#ClutchBullet™

#CGULJJJ

51 376

50 / 50

Work Hard Play Hard for clan chest 中英文交流可進 Hong Kong leader

Nhận Vào Hội
Thành viên 50 / 50
Loại Mời
Điểm của hội 51 376
Chiến Tích Cần Có 5 000
Clan Leader shzoen™
Phạm vi chiến tích 4 001 – 5 425
Thông tin hội
Vị trí Châu Á
Đóng Góp Mỗi Tuần 10
Elder 8
Co-leaders 5
# Xếp hạng Đấu trường Người chơi
Cúp
Last seen
Chiến tích
Last seen
Đóng góp
Nhận
1 Akul
#9P8PPCJLP
12 5 425
2019-12-15 22:18:18
0
0
2
1
振霸天✔
#29PPYUP8L
13 5 327
2019-12-15 23:53:09
0
0
3
1
The Stark
#2CQP8R2C
13 5 309
2019-12-15 15:52:26
0
0
4
1
Leader
shzoen™
#9LV9028
13 5 240
2019-12-15 20:05:07
0
0
5
3
Elder
I. maN
#P9LVYQYV
13 5 231
2019-12-15 22:38:16
0
0
6
2
tera five
#2099CRC88
13 5 218
2019-12-15 23:57:03
0
0
7
1
黄金树
#P82GQ2GR8
12 5 209
2019-12-15 15:50:18
0
0
8
3
魂之挽歌
#PPYG0LUY
12 5 206
2019-12-15 13:18:52
0
0
9
2
Elder
mahyar gh
#YQPGJC9G
12 5 198
2019-12-15 20:32:10
0
0
10
1
骨渣
#9PVG90RV
12 5 179
2019-12-15 23:13:31
0
0
11
2
lockdown
#2G8U002LR
12 5 166
2019-12-15 15:38:59
0
0
12
5
Co-leader
THE DEVIL..!
#2RRLVJ8GC
12 5 155
2019-12-15 16:19:02
0
0
13
3
可樂棒棒堂
#99VLY0GU
12 5 146
2019-12-15 16:45:05
0
0
14
2
Co-leader
vitale
#9LVLLY9L
12 5 138
2019-12-15 21:43:25
0
0
15
2
那年十二
#280UV9PJ9
13 5 117
2019-12-15 17:50:30
0
0
16
1
Elder
com
#2Y0QVYUL
13 5 115
2019-12-15 11:42:44
0
0
17
5
mohsen.gh
#2GL2UUU8Y
12 5 102
2019-12-15 19:16:02
0
0
18
4
loong
#2G098UVUR
12 5 094
2019-12-15 15:46:55
0
0
19 不胜
#CQPLJ8LJ
11 5 080
2019-12-15 08:04:43
0
0
20 打不动的戈仑石人
#P28Y2CPVU
11 5 079
2019-12-15 08:51:18
0
0
21
3
Yip Lau
#J0JV9PG
13 5 069
2019-12-15 15:37:54
0
0
22
5
Elder
RAMBO
#2RC28G2YJ
13 5 059
2019-12-15 20:03:59
0
0
23
2
Elder
s33od
#CY99PRVG
13 5 052
2019-12-15 22:00:51
0
0
24
2
Diligitis
#C2J88LLL
12 5 045
2019-12-15 01:04:46
0
0
25 THUMB萝卜
#CQ0GCQ2V
12 5 037
2019-12-15 22:27:33
0
0
26 XizT
#9Y9PGJ0VP
11 5 037
2019-12-15 16:16:59
0
0
27
4
dark_dawnte
#YV8U0UCQ
12 5 034
2019-12-15 20:09:36
0
0
28
4
Soop_r
#PJL2LPQ9G
11 5 030
2019-12-15 17:25:02
0
0
29
3
威斯忌
#PJCJU8PL8
10 5 025
2019-12-15 23:59:29
0
0
30
1
小号
#20QC229U8
12 5 005
2019-12-15 16:07:30
0
0
31
3
Elder
Vicken-K
#GU2PJJ99
11 4 997
2019-12-15 11:44:37
0
0
32
1
Gokool
#8VYU0QQJ9
11 4 971
2019-12-15 09:07:51
0
0
33
3
passenger
#P8QCG22VV
11 4 958
2019-12-15 21:06:40
0
0
34
1
旺阿凡达
#YGLU9UY0
13 4 955
2019-12-15 16:18:33
0
0
35 D E X T E R
#PQLP0UCR
12 4 927
2019-12-15 14:45:07
0
0
36
2
大块头
#PQUGQPJJ0
11 4 902
2019-12-15 16:39:25
0
0
37 yong
#8L2U028J
11 4 885
2019-12-15 04:18:29
0
0
38 啦啦啦德玛西亚
#29CJJQYRV
12 4 882
2019-12-15 04:19:25
0
0
39
3
flying sushi
#Q8QCYQJ
12 4 845
2019-12-15 23:58:00
0
10
40
1
D3sT1nY
#9UC899LUY
11 4 843
2019-12-16 00:11:57
0
0
41
1
Elder
古尔丹扮演者
#P2QPGPJYJ
12 4 802
2019-12-15 19:00:58
0
0
42 #BEAST
#22Q0RCPQ
12 4 760
2019-12-15 16:24:42
0
0
43
2
Azriel B N
#JLCUCG89
10 4 732
2019-12-14 14:16:19
0
0
44
1
Co-leader
supergirls khl
#2YQVQJJ8U
12 4 730
2019-12-15 04:00:34
0
0
45 K-snake
#9CPJYVRQ9
11 4 681
2019-12-16 00:03:25
10
0
46 DrBruce
#Y2UQJ092
13 4 663
2019-12-15 08:55:57
0
0
47 mr.hidden
#9VP82JQ9
10 4 659
2019-12-15 10:26:37
0
0
48 Elder
Windove
#VCULCCJ8
10 4 448
2019-12-15 15:40:44
0
0
49 Co-leader
jeremy
#UP98CY
12 4 001
2019-11-30 19:09:01
0
0
50 Co-leader
月影
#YCRCRY9L0
10 4 001
2019-11-26 12:56:49
0
0

Deck Shop có giúp ích cho bạn không? Kể với bạn bè của bạn!

Ngôn ngữ này được dịch bởi:

This language has no active translators.

🇻🇳 Help translate!

Báo cáo các vấn đề phiên dịch ở Deck Shop Discord

Deck Shop survey!

Help me make Deck Shop better in 2020 by filling out this survey. (English only)