chilensi

#C0C22P0

39 946

50 / 50

Clan chileno ! Son todos bienvenidos, formamos futuros campeones. modalidad de ascenso 500 donaciones o desafío al líder.

Nhận Vào Hội
Thành viên 50 / 50
Loại Mở
Điểm của hội 39 946
Chiến Tích Cần Có 1 000
Clan Leader xavi.diaz
Phạm vi chiến tích 1 000 – 5 255
Thông tin hội
Vị trí Chile
Đóng Góp Mỗi Tuần 1 458
Elder 2
Co-leaders 9
# Xếp hạng Đấu trường Người chơi
Cúp
Last seen
Chiến tích
Last seen
Đóng góp
Nhận
1 Co-leader
☆¤hector¤☆
#8C8CJYG9R
12 5 255
2019-09-17 16:07:25
119
110
2 Co-leader
sir alehj
#VJLR9JR8
12 5 037
2019-09-17 03:44:01
52
80
3 goku
#LQQJPL8V
11 5 021
2019-09-16 16:11:10
90
50
4
1
Co-leader
Luter
#8J8YQJUQC
10 4 998
2019-09-17 15:05:22
0
0
5
1
Co-leader
walter
#22QCYGR9Q
11 4 994
2019-09-17 02:11:22
46
80
6 Co-leader
ERICK
#208L0C0LC
13 4 972
2019-09-17 14:08:51
24
50
7 Co-leader
weednacio
#229V80JCC
11 4 923
2019-09-17 16:23:35
239
120
8
1
Leader
xavi.diaz
#CYY9Y2L0
12 4 781
2019-09-10 02:27:50
0
0
9
1
Luis
#8LGUVC8LV
11 4 770
2019-09-16 00:59:15
0
0
10
2
Co-leader
.-leiricita-.
#8GGU02UUP
10 4 728
2019-09-17 01:17:02
45
32
11 Co-leader
javivi
#8PRRQUY8V
11 4 590
2019-09-15 19:57:41
0
0
12 Elder
yuane
#PGUYQP0LV
10 4 444
2019-09-17 15:11:52
20
60
13 Blo0dM0on
#829CJPQ9
10 4 191
2019-09-17 14:13:22
3
0
14 Elder
garmadon88
#2Q82LQ288
10 4 048
2019-09-16 14:09:34
56
40
15
2
Đấu trường 12 Juanka A.A
#Y0LUURJ9J
8 3 886
2019-09-17 15:26:33
46
96
16
1
Đấu trường 12 petrov
#P2L0RRYYG
10 3 846
2019-09-16 19:50:06
8
40
17
1
Đấu trường 12 tania
#88LPR0Q8C
9 3 750
2019-09-17 04:46:39
56
80
18
2
Đấu trường 12 Sargento Pepe
#LGL9PLPR
9 3 749
2019-09-15 22:12:31
0
10
19 Đấu trường 11 sebano
#Y8YCQCLYV
8 3 542
2019-07-08 21:47:52
0
0
20
1
Đấu trường 11 rojitas
#8Q8GR90GL
8 3 447
2019-09-17 14:50:24
144
120
21
1
Đấu trường 10 G€RMAN^
#PUU980P9Q
7 3 197
2019-09-04 14:40:02
0
0
22
1
Đấu trường 10 Izoker Fxck
#800YPLLGU
9 3 143
2019-09-16 23:55:48
24
0
23
1
Đấu trường 10 seba janoo
#800QVRCP0
6 3 027
2019-09-16 18:15:40
0
30
24
1
Đấu trường 9 Meeely
#PCUV0QP2G
8 2 791
2019-09-17 14:34:21
28
30
25
1
Đấu trường 9 DyF
#P09ULQJUJ
7 2 683
2019-09-16 17:50:23
0
0
26
1
Đấu trường 8 javieraa
#PJ880G2Y8
7 2 531
2019-09-17 16:21:12
61
60
27
1
Đấu trường 8 VENDETTA
#88GUU9CP0
8 2 421
2019-09-17 02:02:29
68
90
28
1
Đấu trường 7 juaco
#2QGUUQG2C
8 2 238
2019-09-17 12:35:52
0
0
29
1
Đấu trường 7 Co-leader
Kuyen
#2GQRL0U0L
8 2 040
2019-09-12 05:47:50
0
0
30
1
Đấu trường 7 gabriel10
#28PUU2VPR
7 2 022
2019-09-10 20:47:54
0
0
31
1
Đấu trường 6 DaniPro5456A
#PJR0V89LC
7 1 955
2019-09-16 11:19:29
14
20
32 Đấu trường 6 xreit
#PG2YUCUJG
7 1 933
2019-09-17 15:49:02
0
0
33 Đấu trường 6 kttana
#YQUUCL2G2
6 1 905
2019-09-16 22:33:23
0
20
34 Đấu trường 6 demoniopro7
#Y9Q0U0V8R
7 1 887
2019-09-16 14:50:21
0
0
35 Đấu trường 6 becker xd 2,0
#R9UQGCVL
7 1 807
2019-09-16 17:12:09
20
20
36
2
Đấu trường 6 Tevi
#9RL0GRJQ0
7 1 785
2019-09-10 19:57:46
0
0
37
2
Đấu trường 6 mandycandy
#9L0JP89G8
8 1 779
2019-09-17 16:15:15
10
40
38
1
Đấu trường 6 ZALO_20
#YLRY0CQPP
7 1 761
2019-09-17 14:32:50
0
0
39
1
Đấu trường 6 _m'illaray_
#2JRL9J90Y
8 1 733
2019-09-14 13:26:50
0
0
40
1
Đấu trường 6 tamy34
#PPY9UQQ8G
6 1 650
2019-09-16 19:49:56
14
0
41
1
Đấu trường 6 negrrritvh
#2VVGJVQV
9 1 639
2019-09-16 13:36:00
0
0
42
1
Đấu trường 5 ignacia
#P8JRRQRYL
8 1 569
2019-09-17 12:03:44
38
40
43
1
Đấu trường 5 rayo
#YY0CY82GQ
7 1 481
2019-09-16 21:21:23
65
20
44
4
Đấu trường 5 wiliams
#PUYQVVCP8
7 1 390
2019-09-17 14:03:04
18
20
45 Đấu trường 5 jeanositox
#9RQLPQP90
8 1 387
2019-09-10 03:22:10
0
0
46 Đấu trường 5 David
#YGL209L0R
5 1 382
2019-09-14 23:28:25
0
0
47 Đấu trường 5 OSCAR
#Y9PYP2VLP
5 1 372
2019-09-15 20:01:27
0
0
48
1
Đấu trường 4 josph
#Y0GVYC2V0
2 1 204
2019-09-17 12:09:59
0
0
49 Đấu trường 4 vegetarex
#2RGVRRP8L
7 1 010
2019-09-17 13:35:44
0
0
50 Đấu trường 4 samti57
#PCRPU2PLU
8 1 000
2019-09-16 17:25:37
20
0

Deck Shop có giúp ích cho bạn không? Kể với bạn bè của bạn!

Ngôn ngữ này được dịch bởi:

This language has no active translators.

🇻🇳 Help translate!

Báo cáo các vấn đề phiên dịch ở Deck Shop Discord