32:18
0
0
42 Elder
RoYaL_alFalaHi
#2VVP980C
11 4 001
2019-06-09 13:18:55
0
0
43 Co-leader
A7med
#RC9VUJ9Y
12 4 001
2019-05-26 12:57:09
0
0
44 Co-leader
swf
#8CQRGUUP
12 4 000
2019-07-21 10:17:09
30
40
45 Đấu trường 12 Elder
youssif
#2Q0PG8R9Q
11 3 956
2019-07-14 19:56:10
0
0
46 Đấu trường 12 Elder
حنون
#QG0YJLJV
11 3 951
2019-07-14 02:24:37
0
0

Deck Shop có giúp ích cho bạn không? Kể với bạn bè của bạn!

Ngôn ngữ này được dịch bởi:

This language has no active translators.

🇻🇳 Help translate!

Báo cáo các vấn đề phiên dịch ở Deck Shop Discord