Santos Diablos

#C92JUPV

50 023

36 / 50

💥 GENTE ACTIVA 💥 DONAR 💥 HACER BUENA RECOLECCION ******PLIR CON GUERRAS 💥 AUMENTAR COPAS DE MANERA CONTINUA 💥

Nhận Vào Hội
Thành viên 36 / 50
Loại Mở
Điểm của hội 50 023
Chiến Tích Cần Có 5 300
Clan Leader UGGaboLOL
Phạm vi chiến tích 4 483 – 5 704
Thông tin hội
Vị trí Mexico
Đóng Góp Mỗi Tuần 3 620
Elder 7
Co-leaders 13
# Xếp hạng Đấu trường Người chơi
Cúp
Last seen
Chiến tích
Last seen
Đóng góp
Nhận
1 Elder
Termitax
#28PYUVUP
13 5 704
2019-09-17 19:16:50
206
160
2 Co-leader
MIKE
#QYU982G9
13 5 681
2019-09-17 20:38:30
158
200
3
1
Co-leader
Javiiilord
#2VRCRL29P
13 5 646
2019-09-18 02:21:12
356
200
4
1
Co-leader
AlvaroKing
#P82GJJLY
13 5 629
2019-09-18 02:56:10
20
200
5 Elder
betico
#2UJ2UYY8
13 5 601
2019-09-17 21:22:29
202
240
6 Co-leader
Aczino
#2CQRG0QY
13 5 585
2019-09-17 21:16:59
241
120
7 Co-leader
EdgardoHdzC
#8QPLJ8RQG
13 5 465
2019-09-17 20:11:39
92
80
8
1
Nanis
#VUVQGLL
13 5 436
2019-09-18 00:23:11
56
0
9
1
Co-leader
Pablito Mix
#U2R9JUR2
12 5 430
2019-09-18 03:03:26
202
170
10
2
Co-leader
iván
#Q8UY908R
12 5 428
2019-09-17 21:25:58
50
120
11 Rembis
#PGL822PU
12 5 370
2019-09-17 08:14:11
94
80
12 Co-leader
jean_hale
#GUQ8GJC
13 5 359
2019-09-17 14:17:14
78
120
13
6
Elder
GUN
#P8UV820V
12 5 351
2019-09-17 20:12:03
68
120
14
1
⭐️ZackMcFly⭐️
#GJR02JYQ
13 5 345
2019-09-17 21:29:18
96
0
15
2
Co-leader
Yunnuen Montes
#PVPQGV9R
13 5 322
2019-09-18 01:15:27
80
120
16
4
luiss
#28GLL00GR
12 5 270
2019-09-18 01:14:25
288
160
17 santiago
#LCJJ029P
12 5 248
2019-09-18 01:32:31
56
120
18
4
Elder
Luis Reyes Ü
#800VLLYYG
12 5 237
2019-09-18 02:10:26
36
80
19
1
~ Rudy08 ~
#8YPYC02Q
12 5 212
2019-09-17 12:16:35
93
0
20
7
aldair
#VUJLG9R2
12 5 207
2019-09-17 15:47:27
38
80
21 Cerbeross
#2GPCL8CLL
11 5 199
2019-09-17 18:22:57
74
120
22
2
Co-leader
Gardux
#JV0C2RQ
12 5 170
2019-09-18 01:43:28
70
160
23
1
gio14
#2CR2JL82R
12 5 164
2019-09-18 01:13:53
0
0
24
1
Co-leader
Lázaro
#CYY0UVLG
12 5 158
2019-09-18 02:54:03
54
80
25
1
KAISER
#LPYGR2J
12 5 139
2019-09-18 01:33:43
50
40
26
1
Elder
blackmen
#2QLCUVJUU
13 5 135
2019-09-18 01:11:50
156
120
27
1
"Jaai®"
#8V8LPULQY
11 5 108
2019-09-18 02:37:57
0
10
28
2
JORACHADO
#9292LYV80
11 5 097
2019-09-18 00:11:47
49
80
29 Elder
Campeon17
#29YG8JQU0
12 5 079
2019-09-17 23:36:26
148
160
30
1
A. Pinochet
#RYGL2RQQ
11 5 009
2019-09-17 15:52:44
28
0
31
2
frpc:v
#90Y9YRVRJ
10 4 925
2019-09-17 23:03:55
136
120
32 Leader
UGGaboLOL
#8LPJ2UGG
13 4 881
2019-09-15 01:35:48
0
0
33
1
Fanie MV
#2RQ28QQGL
11 4 788
2019-09-17 03:33:05
26
80
34
1
Co-leader
jesusProfePro
#2P9G08LQ2
13 4 751
2019-08-13 20:52:50
0
0
35
1
Elder
jenzow
#U98909P
12 4 710
2019-09-17 22:15:17
51
40
36
1
Co-leader
Angel Torres
#CUPP9GC
12 4 483
2019-08-10 18:22:38
0
0

Deck Shop có giúp ích cho bạn không? Kể với bạn bè của bạn!

Ngôn ngữ này được dịch bởi:

This language has no active translators.

🇻🇳 Help translate!

Báo cáo các vấn đề phiên dịch ở Deck Shop Discord