Clash Adulte

#CGPURU2

54 961

44 / 50

clan adulte conciliant convivialite, loyaute, entraide et performance. gdc permanente. Min 80 gdc. 2 eme clan « Clash Adulte 2 »

Nhận Vào Hội
Thành viên 44 / 50
Loại Mời
Điểm của hội 54 961
Chiến Tích Cần Có 5 600
Clan Leader d4rko0
Phạm vi chiến tích 4 001 – 5 764
Thông tin hội
Vị trí Pháp
Đóng Góp Mỗi Tuần 6 910
Elder 29
Co-leaders 9
# Xếp hạng Đấu trường Người chơi
Cúp
Last seen
Chiến tích
Last seen
Đóng góp
Nhận
1 Co-leader
Hørüskøff
#292J9UGUL
13 5 764
2019-08-20 21:05:25
280
160
2
2
Elder
binchou
#8RGUGLYGV
13 5 762
2019-08-21 01:04:26
418
170
3 Elder
boni
#20G2RJRC8
12 5 758
2019-08-20 21:34:22
190
240
4
7
Elder
dkee34
#QUJVGVLG
13 5 737
2019-08-20 21:19:07
216
160
5
3
Co-leader
Coco
#8VUGUJRC
13 5 722
2019-08-20 15:56:04
60
120
6
9
Elder
kab
#80UQ8L80Q
13 5 691
2019-08-21 01:13:08
100
210
7
1
Elder
Yato gami
#UVQCRC9Y
13 5 680
2019-08-20 20:36:08
178
160
8
3
Elder
Thiago
#C2R9UVUU
13 5 669
2019-08-20 11:44:57
40
40
9
1
Yeager
#RLVUYU8J
13 5 654
2019-08-20 19:08:13
30
160
10
4
Co-leader
Taber
#QJYYGUGY
13 5 653
2019-08-20 19:13:18
220
160
11
6
Co-leader
Marock 1
#829LG2L9
13 5 651
2019-08-20 23:00:06
298
190
12
5
Elder
Titicocola
#2L2UCRV8J
13 5 638
2019-08-20 23:18:47
38
180
13
19
Elder
• Valou08 •
#29QJVGPJY
13 5 619
2019-08-20 20:18:23
130
160
14
5
Leader
d4rko0
#8GJYL0UV
13 5 595
2019-08-20 20:33:42
50
160
15
1
rcl85
#20PU2QYC8
13 5 584
2019-08-21 00:04:08
80
200
16
7
Elder
dodo
#8G8UPUR9
13 5 582
2019-08-20 16:38:14
10
160
17
4
Co-leader
Philocharpie
#P8VUYUVR
13 5 582
2019-08-20 21:50:07
60
160
18
8
Elder
loupi2
#89G82C0V
13 5 547
2019-08-20 12:52:56
176
160
19
1
Elder
jeremylatournee
#9GYUVCCR
13 5 538
2019-08-20 20:24:42
238
160
20 Elder
relaxcool
#8CJGUVG8
13 5 528
2019-08-20 21:56:08
60
200
21 Elder
vam2
#2GQV8LGLR
13 5 527
2019-08-20 21:18:19
290
240
22 Elder
Tin♧♤
#9YGGL2V
13 5 527
2019-08-20 20:52:03
158
200
23
7
Elder
jon
#VVYLVQ
13 5 523
2019-08-20 21:41:18
118
0
24
12
Le Yak
#89U2QGJ0
13 5 516
2019-08-20 21:30:26
154
160
25
8
Elder
djule
#2CPLU2J8
13 5 515
2019-08-20 19:42:16
412
120
26
3
Co-leader
mini Camus
#G8YQRVLG
13 5 510
2019-08-20 21:58:17
0
120
27
2
Elder
LebronJe
#PY9LYRQR
12 5 478
2019-08-20 05:31:58
216
120
28
1
Elder
matt
#YV0C8JGV
13 5 461
2019-08-20 18:24:44
100
160
29 Elder
Groalain
#YQU2U82R
13 5 439
2019-08-20 16:02:45
30
120
30
2
Elder
Bibba
#2PPJ0LV9Q
13 5 412
2019-08-20 21:37:33
258
120
31
1
Nearfox
#QRGCQURQ
13 5 407
2019-08-20 13:35:51
138
160
32
1
Elder
Mørm
#2JUP9LV82
13 5 354
2019-08-20 21:21:44
240
240
33
5
Co-leader
Magnus Titus
#R80J9LUL
13 5 345
2019-08-20 21:43:21
110
240
34
1
Elder
Manath
#2GUU00YP
13 5 341
2019-08-20 21:25:45
88
160
35
1
Co-leader
Gio
#9QUJQ88P
13 5 338
2019-08-20 18:47:57
120
120
36
1
Elder
pilou 01
#2G8G8QPLC
13 5 319
2019-08-20 21:17:59
164
240
37
1
n0r3y
#9CJLQQU
13 5 314
2019-08-20 22:33:08
160
200
38
14
Elder
Mother Fak
#2J2Y0PVJ
13 5 299
2019-08-20 19:28:04
328
120
39 Elder
Djekor56
#2L2Q2V988
13 5 245
2019-08-20 20:29:35
184
160
40 Elder
Zell
#2LRRGVRLP
13 5 120
2019-08-20 20:33:43
310
200
41 Elder
Dekmar
#GY00GJL
13 5 057
2019-08-20 22:35:37
224
200
42 Elder
Booloo
#2UQ08PPLU
13 5 053
2019-08-20 21:12:49
176
160
43 Co-leader
mehhh46
#J9LU00QL
13 4 947
2019-08-20 20:34:43
60
40
44 Elder
$(@¥@)$
#9QRY2YPYP
12 4 001
2019-07-04 07:03:45
0
0

Deck Shop có giúp ích cho bạn không? Kể với bạn bè của bạn!

Ngôn ngữ này được dịch bởi:

This language has no active translators.

🇻🇳 Help translate!

Báo cáo các vấn đề phiên dịch ở Deck Shop Discord