danski

#C28JVPR

49 969

50 / 50

doner, snak pænt, vær aktiv deltag i klan wars mindst 1 om ugen og alle 4 kampe tak. doner min 100 om ugen.🤡😇

Nhận Vào Hội
Thành viên 50 / 50
Loại Mở
Điểm của hội 49 969
Chiến Tích Cần Có 4 300
Clan Leader plip
Phạm vi chiến tích 4 001 – 5 279
Thông tin hội
Vị trí Đan mạch
Đóng Góp Mỗi Tuần 14 670
Elder 12
Co-leaders 26
# Xếp hạng Đấu trường Người chơi
Cúp
Last seen
Chiến tích
Last seen
Đóng góp
Nhận
1
6
Co-leader
swag marcus
#20J922G29
12 5 279
2019-10-20 10:50:42
400
400
2
1
Co-leader
Redwob
#9JRGJPQ0Q
13 5 247
2019-10-20 13:04:19
422
600
3
3
Co-leader
cauldrone
#8PPYCGLUG
13 5 218
2019-10-20 12:51:30
704
680
4
2
Co-leader
VTMN Liniox J `
#920UC8PG
13 5 198
2019-10-20 12:03:43
583
640
5
1
Co-leader
Cornball-x
#9J88GUPCJ
11 5 193
2019-10-20 13:14:55
234
560
6
3
Co-leader
The Dark Name
#8YCYCVC2R
12 5 129
2019-10-20 12:42:30
492
560
7
1
Co-leader
Maynor
#98CJYYQG0
11 5 105
2019-10-19 12:57:52
622
560
8
1
Co-leader
kaffe
#20J80209P
12 5 093
2019-10-19 06:11:24
322
360
9
2
Co-leader
sirkickalot
#9JJUQYJQC
12 5 091
2019-10-20 11:21:53
551
640
10
5
Elder
Noah
#QQ00LRV8
11 5 050
2019-10-20 13:48:28
1086
520
11
1
Co-leader
EddieXX
#2L9QPP9
11 5 049
2019-10-19 16:05:58
28
200
12 Elder
Sicko Bamba
#PPGL9QQPR
11 5 040
2019-10-20 13:37:50
508
520
13
3
Co-leader
Will
#2JPGG8VG
12 5 015
2019-10-20 10:35:50
728
490
14
1
Co-leader
samuel
#9UYCCGJY
13 4 985
2019-10-19 22:47:40
787
560
15 Co-leader
boing
#9QR9P00RP
11 4 975
2019-10-19 05:06:39
40
0
16
9
Co-leader
baueraka
#P2GY9VQPC
11 4 962
2019-10-20 07:58:02
250
200
17 Elder
monkey marcus
#2Q0VLYCVJ
11 4 950
2019-10-20 13:02:40
138
280
18
4
Elder
xboxito777
#9LUJ9GQ28
12 4 937
2019-10-20 10:53:25
68
520
19
4
Leader
plip
#2QYV0CY8J
13 4 936
2019-10-20 13:13:19
341
560
20
6
Co-leader
FRØ 2
#82U922U02
12 4 930
2019-10-20 13:40:48
436
440
21
8
Co-leader
nikelhorn
#82LYPJYJ2
10 4 923
2019-10-19 22:04:47
85
230
22
2
Co-leader
Hr Keilemil s
#QQUC2GVQ
13 4 918
2019-10-19 22:48:33
224
400
23
5
Co-leader
bandzpuss
#Y0V9L0CGG
11 4 916
2019-10-20 06:54:17
818
560
24
5
Elder
25543
#9QVGCPGJG
11 4 914
2019-10-18 19:23:38
96
160
25
4
Co-leader
EskimoExpress
#289G9PRLG
11 4 907
2019-10-18 19:41:28
120
100
26 Selkocar
#8YCJRC9L9
11 4 871
2019-10-19 09:01:55
38
120
27 Elder
Ditlev
#Y8UYPPPC2
10 4 846
2019-10-20 07:57:17
930
520
28 Co-leader
shadow soul
#8P2GJ0CV0
12 4 834
2019-10-19 15:55:45
395
40
29
1
Elder
fcnavle
#8G2QG02RG
11 4 815
2019-10-19 17:12:06
588
440
30
6
Co-leader
buddha
#P9V2G8GRP
11 4 809
2019-10-20 13:43:30
336
710
31 Co-leader
Henrik
#82UGL2800
12 4 795
2019-10-20 11:59:42
472
520
32 Co-leader
zeebro
#8JP9PCJ2
12 4 684
2019-10-20 10:32:37
447
550
33 Elder
Fixterzoom
#8GJ2GY89R
10 4 657
2019-10-20 08:02:55
416
360
34
1
Elder
Titan
#RG0C9JP
10 4 640
2019-10-20 13:50:37
515
120
35
1
'' Gerrero Z ''
#8YYCV0PVJ
10 4 629
2019-10-18 07:01:34
28
120
36 Mike999
#82PJ02YPY
11 4 604
2019-10-17 03:14:39
0
0
37 Co-leader
thomaskj
#9U8LUL9Y
11 4 603
2019-10-20 13:22:01
38
30
38
2
小肥
#9RRLVP2J2
10 4 552
2019-10-20 06:31:08
108
80
39
1
me
#9R8U8RRL
10 4 513
2019-10-20 11:39:21
128
40
40
1
Sanadous
#82J0RGY20
10 4 488
2019-10-15 09:42:26
0
0
41 Co-leader
Lord JA
#G0C0YR8
11 4 455
2019-10-08 23:48:06
0
0
42 Elder
Alexander W
#2PYCYGLJU
11 4 449
2019-10-16 12:38:39
10
40
43 bertram c
#VRYCL9JR
12 4 434
2019-10-12 12:16:34
0
0
44 ALBERT_DK
#RL0LJVU9
11 4 414
2019-10-14 05:37:13
30
40
45 drankerjoe
#200VVV0GJ
12 4 385
2019-10-19 21:27:13
50
80
46 swabbie
#20J8YQC2J
9 4 241
2019-10-19 12:07:12
30
80
47 Elder
velle
#PV2VJJJ
12 4 108
2019-10-17 15:37:07
10
40
48 Elder
philipoinzagi
#2VL9Q8VUC
10 4 052
2019-10-16 20:06:09
18
0
49 heksedoktoren
#8L8CVGRJL
12 4 011
2019-10-18 19:06:14
0
0
50 Co-leader
DAB KING
#CY9UVVCL
13 4 001
2019-09-21 10:33:36
0
0

Deck Shop có giúp ích cho bạn không? Kể với bạn bè của bạn!

Ngôn ngữ này được dịch bởi:

This language has no active translators.

🇻🇳 Help translate!

Báo cáo các vấn đề phiên dịch ở Deck Shop Discord