Cloud9

#C8GULC

54 131

50 / 50

🇰🇷클라우드 나인,Since 16.03, 남녀노소 모두모여요/장로승급(지원1000,트로피1위)/정기 클랜토너먼트/클랜전 필참(수집일 참여시 3회필수)/3회연속 클전불참시 추방!

Nhận Vào Hội
Thành viên 50 / 50
Loại Mở
Điểm của hội 54 131
Chiến Tích Cần Có 5 300
Clan Leader 클라우드 씨브
Phạm vi chiến tích 4 001 – 5 967
Thông tin hội
Vị trí Hàn Quốc
Đóng Góp Mỗi Tuần 12 872
Elder 12
Co-leaders 9
# Xếp hạng Đấu trường Người chơi
Cúp
Last seen
Chiến tích
Last seen
Đóng góp
Nhận
1 Co-leader
Triple
#RLLR092Q
13 5 967
2019-12-13 09:47:41
656
520
2 노을
#2CCLJ28UR
12 5 699
2019-12-13 07:08:47
188
240
3
1
Co-leader
hahamaha
#PY9P9UCP
13 5 670
2019-12-13 09:03:17
496
440
4
3
Elder
딱궁
#PL2R20LJ
13 5 668
2019-12-13 09:35:18
560
490
5
2
Co-leader
아오이 소라
#29RRURJRY
13 5 665
2019-12-13 09:30:17
914
440
6 Co-leader
클라우드Green
#28RQLC0Y
13 5 621
2019-12-13 09:56:27
806
360
7
2
Elder
민초희
#2PPJUPV0
13 5 579
2019-12-13 05:20:42
214
400
8
9
봄사랑벗고빨고
#JVC0RPCY
13 5 543
2019-12-13 09:51:58
166
0
9
1
Elder
Yongkao
#2PY0ULPVG
13 5 525
2019-12-13 06:47:16
570
440
10
2
벙갈
#9CGQRCGP
13 5 518
2019-12-11 18:49:09
170
120
11
2
Ingyu Choi
#9PLG0229
13 5 425
2019-12-13 09:41:14
202
440
12
1
임시훈
#2LQQ899J2
13 5 414
2019-12-12 21:53:17
240
0
13
2
Elder
솜망치
#892CULRU
13 5 413
2019-12-13 08:12:25
262
320
14 Elder
구스따뚜
#GL9G22V
13 5 396
2019-12-13 09:57:18
478
320
15
2
Co-leader
Foker
#RGV2CU2V
13 5 389
2019-12-13 07:24:28
428
500
16
4
김도끼
#GJ9J0RGG
12 5 380
2019-12-13 09:11:10
114
360
17
1
Leader
클라우드 씨브
#8QYCV22U
13 5 333
2019-12-13 08:43:29
540
350
18 복숭
#208JC9JLP
13 5 272
2019-12-13 09:19:27
0
120
19
1
Co-leader
클라우드다알
#2RYPU8RP
13 5 260
2019-12-13 06:10:02
416
360
20
1
Elder
charlie
#8GUCR0QY
13 5 251
2019-12-13 08:31:34
332
480
21 mayday
#R2GRQPC0
12 5 234
2019-12-13 09:02:46
126
0
22 romeo
#CQQ0CR00
13 5 231
2019-12-13 09:21:39
382
520
23 댐딜용
#Y898LV9P
12 5 215
2019-12-13 05:40:39
256
360
24
1
Co-leader
다문화가정
#P0R80R90
13 5 185
2019-12-10 06:02:23
0
40
25
1
도오미이노오
#22J0LL0G8
13 5 174
2019-12-13 09:39:31
204
192
26 Elder
longforvictory
#80QUCJJPR
13 5 167
2019-12-13 08:25:44
372
480
27
1
하창봉펜클럽
#82CL22CGP
13 5 162
2019-12-13 07:36:57
108
160
28
1
봄 춘
#GGC2CPGV
13 5 134
2019-12-13 09:20:43
148
320
29 Co-leader
클라우드 희야
#Y98R9LUV
13 5 112
2019-12-12 23:33:35
170
320
30 Elder
킹스랜딩
#2VGCQ9Y8
13 5 074
2019-12-13 09:16:06
676
520
31
4
Elder
씨브레
#JGGRVUJ
13 5 073
2019-12-12 23:40:10
0
0
32
1
oppasalsal
#8CQ00YQG
12 5 050
2019-12-13 06:02:37
520
540
33
1
Trepid
#PR2YY2PC
12 5 028
2019-12-12 02:24:04
40
160
34
1
박장한
#2UJJQCYCV
12 4 996
2019-12-13 08:32:44
328
200
35
1
한국
#GLUQU00V
12 4 991
2019-12-13 08:27:15
100
160
36
1
귀파이어
#2GUYRC0YL
12 4 990
2019-12-13 03:45:22
0
40
37
1
얼음마법사
#2YUGLPQ0R
13 4 954
2019-12-13 07:18:18
80
0
38 게임중임
#28Y2GCGU
12 4 948
2019-12-13 08:25:24
360
240
39 Co-leader
윤준
#YJY892CU
13 4 922
2019-12-13 03:28:43
328
280
40 Elder
오태호
#298QQ990L
13 4 886
2019-12-13 09:36:08
150
240
41 Elder
Deuker
#8YQRU0RL
13 4 858
2019-12-13 07:49:43
240
400
42 천살마제
#8P80JLPR8
12 4 774
2019-12-13 05:52:16
86
320
43 상코미막내
#8U2GQCRJP
12 4 667
2019-12-13 07:24:09
70
200
44 김사장1
#9YQG98U0L
11 4 665
2019-12-13 05:06:10
70
0
45 불타는 칠리
#GLLYLPU0
13 4 665
2019-12-13 09:50:20
98
120
46 Myung Gyun-god
#QU9R8JPR
12 4 510
2019-12-13 08:16:09
98
120
47 imLegenDairy
#89PQU8LCP
12 4 424
2019-12-13 05:33:42
70
120
48 HogRiderrrrrrrr
#2G9RGCQVQ
13 4 341
2019-12-10 00:17:56
0
40
49 지쟈스
#2UJQ8GVV2
13 4 171
2019-12-07 09:31:17
0
0
50 Elder
안군
#9GVQYU9
12 4 001
2019-10-15 06:12:43
0
0

Deck Shop có giúp ích cho bạn không? Kể với bạn bè của bạn!

Ngôn ngữ này được dịch bởi:

This language has no active translators.

🇻🇳 Help translate!

Báo cáo các vấn đề phiên dịch ở Deck Shop Discord