chiapas4chiapas

#C9CYGR

49 028

46 / 50

Somos una familia! → clan COMPETITIVO en Lader 🔝 activos en Clan Wars ⚔ ▶️ lvl 12/13 +5000 🏆 +50 War wins 💪🏻 ⭐️YT:LaTruja⭐️

Nhận Vào Hội
Thành viên 46 / 50
Loại Mở
Điểm của hội 49 028
Chiến Tích Cần Có 4 900
Clan Leader pabs
Phạm vi chiến tích 4 001 – 5 284
Thông tin hội
Vị trí Tây Ban Nha
Đóng Góp Mỗi Tuần 24 950
Elder 26
Co-leaders 5
# Xếp hạng Đấu trường Người chơi
Cúp
Đóng góp.
Chiến tích
Sự đóng góp
Đóng góp
Nhận
1 yorugua
#80CRLQ02G
13 5 284
2 642
217
160
2 Elder
awilla10
#90RY8QRR2
13 5 203
2 601
1192
680
3
3
Elder
pmorenovil
#2RPVLU8VL
13 5 185
2 592
964
640
4 Elder
tonijonk
#9PCGC2UV
13 5 111
2 555
765
720
5
13
froditoEEB
#PUQGVLJY
13 5 082
2 541
762
480
6
4
Elder
jyeyl
#R2R0GQYG
13 5 077
2 538
1442
720
7
4
Elder
Jag222
#YV99QVV
12 5 069
2 534
278
720
8
4
Co-leader
BERRACO
#8RUUU90
13 5 037
2 518
1010
720
9
4
Elder
CapuchaGamerPro
#209URUUQ0
13 5 036
2 518
1095
680
10
3
Elder
Busser
#22R2VLLV
13 5 012
2 506
198
480
11
3
☆C*A*M☆
#GJ8YGQG0
13 5 012
1 253
608
640
12
3
Elder
⚡Dasvo⚡
#8PGL00V8
13 5 009
1 252
1223
720
13
2
Elder
mr.madaleno
#8P2Q8JC8
13 4 994
1 248
452
560
14
2
Elder
aitor7
#9YPRJYYC
13 4 988
1 247
304
640
15
1
Co-leader
DuRaNTe
#98Y8J90P
13 4 937
1 234
501
480
16
3
Elder
Javipe
#Y80R8V2C
13 4 919
1 229
490
720
17
8
Lil Ruly
#Y8GLY2LU
12 4 910
1 227
104
360
18
2
Elder
JamonidasXV
#PG9L0LGU
13 4 903
1 225
288
280
19
2
Elder
sPaNiShDaN
#29L999YLU
13 4 886
1 221
284
480
20
1
Barbolla
#908Y8QUY
13 4 858
1 214
170
440
21
1
Elder
eloydamorena
#9VGP9R2R
12 4 844
581
218
240
22
1
Elder
FRAN II
#CLLJV9C2
13 4 821
578
404
560
23 Pacock
#28YPG88G
13 4 806
576
1004
720
24
3
Herrero
#YRR0RYPJ
13 4 766
571
1050
600
25
1
Johnnyboy
#C8VLGUL9
13 4 763
571
480
600
26
2
Elfo Llafeas
#RJUYY0CJ
13 4 759
571
381
480
27
2
Melito
#2YLP8VQC
13 4 749
569
138
400
28 Elder
Daniel18hd
#LYRQLVYY
13 4 723
566
370
560
29
3
Elder
bletxa
#9PCVGU8P
13 4 716
565
975
720
30 danilopez_1
#LLRYJP8U
13 4 713
565
132
560
31
2
Elder
Jose
#Y2P8PCQY
13 4 691
469
988
720
32
1
Elder
ReyliRonoa
#98C9RQQC
13 4 687
468
718
470
33
2
Elder
wartrapa
#8UP8PULR
13 4 678
467
80
240
34 Cesi7
#8Y2082Q99
12 4 646
464
190
440
35 Co-leader
Zaytsev
#2JY9G2LQU
13 4 640
464
1521
760
36 Co-leader
HNKJJM
#PUJRGP00
12 4 626
462
166
720
37 Co-leader
SpaNisH
#CJQUJP2Q
13 4 617
461
424
600
38 pro de por vida
#2CJUR2PP9
12 4 616
461
668
640
39
1
Elder
cocobacilus
#YUQPCPPP
13 4 594
459
706
600
40
1
Elder
Trujillo
#LP9GRC82
13 4 579
457
120
280
41
1
reptuclam
#92L9RJL9Y
12 4 505
135
506
720
42
2
Leader
pabs
#QY880VR9
13 4 479
134
88
480
43 Elder
juanlu
#990L9G2U
13 4 476
134
1086
720
44
3
Elder
LusDe
#PULG9RPQ
12 4 469
134
64
280
45 Elder
MaZaa
#8P8Y98YU
13 4 371
131
126
520
46 Elder
MILLONES
#C2G2C929
13 4 001
120
0
0

Deck Shop có giúp ích cho bạn không? Kể với bạn bè của bạn!

Ngôn ngữ này được dịch bởi:

This language has no active translators.

🇻🇳 Help translate!

Báo cáo các vấn đề phiên dịch ở Deck Shop Discord